Kategoriler
Arşiv

Prof. Dr. Mertol Tulum

Prof. Dr. Mertol Tulum’un Hayatı ve Eserleri

Türkiye ve dünyada Türklük Biliminin yaşayan en büyük temsilcilerinden, hocaların hocası Prof. Dr. Mertol Tulum, Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 19 Şubat 1940’ta Ayvalık’ta doğar. Babası Hasan Efendi, Annesi Hatice Hanımdır. Üç kardeş olan Ahmet Mertol’un abisi, Erol (Hulusi) ve  kardeşi Erdoğan (Ali) dir.

Babasının babası Hafız Ali Efendi, annesinin babası ise Hacı Hulusi Efendidir. Her iki dedesi de İstanbul’da o zamanların yüksek tahsil kurumlan olan medreselerde okumuştur.

İlk ve orta öğreniminden sonra 1957-58 öğrenim yılı sonunda Bursa Erkek Lisesini iyi derece ile bitirerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yüksek öğrenimine başlar. 1964 yılında asistan olarak atanmasıyla başlayan akademik hayatı sonrası, Süleyman Özyıldız’ın kızı Aksel Hanımla evlenir.

Doktorasını verdiği 1968 yılından tam on bir yıl sonra 1979 yılında Sinan Paşa’nın Maârif-nâme adlı eserinin metniyle doçentliğe müracaat eder. O yıllarda doçentlik unvanları önce tezin kabulü, sonra jüri huzurunda sözlü sınav ve ardından da deneme dersi yaptırılarak veriliyordu. Bütün bu aşamalar başarıyla geçilerek aynı yıl doçent unvanını kazanır. Bu dönemin ürünü olan Sinan Paşa’nın Maârif-nâme adlı eserini Özlü Sözler ve Öğütler başlıklı çevirisiyle birlikte yıllar sonra yayımlama fırsatı bulur.

Yayımları

Başta;

1- Sinan Paşa, Tazarru’-nâme, İnceleme-Metin-Notlar ve Açıklamalar-Sözlük, MEB Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu yayınları: Dinî ve Tasavvufî Eserler Serisi: İstanbul 1971.

olmak üzere toplam 22 adet kitabı ve yayımladığı 21 adet Makale, Yönettiği 13 adet Yüksek Lisans Tezi ve Yönettiği 20 adet Doktora Tezi vardır.

Projeleri

1993-1996 yılları arasındaki Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü’nü yürütürken hazırladığı “Türk Dünyası Sosyal Yapı Araştırması” adlı proje kapsamında 1995 ve 1996 yıllarında birer ay süreyle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da ön çalışmalar yapıp incelemelerde bulundu.

İdari Görevleri

 1. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1982.
 2. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeliğine görevlendirme, 1982.
 3. Fakülte Türkçe Dersleri Programı Koordinatörlüğü, 1983 (Bu görev 1984’ten itibaren Üniversite Türkçe Bölümü Başkanlığı adı altında emekli olduğu tarihe kadar üzerinde kalmıştır).
 4. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1983.
 5. Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı, 1983.
 6. Türkiyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 1984-1987.
 7. Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı, 1985.
 8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, 1993-1996.

Üyelikleri

 1. Türk Dil Kurumu Aslî Üyeliği, 1983.
 2. Türk Dil Kurumu-Yürütme Kurulu Üyeliği, 1984-1990.
 3. Türk Dil Kurumu-Terim Kurulu Üyeliği, 1984.
 4. Türk Dil Kurumu-Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Üyeliği, 1984.
 5. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Tabii Üyeliği, 1985.
 6. Türk Dil Kurumu-Evliya Çelebi Bilim ve Uygulama Kolu Üyeliği, 1986.
 1. Türk Dil Kurumu-Evliya Çelebi Seyahatnamesini Hazırlama ve Yayımlama Merkez Kurulu Üyeliği (Ö. Faruk Akün, Nihat Çetin ve İsmail Ünver ile birlikte), 1987.
 2. Türk Dil Kurumu -Terim Bilim ve Uygulama Kolu Üyeliği, 1987.
 3. Türk Dil Kurumu – Türkoloji Bilim ve Uygulama Kolu Üyeliği, 1987.
 1. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Daimi Mütevelli Heyeti Üyeliği. Ödüller Tursun Bey, Târîh-i Ebii ’l-feth adlı çalışması 1997 yılında Millî Kültür Vakfı’nın “Tarih Dalı” ödülüne layık görülmüştür.

***

Alıntı kaynak: Ahmet Atilla Şentürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir