Ana Sayfa Kurumlar Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

133

SİVRİHİSAR EĞİTİM VAKFI (S.E.V.)

SEV

İletişim Bilgileri
Başkan: Naci Şakar
Adres: SİVRİHİSAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak No: 35 ESKİŞEHİR
Telefon: 0222 221 55 44
Faks: 0222 221 00 27
Web site: http://sivrihisar.org

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Açılımda:

A- Eğitim: Sivrihisar ezelden beri eğitime verdiği önemle tanınır. Bunu da coğrafyasında yetiştirdiği ünlü isimlerle de ispatlamıştır.

B- Kültür: Tarih süresince pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Sivrihisar Ana Kraliçe Kıbele’nin ve Kral Midas’ın yurdu olup, tarihi kral yolunun önemli noktalarından birisidir. Topraklarında yetişen Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Aziz Mahmut Hüdayi, Hızır Bey Çelebi gibi pek çok âlim filozof düşünür ve devlet adamlarının yetiştirmesini sağlamış. Osmanlı imparatorluğu döneminde ilçede 7 medresenin varlığı, kültürel zenginliğin ölçüsüdür.

C- Dayanışma: Vakfımız kuruluş anlamında belirtildiği gibi birlik ve beraberliği sağlayıp, kazancımızın ilçemizin her dalda kalkınması ve yaşayan insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmalıdır.

Vakfın Kazanımları – Kuruluşundan hemen sonra:

• 1992-1993 Eğitim yılında hizmete giren SEV Anadolu Lisesi fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir okul yapımı gündeme gelmiş olup, hayır sahibi vakfımız Yönetim Kurul Üyemiz Muzaffer Demir’in maddi katkılarıyla 15 derslikli 14.06.2005 de temeli atılıp, çok kısa bir sürede 20.09.2006 tarihin de eğitim hizmetine yeni binasında başlamıştır.

• Okulumuzun ihtiyacı olan öğrenci yurdu, yine yönetim kurul üyemiz ATIŞKAN Ailesi tarafından 20.07.2007 de temeli atılıp 13.08.2008 yılında hizmete giren öğrenci yurdu 300 öğrenci kapasiteli modern bir yapıya sahiptir.

2000-2001 yılından bu yana devam etmekte olan bu başarılı Üniversite öğrencilerimize ödenmekte olan, karşılıksız burs yardımı imkanını sağlayan hayır sahibi ve eğitim gönüllüsü hemşehrileri ve dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU

Tarihçesi: Merkezi Eskişehir’de ve Sivrihisarlıların kurduğu bir vakıftır. Vakıf senedi Eskişehir Mahkemesinin 19.07.1991 tarih ve 1991/484-530 E. Ve K. Kararı ile tescili müteakip, 1 Eylül 1991 tarih ve 20978 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir.

Vakfın amacı: Özet olarak, Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, tüm hemşehriler arasında yardım ve sosyal dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, her konuda birlikte hareket etmektir. Ayrıca Kültürel değerleri tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve Sivrihisar’ın her alanda çıtasının yükselmesini sağlamaktır.

Vakfın kurucuları: 50 kişidir. Kuruculardan ve fikir babası H.Atilla Şamdan yaklaşık 9 yıl vakfın başkanlığını yapmıştır. Kuruluştaki geçici yönetim kurulu: H.Atilla Şamdan (Başkan), Mehmet İnci (Bşk. Yard.), merhum Mustafa Kıdan, M.Ali Görener, Hamdi Yaşar Özgeneci, Niyazi İrfan Ünver, Gürkök Yüzügüllü, Mehmet Hayati Erdemgil’den müteşekkildi.

Atilla Şamdan’ın başkanlığı döneminde Sivrihisar İslami İlimler Vakfına ait bulunan pansiyon binası, vakıf adına Merih Usluer’in teknik sorumluluğunda elden geçirilmiş, okul olacak şekilde dizayn edilmiş “SEV Anadolu Lisesi” 1994 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı İbrahim Demirkol’un da katkılarıyla açılmıştır. Mehmet Kamil Biçerli’nin maddi yardımları olmuştur.

Sivrihisar Eğitim Vakfı’na Hacı Yunus Besler İstanbul yolundaki değerli tarlasını bağışlamış, buraya elektrik getirilmiş, sondajla su temin edilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Gayesi cümlesinden olarak sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.

Vakıf Başkanları sırası ile: H.Atilla Şamdan, Av.Mehmet İnci, Yavuz Besler, merhum Erkan Besler ve 2006 yılından bu yana Naci Şakar vakıf başkanlığı yapmaktadır.

Vakıf, Eskişehir’deki hayırsever hemşehrilerimizi Sivrihisar’da okul, yurt binaları yapmaları yönünde teşvik ederek, ilçemizin yeni eğitim kurumları kazandırılmasına, aynı şekilde, vakfın onursal başkanı merhum Necdet Visali Sönmez tarafından, Sivrihisar Belediyesine Cenaze Nakil aracının hibe edilmesine vesile olmuştur. Vakıf, SEV Anadolu Lisesinin okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmuş, eğitim-öğretime önemli katkılarda bulunmuştur. Sivrihisar’ın tanıtımına önem vererek, her fırsatta tanıtım etkinliklerinde bulunmuştur. Vakfın bu güne kadar verdiği eğitim bursu 1472’ye ulaşmıştır.

sivrihisar_vakfindan_ziyaret

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 9. Dönem Genel Kurulu’nun ardından oluşan yeni yönetim kurulu ve Vakıf Başkanı Naci Şakar, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kendisine olan ziyaretinden memnun olduğunu belirten Başkan Ataç ise, Vakıf Başkanı Naci Şakar’a teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.  16.06.2015

VAKIF NEDİR?

Vakıf, Allah ve insan sevgisinden doğmuş mukaddes bir müessesedir. Vakfın top­lumda ilgi görmesinin sebebi: Dünya’da zikr-i cemil ahirette Allah’a kurbiyyet” yani dünyada güzel bir şekilde anılmak, ahiret de Allah rızasına ermek şeklinde özetlenmiştir.

Vakıf medeniyeti, vermenin zevkine er­me medeniyetidir. Yüzyıllar boyu vakıf­lar, Türk-İslam dünyasında fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma vasıtası olarak karşılıklı sevgi bağının kurulma­sında büyük rol oynamıştır. Fert planın­da ise, dünyevi ve uhrevî hayır ve saade­te vesile olmuştur.

Vakıflar Osmanlı devlet nizamının kurulması ve devamında yapıcı temel faktör­lerden biri olmuştur dersek abartmış olmayız. Medeniyetimizin gelişmesinde vakıflar büyük rol oynamıştır.

Will Durant “İslâm Medeniyeti” isimli eserinde ; “İslâm medeniyetini temayüz ettiren insan ve eserleridir” diyor. Sivrihisarlı Prof. Dr. Mehmed Kaplan “Nesillerin Ruhu” isimli kitabında; “Eski Türk medeniyetinin tezahürü olan eserler­de kendimize has güzel bir üslup vücuda getirdiğimiz, dünyaca paylaşılıyor. Bir Türk camisi çeşmesi, halısı, kilimi, şiiri ve bestesi kolayca tanınır, her üslûp gibi bu üslûpta vücuda geldiği şartların mahsulü­dür” diyor. İşte bu şartları ve iklimi ha­zırlayan unsurlardan biri de vakıflar ol­muştur. Din, iman, Allah ve ahiret inan­cı, sevdiğini Allah için sevmek prensibi olmuştur.

Halkın vakıflara bakış açısını göstermesi bakımından Şu hikaye çok ilgi çekicidir. Allah’ın izni ile bütün mahlukatın dilin­den anlayan ve hükmeden Süleyman (a.s.)’m, hayvanları davetine uymayan, hüdhüd kuşunun azarlanınca, bütün aczi­ne ve çaresizliğine rağmen karsı tavır alması üzerine, Süleyman (a.s.) ona kendisine ne yapabileceğini sorar.

Hüdhüd kuşu da “yetim kişilerin evleri­nin damından ve vakıf olan yerlerden top­rak alır sarayının üstüne atar seni peri­şan ederim” der. Süleyman (a.s.) da ürpe­rir “elhak yaparsın” der geri çekilir. Bu olay olmuştur olmamıştır o önemli de­ğildir. Asıl olan halkın konuya nasıl yaklaştığının göstergesidir.

Bir dost, Mahmud-u Sani vakfına ait kiraladıkları tarladan işlerini bitirip kendi tarlalarına giderken, vakıf toprağının tarlalarına gitmemesi için, babasının başlarında durup pullukları yıkattığını anlatmıştı. Kul hakkı geçtiğinde helallaşmak mümkündür. Amme hakkını ve vakıf hakkını üzerine geçirenlerin, helallaşıp bağışlanmasının imkansızlığı daima göz önünde tutulmalıdır.

Sivrihisar’daki cami, medrese, çeşme ve hamamlar genellikle vakıf eserleri olup ayrıca bunlara vakfedilen emlak gelirleri ile vakıf eserlerin yaşaması sağlanmak istenmiştir. Bu cümleden olarak Kurşunlu Camii’ne 40 kadar dükkan geliri, Hoşkadem Camii’ne 17 dükkan kirası, Nemane Çeşmesi’ne çarşı ve arastada bazı dükkanların gelirlerinin vakfedildiği bilinmektedir.

Orhan Keskin
Bütün Yönleriyle Sivrihisar