Kategoriler
Makale ve Yazılar

Kayaların Dili

Rahmetli Ahmet Emmim anlatmıştı:

Sivrihisara Medineyi Sivrihisar denildiğini Medine-i Münevverenin de üç tarafının dağ ve kayalarla çevrili olduğunu Medine-i Münevvereye yer itibârı ile benzediği için, bu ad verildiğini söylerler. Kayalarımız hilâl şeklinde olup (Lâ ilâhe illâllah – Muhammedün Resulüllah) yazdığını, “Bursalı Terlikli” lâkabıyla Mâruf Mustafendi adında muhterem bir zat Ahmet Emmime İstanbul’da anlatmıştır. Uzun zaman önce, İstanbulda taş medrese dibinde, bu zatın terlikçi dükkânı varmış. Ahmet Emmim o muhterem zatı ziya­rete gitmiş. Yanında bir arkadaşı ile beraber Mustafa Efendide rahmetli emmimi evinde misafir etmiş. Bu konuşmalar orada geçmiştir.

Mustafa efendi Emmimin ko­nuşmasındaki şive farkından Sivrihisarlı olduğunu anlamışki, sizler Sivrihisarlımısınız diye sormuş rahmetli Emmim de evet Sivrihisarlıyız demiş. Sivrihisar kayalarının ne yazdığını biliyor musunuz? Demiş, Emmimde bilmiyoruz demiş. Öyleyse ben anlatıyım yazı kıble kayasından başlar, Garipçe kayasında biter. (Lâ – ilâhe illâllah – Muhammedün Resulüllah) yazmaktadır. Bu sizin kayalar demiş. Elini öptüm. Çünkü muhterem bir zattı. Elini öpünce bana dediki, azıcık bir insanlığım vardı. Onuda Sivrihisara’ götürüyorsun büyük tevâzu gösterdi.

Devamla dediki, şayet mümkün olsa, gelir Sivrihisar’da otururum. Orada çok evliya medfundur (yat­maktadır.) Onun için Sivrihisar’da da Ruhaniyet var. Kıymetini ve kıymetinizi bilin dediler.

Ahmet KILIÇASLAN
Sivrihisar Örf ve Adetleri