Kategoriler
Gazete Yazıları Makale ve Yazılar

Tarihi İpek Yolu ve Sivrihisar

Ekim Cumhuriyet Bayramında hizmete girecek olan Marmaray, deniz altı tüneli ile gündeme oturan, Tarihi İpek (kervan yolu) yolunun en önemli merhalesini oluş­turan Sivrihisar’da Gündeme geldi.

Tarihi İpek Yolu; Sivrihisar içinde gündeme girecek bir olgudur. Bu yol; Frig, Roma ve Bizans dönemlerinde, Sivrihisar coğrafyasına da önemli damgalar bırakmış­tır… Tarihi Han ilçesinden kalkan Ticaret Kervanları, Kaymaz kasabasında Trikoma, halen Satırangız ismiyle anılan Stranus, Ballıhisar köyünde bulunan Pessinus ve Sivrihisar Belediye huduttan içerisinde bulunan Porsuk ismiyle bilinen Abrustola şehrinden geçip, Ortaasya istikâmetine uzanan ipek Yolu’nun güzergâh­larıdır. Diğer bir deyimle ticaret yoludur…

Porsuk mevkiinde, Roma çağına ait İpek Yolu Çeş­mesi (!) halen bu çağın simgesini taşıyor. Roma figürlü kesme taşlarla yapılmış bu tarihi çeşme vasfını taşıyor.

Bu bölgede bulunan ve şehrih ortasından geçen İpek Yolu’nun belirgin kalıntıları bulunuyor. Bir antik fırın ve tuğlaocağı kalıntısı şehrin önemini vurguluyor. Halen bu bölgede bulunan yol deveci yolu diye isimlendiriltyoı Son günlerde, dünya literatüründe ismi geçen İpek Yolu, Sivrihisar için önem arzediyor. Bilhassa Porsuk mevkiinde bulunan kalıntılar ipek yolu için önemli bul­gular içeriyor.

(!) Bir tarihi çağrıştıran çeşme yakın zaman kadar akı­yordu. Ne yazık ki, defineciler altın arama bahanesiyle çeşmeyi tahrip etmişler. Bir hayırsever bu çeşmeye ba­kım yaparsa tarihi ve ipek Yolu’nu ihya etmiş olur…

S.S.G. Ahmet Bican ATMACA