Ana Sayfa Sivrihisar Tanıtımı Hüdavendigar Sancağı

Hüdavendigar Sancağı

8812

HÜDAVENDİGAR SANCAĞI

Osmanlı Devletinin Klasik Dönemindeki yönetim düzenlemesinde, Rumeli ve Anadolu beylerbeylikleri vardı. 1827-1841 yılları arası yapılan yeni bir düzenlemede, Anadolu Eyaleti bölünmüş ve birkaç yeni eyalet kurulmuştur. Hüdavendigâr Eyaleti de Anadolu Eyaletinin bölünmesiyle ortaya çıkan eyaletlerden biridir. Hüdavendigâr Eyaleti kurulduğu tarihlerde sekiz sancağı (liva) vardır.

İmparatorluk sınırları içinde yer alan sancaklar, coğrafi olarak farklı alanlar kaplamakta idi. Bir kale ve yakın çevresinden oluşan stratejik bakımdan önemli sancakların yanı sıra geniş topraklara sahip sancaklara da bulunuyordu. Geniş topraklara sahip olan sancaklardan biri de Hüdavendigar sancağı idi. Sancak alanının bu kadar geniş olması nedeniyle burada kaza ve nahiyeler önem kazanmış, her biri mali ve askeri bakımdan küçük çapta bir sancakla eşdeğer sayılmıştır.

Hüdavendigar (Hükümdar) sancağının büyük nahiyelerinden biri olan “Sivrihisar Nahiyesi” Osmanlı hakimiyetinden önce Selçuklu Devleti ve daha sonra Karamanoğlu Beyliğinin toprakları içinde yer alıyordu. Osmanlı-Karamanoğlu mücadeleleri sırasında Karamanoğulları burasını bir türlü elden çıkarmaya razı olmamıştır. Bu nedenle Sivrihisar ve dolaylarında bulunan bazı eserler ve bunlara ait vakıflar Selçuklular zamanında kurulmuş, Karamanoğlu Beyliği döneminde de devam etmiştir.

* * *

Kaynak: Türk Tarih Kurumu Yay.
Dr.Halime Doğru, 15. ve 16. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi-1997