Kategoriler
Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Folkloru

Folklor, Halk bilimi demektir. Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten bilim dalıdır.

SİVRİHİSAR’ın YENİ KİTABI

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ (MERKEZ) FOLKLORU

Tahsin ALTIN hocamızın tez çalışmasından 425 sayfalık bir kitap ortaya çıkmış. “Daha önce Sivrihisar’ın tarihi ile ilgili pek çok eser yazılmış fakat bu eserlerin içerisinde folklor ürünlerine Sivrihisar’ın folkloruna dair pek az örneklere rastlanmaktadır. Sivrihisar yöresinin halk kültürü ve anonim halk edebiyatı ürünleri derlenip inceledikten sonra bu ürünlerin yazıya geçirilmesi amaçlandı. Sivrihisar yöresinin önce Türk halk kültüründeki yerinin belirlenmesine yardımcı olarak, sözlü kültürdeki ürünlerin unutulmasını önlemek amacıyla tespit edilmesi, yazı aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılması ve daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Sivrihisar’ın düğünleri, yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri, Sivrihisar’da (halk kültürü geçiş dönemi ürünleri olarak bilinen) doğum, ölüm, sünnet, düğün ve askerlik törenleri, Sivrihisar’da söylenen ninniler, maniler ve türküler, bayramlar, törenler, milli ve dini törenler, mevsimlik törenler, inanışlar, oyunlar, çocuk oyunları, halk oyunları gibi uygulamaları derleyip bunları tüm insanlığa tanıtma gayesidir.”

Kıymetli hemşehrimiz Tahsin ALTIN’ın “Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi (Merkez) Folkloru” adı altında (2014) yılında yayınlamış olduğu kitap, web sitemizde bir çok konuya kaynak olmuştur. Bu eseri kazandırmasından dolayı kendisine TEŞEKKÜR eder, başarılarının devamını dileriz.

HamidYDeğerli Hemşehrilerim;

Geçmişine sahip çıkmayan uluslar ve milletler geleceğini sağlam temeller üzerine kuramazlar. Toplumlar için kültür ve tarih bilinci aynı öneme sahiptir. Tarih ve kültür et ile tırnak gibidir. Bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünemeyiz. Geçmişin değerlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerini daha sağlam temeller üzerine kurarlar.

Anadolu coğrafyasında pek çok devlet ve uygarlık kurulmuştur. Bu uygarlıklar bulundukları coğrafyaların kültürlerine, yaşayış şekillerine, maddi ve manevi değerlerine etki etmişlerdir.

Çeşitli devlet ve uygarlıklara beşiklik eden, bugün tüm ihtişamıyla ayakta kalma mücadelesi veren şehirlerin başında hiç şüphesiz Sivrihisar gelmektedir.

Sivrihisar’ın kuruluşunun Anadolu’da ilk Türk uygarlığı olan Hititlere kadar dayandığı görülür. Hitit uygarlığının yanı sıra Frig Krallığına, Romalılar ve Bizanslılara ev sahipliği yapan Sivrihisar Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve İlhanlıların göz bebeği şehirlerinden olmuştur.

Sivrihisar, gelenek ve görenekleri, yerel dilinde barındırdığı kendine has özlü sözleri ve deyimleri, yöresel yemekleri, el sanatları, yöresel kıyafetleri, inançları, bayramları, doğum, düğün, ölüm, sünnet, askerlik adetleri, ninni, mani, türkü, bilmece, tekerleme, masal, efsane gibi edebi ürünleri, Hızır Bey’i, Nasreddin Hocası, Yunus Emre’si, Mehmet Kaplan’ı vd. gibi alim, bilgin ve bilim adamları, evliyaları ve onlara ait menkıbeleri, hanları, hamamları, çeşmeleri ve tarihi evleri ile unutulmaması ve yaşatılması gereken tarihi bir kültür hazinesidir.

  Hamid YÜZÜGÜLLÜ
Sivrihisar Belediye Başkanı

Kitab Konuları için tıklayın >

[otw_shortcode_content_toggle title=”ABSTRACT ⇓ ⇑” opened=”closed”]

SİVRİHİSAR (CENTER) FOLKLORE ESKİŞEHİR Tahsin ALTIN

MA Thesis, Department of Turkish Language and Literature Uşak University, Institute of Social Sciences, June 2014 Supervisor: Asst. Prof. Derya ÖZCAN

In this study, it has been dwellt on compilation and analysis of folklore and folk literature products of Sivrihisar (center) district of Eskişehir.

In order to provide being in existence of some oral products, which continue their existences colloquially but not taking part in written sources, in the future as well demand of being registered the products of folklore and folk literature systematically by being collected and compiled has gained more importance as days pass. That’s to say the aim of this thesis has arisen from this point. To prevent to disappear of the cultural values we have by realizing them. Beliefs in public, one of the main problems of the folklorists, become monotonous across the fast developing technology and become meaningless more than disappearing have lost their moral base day by day. The aim of this study is to contribute endemically to our folklore products which have been lost.

Some of the information in the thesis have been gotten from written sourcess whereas the great amount of information in it have been gotten from oral sources. There are young ones as well among our references, but most of them are generally ones who are upon certain average of age. This situation has shown us that our study we did can be really useful. Because, the folk idioms and beliefs etc. which have been disappeared gradually can be protected in this way; will teach to the next generations how we had a rich oral culture in the past even if they won’t be used among them.

In conclusion, this study is so important in terms of collecting the folklore products and besides it is very useful in terms of sheding light on the past of the local community. Nowadays, even if the folklore products cannot protect their existences compared to the past, living ones have been tried to be dealt here.[/otw_shortcode_content_toggle]
Tahsin ALTIN – Uşak, 2014
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2014
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZCAN