Kategoriler
Sivrihisar Yemekleri

Gölle

Kara kazanlarda buğday kaynatılır. Gölle olur. Göl­le: sokak ve meydanlarda, pala ve kilimlerin üstünde kurutulur. Bulgur olur, bulgur hafif nemli olarak dibek taşında ağaç tokmakla dövülür. Bulgurun üstünden ka­buklar soyulur çıkarılır. Kurutulur esen rüzgârda sav­rulur. Deyirmende çekilecek hâle getirilir.

Bir gün mahallenin gelinleri, kızları toplanır. Bulgur çekerler. Elle döndürülen el deyirmeninde, bir taş altta bir taş üstte. Üstteki yuvarlak değirmen taşının ortası deliktir. Bulgur avuç avuç bu deliğe konulur. En az iki en fazla üç kız tarafından çevrilerek çekilir. Hemde tür­küler mâniler söylenir. Neşe içinde, gece sabaha kadar devam eder ancak bitirirlerdi.

Numaralı eleklerden geçirilerek 4’e ayrlırdı. En üstte kalan bulgur pilâvı için, onun altına geçen ise, ince bulgur dolma ve sarmalar için kullanılır. Onun altına geçenide düğü köftesi için, en alta geçenide, “Gavut” olur. Onuda pekmeze karıştırıp yerlerdi.

Sivrihisar Yemekleri

exprt