Kategoriler
Tarihi Eserler ve Turizm

Hamdi Baba Türbesi

Kurşunlu Cami-i Şerifinin hemen ön bitişiğinde üs­tü kapalı Hamdi Baba Türbesi vardır. Hamdi Baba Türbesinin ziyaretçisi çoktur, büyük velilerdendir. Bil­hassa çocuğu olmayan kadınlar türbede iki rekat namaz kılıp, Hamdi Babanın Ruhuna yasini şerif veya 11 ihlâs bir fatihayı şerif okuyup dilek dileyip, şayet Allah bana hayırlı bir çocuk verirse sevabı Hamdi Babaya olmak üzere, Allah Rızası için kurban keseceğim derse, Allah’ta onun dileğini inşaallah kabul ederde çocuğu olur. Gelip tekkede kurban keser etini fakirlere dağıtır. Kendisi yemez.

Hamdi Baba Tekkesinin eski Tekkeşinlerinde Âsâ, sancak gibi, mukaddes Emânetler varmış. Maâlesef bunları tekke ve zâviyeler kapatıldığı zaman, o tarihteki Sivrihisar evkaf memuru, hepsini almış dağıtmış. Asa nerede? Sancak nerede? Kitaplar nerede bilinmiyor. Geniş tafsilât için, Ahmet Atmacanın “Sivrihisarda ye­tişen Ünlüler ve Menkibeleri” kitabında vardır meraklı­lar oradan okurlar.

Sivrihisar köyleriyle beraber evliya yatağıdır. Sivri­hisar ve köylerinde 104 evliya metfundur. Ne mutlu Sivrihisarlıyım diyenlere ammâ: Abdestli olarak bu evliya kabirlerini, zaman zaman ziyâret etmek gerek­mektedir. En azından üç ihlâs bir Fatiha okumak göre­vimizdir. Ve vefâ borcumuzdur. Böyle yapanlara o evli­yaların yardımları olur. Hem bu dünyada, hemde öteki dünyada unutmayalım. Kardeşlerim.

Ahmet KILIÇASLANSivrihisar Örf ve Adetleri