Kategoriler
Camiler

Aziz Mahmud Hüdai Camii

yeni-cami-ici(YENİ CAMİİ 2. inşa 1312H/1894M)

Sivrihisar Karacalar mahallesi, Ceylan Sokak’ta, demirciler ve arabacılar arastasın­da çarşı cami durumundadır. 319 ada 5 parsel numarada Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

Kapladığı alan 796 m2. dir. İç mekan 17. 5 x 21. 5 m = 376. 25 m2. m2. dir. Eski minare temellerinden anlaşıldığı kadarı ile cami daha ön tarafta iken yıkılmış, 1311/1893 tarihinde Kaymakam Mahmud Bey zamanında yeniden yaptırılmıştır.

Aslında 1000 H/1591 M. tarihinde Aziz Mahmud Hüdayi tarafından yaptırılan ve bu isimle anılan camiye, yeni yapıldığından Yeni Cami denmiştir.

yenicamiOrtası büyük, çevresi yarım kubbeler şeklinde bağdadi ve ahşap tarzında inşa edilmiştir. Minaresinin 1894 yılında Aziz Mahmud Hüdai Camine, Edirne ve İznik kadılıklarında bulunan ve İznik kadılığı sırasında rivayete göre yolların tesviye edilmediği gerekçesi ile, IV. Murad tarafından (1043/1633) idam ettirilen Hüdayi Hazretlerinin torunlarından, Abdülvehhab’ın buraya ait vakfiyeleri vardır.

1. Vakfiye – Abdulvehhab bini Ahmed Efendi, bini Mustafa 130 adet kita­bı Anadolu Sivrihisar kazasındaki ceddim Mahmud-u Hüdayi’nin Cami Şerifindeki kütüphaneye vakfettim.

2. Vakfiye- Sivrihisar’da yeni yaptırdığını 80 odalı bir han, iki bab dükkan ve ceddim Mahmud Efendinin vakfına muttasıl bir bab oda, bir kıta bahçeyi ceddim Mah­mud Efendinin Cami’nin imam, müezzin, cüzhanlığına, Hazinedar Cami ile Akçeşme’ye ve Ümit Çeşmesine sarf edilmesine dair vakfedir. Sene 1120/1708 Mahmud paşa Mahk. Küçük Evkaf 623 S. 162 No: 3402

hudaicamiHal böyle iken, bu caminin minare külahı patlamış yıllardan beri yıkılma durumunda idi. Sivrihisar’ı ziyarete gelen her Bakana ve son olarak Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı’na durum gösterilip tamiri istenilmiş olmasına rağmen, bu gerçekleşmediği için takribi 6 aylık bir yazışmalar zincirinden sonra Ekim 2000 tarihinde, Tarihi Eserleri Koruma Derneği önderliğinde hayırsever birkaç kişi tarafından, takribi bir milyar lira sarfedilerek külah yenilenmiş, paratoner takılmış ve şerefesi yenilenmiştir.

yeni-cami-direkDaha evvel uzun yazışmalardan sonra Vakıflar’dan ümit kesen halk, yangın tehlikesi arz eden cami elektriğini yenile­tmişti. Bu caminin sermahveli uzun yıllar çocuklara Kur’an öğretme yeri olarak kullanıldı.

Bu cami şerifte uzun yıllar merhum Raşit Saçıkara, merhum Hasan Hüseyin Sayın imamlık, Ömer Kırgız müezzinlik yaptılar. Hizmeti geçenlerden Allah razı olsun.

* * *

Orhan KESKİN
Bütün Yönleriyle Sivrihisar, 2001ayrac