Ana Sayfa Duyurular Sivrihisar Belediyesi İlanları

Sivrihisar Belediyesi İlanları

329

T.C
ESKİŞEHİR İLİ
SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

SAYI : 87136285 – 310.99 / 944
KONU : Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 445 Ada 14 Parsel ve 443 Ada 6 Parsel kayıtlı Taşınmazların Yıkımı Hakkında İlanen Tebliği hakkında.

İLGİLİ TAŞINMAZ SAHİPLERİNE

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 445 Ada 14 Parsel ve 443 Ada 6 Parsel kayıtlı taşınmazların mevcut durumu hakkında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.02.2019 tarih ve 7244 Sayılı ve 25.04.2019 tarih ve 7530 Sayılı yazıları ile yıkımlarının uygun bulunduğu Belediye Başkanlığımıza bildirilmesi üzerine, adı geçen taşınmazlar için mülkiyet sahip/sahiplerinin yapılan araştırmalar sonucunda mer- nis adreslerine ve kimlik bilgilerine ulaşılamamış olduğu gibi taşınmaz sahiplerine ulaşılmadığından ötürü Tebligat Kanunu md. 28-29-30-31 maddeleri gereğince yıkım kararının ilanen tebliğ edilmesi ve ilanın ise; Tebligat Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51. maddesine göre yayınlanması hususunda 11.07.2019 tarih ve 57 Karar sayılı Encümen Kararı alınmış olup, karar gereği ilan bilgileri aşağıda belirtildiği şekildedir.

Söz konusu taşınmaz sahiplerinin ilan süresi içerisinde adı geçen taşınmazların yıkımı hakkında itirazları ve ileri sürecekleri iddialarının olması halinde bu süre içerisinde Belediye Başkanlığımıza müracaat etmesi/etmeleri hususu, Bilgilerinize arz/rica ederim.

Hüseyin İLHAN – Başkan Yardımcısı

İLAN

İlan Sahibi: Sivrihisar Belediye Başkanlığı

İlanın Mahiyeti: Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 445 Ada 14 Parsel ve 443 Ada 6 Parsel kayıtlı taşınmazların yıkımına dair alınan 11.07.2019 tarih ve 57 Karar sayılı Encümen Kararının tebliği hakkında Yıkımı Talep Edilen Yazı Tarih ve sayısı, Karar Tarih ve sayısı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yıkımı hakkındaki

01.02.2019 tarih ve 7244 Sayılı yazısı,
25.04.2019 tarih ve 7530 Sayılı yazısı.

Sivrihisar Belediye Başkanlığının 11.07.2019 tarih ve 57 Karar sayılı Encümen Kararı.

İlan Edilen Taşınmaz Bilgileri: Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 445 Ada 14 Parsel ve 443 Ada 6 Parsel kayıtlı taşınmazlar

Taşınmaz Sahiplerine Ait Bilgiler: Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 445 Ada 14 Parsel taşınmaz sahibi: (Sivrihisar Doğumlu-Hacı Hasan-Hatice Kızı Fatma ÇELDİK)

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesi 443 Ada 6 Parsel taşınmaz sahibi: ( Sivrihisar Doğumlu – Nazım – Sıdıka kızı Nazmiye CAN )

İlan Tarihi: İş bu İlan tutanağının Yerel Gazetede ve Belediye Başkanlığının İlan Panosunda 24.07.2019 tarihi itibariyle 1 ay süreyle ilan edilmesine ve son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılmasına.

İlan edilen yer ve süresi: Belediyemiz ilan panosu ve Taşınmazın bulunduğu yerdeki Yerel Gazetede 1 ay süreyle ilan edilmesine.

***

24 Temmuz 2019 tarih ve 1385 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz