Ana Sayfa Genel Sivrihisar Taşınmaz Kültür Varlıkları

Sivrihisar Taşınmaz Kültür Varlıkları

180

Sivrihisar ve yöresi son derece köklü ve zengin bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bulgular Sivrihisar’ın, M.Ö. 7. asırda kurulduğuna işaret etmektedir. Bu dönemlerde Friglere ev sahipliği yapmış yöre, çevresindeki Pessinus (Ballıhisar), Gordion ve Mideon gibi önemli şehirlerin baskısı sebebiyle fazlaca büyüyememiştir. Bu tarihlerde Palia şeklinde adlandırılan yöre, Bizanslılar döneminde Jüstinianapolis adını almıştır. Bizans’ın en güçlü imparatoru olan Jüstinyen (M.S.527-567), yöreye adını vermiş ve burayı Hristiyanlığın merkezi haline getirmiştir. Yörenin adı Selçuklular döneminde Karahisar’a dönüşmüştür. 1289 yılında Osmanlı imparatorluğu egemenliği altına giren yörede, 1684 yılında kaza teşkilatı kurulmuştur. Sivrihisar ilçesi idari açıdan 1846 yılında Ankara’ya, 1912 yılında da Eskişehir İline bağlanmıştır.

SİVRİHİSAR Kaymaz Beldesi, Çifte yatak Ovası, Örenlik Mevkii Çifteyatak Örenliği I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı örenyeri
SİVRİHİSAR Babadat Köyü Antik Germa Koloni Kenti ve Nekropol Alanı
(1.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Antik Kent
SİVRİHİSAR Böğürtlen köyü Hisarlık Örenliği ve Nekropolü (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Biçer Köyü,Taşocağı Mev. Taş Ocağı Höyük II (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Kağnı Durağı Höyük I (I.Derece Arkeolojik Sit alanı) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Biçer Köyü,Höyükler Mev. Biçer Höyük I. ve Höyükler Mevkiindeki Bor Höyük ile birlikte(I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Kağnı Durağı Höyük II (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Mülk Köyü Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR İlören Köyü Eski Bağlar Tümülüsü ve Nekropolü(I.Derece Arkeolojik Sit alanı) Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs
SİVRİHİSAR İlören Köyü Eski Dağlar Nekropolü (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Nekropol
SİVRİHİSAR İlören Köyü, Demirci Mev. Demirci Tümülüsü ve Roma Yamaç Yerleşmesi (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Giritlioğlu Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Ortaklar Köyü Acı Çeşme Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Kocaş Köyü Aslanlı Antik Örenliği (I.Derece Arkeolojik Sit alanı) Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Harmanyeri Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Günyüzü Nahiyesi Köstepe Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR İlören Köyü Akyar Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR İlören Köyü Kadıbükünün Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit alanı ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR İlören Köyü Eskiyayla Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit alanı ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Savak (Elmalı)Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Kaymaz Bucağı Kaymaz II. Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Biçer Köyü Taş Ocağı Höyük I. (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Nasreddin Hoca Beldesi Kilise Örenliği 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Alpu Bucağı Karakamış Köyü 4 km. kuzeyi Aktaş Höyük Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Kurşunlu Mah. Hapishane Cad. Seyyit Mahmut Külliyesi Kültürel Yapılar Külliye
SİVRİHİSAR Hamamkarahisar-Dutlu Köy Yolları Üzerinde Köprü Kültürel Yapılar Köprü
SİVRİHİSAR Balıkdamı Yöresi Balıkdamı 2.Derece Doğal Sit Alanı Doğal Sit Alanı Doğal Sit
SİVRİHİSAR Kurtşeyh Köyünün 2 km.güneybatısı Kurtşeyh Tümülüsleri 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Selçuklu Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Kubbeli Mah. Ulu Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Ballıhisar Köyü,Körkuyu Mev. Pessinus Örenyeri (Antik kenti)ve Roma Nekropolü 1.derece ark. sit alanı (3.derece ark.sit alanı ile sınırlar birleştirilerek 1.derece ark. sit alanı sınırları belirlenmiştir) Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Yenice Mah.Uzun Sok.No:9 Zaim Ağa Konağı Sivil Mimarlık Örneği Konak
SİVRİHİSAR Karacalar Mah.Akçeşme Sok. Ak Çeşme Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Sönmez Sok. No:20 Kumacık Hamamı Kültürel Yapılar Hamam
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Kevser Sok. Ermeni Kilisesi Dinsel Yapılar Kilise
SİVRİHİSAR Yunus Emre Mah. Askerlik Şubesi Binaları Askeri Yapılar Askerlik Şubesi
SİVRİHİSAR Günyüzü Bucağı, Ayvalı Köyü Hamam Kalıntısı Kültürel Yapılar hamam
SİVRİHİSAR Şehitlik Abidesi Anıt ve Abideler Abide
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Mülk Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Mülk Köyü Mezarlığı (II.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Mezarlık
SİVRİHİSAR Tekören Köyü Kuzey Batısı II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Kubbeli Mah. Alemşah Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Yunus Hoca Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Kurşunlu Külliyesi Mahmut Suzani Külliyesi Kültürel Yapılar Külliye
SİVRİHİSAR Kaymaz Bucağı, Karakaya Köyü Karakaya Mevkii
I.Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Diğer Sit Alanları Doğal ve Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Köyönü Mevkii I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Demirci Mah. Ak Minare Dinsel Yapılar Minare
SİVRİHİSAR Hamamkarahisar Köyü Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Doğan Arslan Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Mülk Köyü Doğan Arslan Mescidi Dinsel Yapılar Mescit
SİVRİHİSAR Göksu Düdenleri I.Derece Doğal Sit Alanı Doğal Sit Alanı Doğal Sit
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Uzun Sok. Yeni (Aziz Mahmut Hüdai) Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Sivrihisar Yazıcıoğlu Kalesi
(1.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Kale
SİVRİHİSAR Kayalık alanları
(3.Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Alanı Kayalık
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:45 Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Nasrettin Hoca Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:47-47/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:52 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:50-50/A-50/B Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:46 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Atatürk Cad.. No:54-54/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Atatürk Cad.. No:74 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Atatürk Cad. No:76/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Harım Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:14-14/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Koruk Cad. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Atatürk Cad. No:39/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi
Koruk 2 Caddesi sonu Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ballıhisar Köyü Ballıhisar Köyü Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Kentsel Sit Alanı Kentsel Sit Alanı Kentsel Sit
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Üçpınar Cad. Yenice Mahallesi Mezarlığı Mezarlıklar Mezar
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Ermeni Hamamı Kültürel Yapılar Hamam
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Çavuş Sok. No:10 Yenice Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Çavuş Sok. Yenice Mah. Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Yenice Mah. Ali Dede Sok. Ali Dede Tekkesi Hacı İbrahim Mezarı(Yatır) Mezarlıklar Mezar
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Kılıç Sok. Sebze Hali Meydanı Yeni hamam (Çifte Hamam) Kültürel Yapılar Hamam
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Kılıç Sok. Sebze Hali Meydanı Kılıç Mescidi Minaresi Dinsel Yapılar Minare
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Kılıç Sok. Sebze Hali Meydanı Kağnı Pazarı Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kubbeli Mah. Hızırbey Cad. No:6 Hızır Bey Mescidi
(Kubbeli Mescid) Dinsel Yapılar Mescit
SİVRİHİSAR Hörhör çeşmesi Önü Mavili kadın Sok. Kubbeli Mah. Mezarlığı Mezarlıklar Mezarlık
SİVRİHİSAR Kubbeli Mah. Haşhaş Sok. Mavi Kadın Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kubbeli Mah. Posta Sok. Mavi Kadın Mezarlığı Mezarlıklar Mezarlık
SİVRİHİSAR Karacalar Mah. Leylek Sok. Kudbiddin (Bodur) Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Karabaşlı Mah. Tütün Sok. No:21 Elmalı Camii (Medresesi) Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Haznedar Mah. Haznedar Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Karacalar Mah. Hoşkadem Sok. HoşkademCamii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Karacalar Mah. Gazi Sinan Cad. no:44 Kudbettin dede Türbesi Dinsel Yapılar Türbe
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Akay Sok. ve Sönmez Sok. köşesi Yeşil Dede Hz.
(Nuri Osman dede) Mezarı Mezarlıklar Mezar
SİVRİHİSAR Millet Cad. No:2’nin bahçesinde Sinan Paşa Hamamı Kültürel Yapılar Hamam
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Kılıç Mescidi Minaresi Dinsel Yapılar Minare
SİVRİHİSAR Elmalı Mah. Balaban Sok. Balaban Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Elmalı Mah. Balaban Sok. Balaban Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Elmalı Mah. Edincik (Elmalı) Mezarlığı Mezarlıklar Mezar
SİVRİHİSAR Demirci Sok. başındaki meydanda Demirci Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kurşunlu mah. Hamdi baba (Tekke) Sok. Kurşunlu Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kurşunlu mah. Hamdi baba (Tekke) Sok. Kurşunlu (Baba Yusuf) Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Kurşunlu mah. Hamdi baba (Tekke) Sok. Kurşunlu (Baba Yusuf) Camii Haziresi Mezarlıklar Hazire
SİVRİHİSAR Kurşunlu mah. Hamdi baba (Tekke) Sok. Osmancık Çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kurşunlu mah. Prof.Dr. Mehmet Kaplan Cad. Seydiler hamamı Kültürel Yapılar hamam
SİVRİHİSAR Karabaşlı mah. Musallah Mev. Namazgah Dinsel Yapılar Namazgah
SİVRİHİSAR Yenice mah. Üçpınar Sok. Üçpınar çeşmesi Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Yenice mah. Köprü Sok. Acı Çeşme Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Yenice mah. Köprü Sok. Saat Kulesi Kültürel Yapılar Saat kulesi
SİVRİHİSAR Yenice mah. Üçpınar Cad. No:50 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yenice mah. Uzun Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yenice mah. Uzun Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. İsmet Çağlar Paşa sok. No:37 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. İsmet Çağlar Paşa sok. No:35 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. İsmet Çağlar Paşa sok. No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. İsmet Çağlar Paşa sok. No:31 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Hisar sok. No:41 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:42 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:9 Dükkan Endüstriyel ve Ticari Yapılar Dükkan
SİVRİHİSAR Karabaş Mah. Tütün Sok. No:10-12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karacalar Mah. Akçeşme Sok. No:58 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Şafak Sok. No:16
Sinanpaşa Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Mah. Dr.Nurettin Tuncel Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Demirci Mah. Şahin Sok. No:29 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Demirci Mah. Nemani Sok. No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Demirci Mah. Şahin Sok. No:9
Nemani Cad. No:35 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Demirci Mah.
Nemani Cad. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Gedik Mah.
Kuyu Sok. No:10 Kilise Dinsel Yapılar Kilise
SİVRİHİSAR Camiikebir Mah.
Park Sok. Alemşah Kümbeti Dinsel Yapılar Kümbet
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad.
No:28 Ulu Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad.
No:28 Ulu Camii Şadırvanı Kültürel Yapılar Şadırvan
SİVRİHİSAR Ceylan Sok. Yeni Camii (Aziz Mahmut Hüdai) Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Kılıç mah. Akçeşme Sok. Ak Çeşme Kültürel Yapılar Çeşme
SİVRİHİSAR Kurşunlu Mah. Hapishane Cad. Mahmut Suzani Külliyesi Kültürel Yapılar külliye
SİVRİHİSAR Demirci Mah. Orhan Keskin Sok. Ak Camii Minaresi Dinsel Yapılar Minare
SİVRİHİSAR Şehitlik Abidesi Anıt ve Abideler Abide
SİVRİHİSAR Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı Eski Askerlik Şubesi Binası Askeri Yapılar Askeri Bina
SİVRİHİSAR Atatürk Bulvarı Askeri bina 2 Askeri Yapılar Askeri Bina
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası
(Eski İlkokul binası) İdari Yapılar İdari
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Eski Köy Odası Sivil Mimarlık Örneği köy odası
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca Beldesi Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Aşağıkepen Köyü nün güneyinde Ankara-İzmir Karayolunun hemen sağında Büyük Höyük
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Kurşunlu Mahalle Mezarlığı Mezarlıklar Mezarlık
SİVRİHİSAR Kızılcaören köyü Kızılcaören Köyü camii Dinsel Yapılar camii
SİVRİHİSAR Nasrettin Hoca (Hortu-Başbağı) Beldesi Nasrettin Hoca Evi Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR İğdecik Köyü İğdecik Köyü Camii Dinsel Yapılar Camii
SİVRİHİSAR Bahçecik Köyü,Yenice Mah. Satıranız (Satrangız) Yaylası Höyük ve Nekropol alanı
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Kaymaz beldesi Şeker Fabrikası Kantarı alanında Kaymaz Tümülüsü
1.derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı tümülüs
SİVRİHİSAR Kılıç Mah. Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Koltan Köyü Yukarı Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Koltan Köyü Aşağı Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Kaymaz Bucağı,
Kayaönü Mev. Nekropol
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Biçer Köyü Biçer Tren İstasyonu İdari Yapılar İdari
SİVRİHİSAR Ahiler köyü
Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını içine alan Balıkdamı ve Göksu Düdenleri Yabanhayatı Geliştirme Sahası
2.Derece Doğal Sit Alanı Doğal Sit Alanı Doğal Sit
SİVRİHİSAR Demirci Mah. kentsel sit alanı içinde Taşınmaz Sivil Mimarlık Örneği taşınmaz
SİVRİHİSAR Demirci Mah. kentsel sit alanı içinde Taşınmaz Sivil Mimarlık Örneği taşınmaz
SİVRİHİSAR Ada Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ada Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:21-21A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akay Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akcami Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akcami Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akça Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akça Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:10 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:11 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:12 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:13 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:15 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:16 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:17 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:18-20-22 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:19 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:21-23 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:25 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:27 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:33 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:35 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:37 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:39 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:41-43 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:52,Çağla Sok.No:5 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:6 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:64-66 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:7 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:72 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:78 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:79 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:8 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:82 konut Endüstriyel ve Ticari Yapılar konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:84 konut Endüstriyel ve Ticari Yapılar konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:86-86A konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Akçeşme Cad. No:9 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Ali Dede Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ali Dede Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ali Dede Sok.No:5.Fırın Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Altın Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ara Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Arı Sok.No:2,Tütün Sok.No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ateş Sok.No:1,1ABC Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ateş Sok.No:2,2ABC Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ayvaz Sok.No:2,Meriç Sok.No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ayvaz Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Aziz Mahmut Hüdayi Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Aziz Mahmut Hüdayi Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Aziz Mahmut Hüdayi Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:11,Menekşe Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok. No:3,3A,3B Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ali Dede Sok. No:3,Fırın Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Altın Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Altın Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ara Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ara Sok. No:8-10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Balaban Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bedesten Çıkmazı No:6 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Bedesten Çıkmazı No:7 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Bedesten Çıkmazı No:8-9,Unkapanı Cad.No:2 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bodur Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Bugday Sok.No:1,Ofis Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Buğday Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Buğday Sok.No:18-18A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ceylan Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Ceylan Sok.No:6,mumcu Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağla Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağla Sok.No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağla Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çakır Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çavuş Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çavuş Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çavuş Sok.No:2-4,Esen Sok.No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çelik Çıkmazı No:1,TütünSok.No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çelik Çıkmazı No:2-3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çelik Sok.No:12/16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çelik Sok.No:2,Kaval Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çelik Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çukur Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çukur Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çukur Sok.No:7,Kutluçeşme Sok.No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Çukur Sok.No:9, Kutluçeşme Sok.No:28 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Değirmen Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:21-21A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Demirci Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Deniz Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Düden Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Düden Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Düden Sok.No:3,Müftü Tahsin Özalp Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Düden Sok.No:9 ,Nemane No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Çıkmazı No:1-2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Çıkmazı No:5,Uzun Sok.No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Çıkmazı No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:28 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Elmas Sok.No:6-8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:18-18B Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:32,Üçpınar Cad.No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Esen Sok.No:34 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:102 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:104 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:45-45A-B Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:48 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:54 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:59 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:60 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:66,Kevser Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:70,Santral Sok.No:1-1A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:72 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:73 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:74,Üçpınar Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:86 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:92 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:94 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Eskişehir Cad.No:98 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Fırın Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Gazi Sinan Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Gazi Sinan Sok.No:2,Akçeşme Cad.No:77 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Gazi Sinan Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Gazi Sinan Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Gazi Sinan Sok.No:6,Zafer Cad.No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hacı Mustafa Uça Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hacı Mustafa Uça Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hacımut Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hacımut Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hacımut Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sok.No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sok.No:17,Medrese Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sok.No:4-4A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Han Sok.No:4 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:13,Kartal Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:2C Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haşhaş Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:1 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:11 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:12 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:13 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:14,Yemenici Sok.No:1 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:15-17 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:16 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:18 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:19 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:21 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:23 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:25 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:27 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:29 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:3 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:31+31A Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:32 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:33+33B Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:34 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:35 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:38 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:39 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:42 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:47 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:49 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:49 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:53 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:55 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:7 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Haznedar Sok. No:9 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar ticaret
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:11-11A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:13-13A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:15-17 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:21,kutluçeşme Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:27,Kıvrım Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:28 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:29,Kıvrım Sok.No:2,2A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:31-33 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:37 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Cad.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:1,Unkapanı Sok.No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:13,Mavcikadın Sok.No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hızırbey Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Çıkmazı No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:19,İsmet Çağlar Paşa Sok.No:2-10 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:27-27A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:39 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:43 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hisar Sok.No:49 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:16-16A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoca Ahmet Yesevi Sok.No:14,Kayık Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:18A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:28 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:32 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Horoz Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoşkadem Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoşkadem Sok.No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoşnut Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoşnut Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:18-18A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hörhör Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:12-12A Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:4,Nar Sok.No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hüseyin Erbay Sok.No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR İpek Sok.No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR İpek Sokak No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İpek Sokak No:6-6A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:1-3, Hisar Sok No:17 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:11-11A Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:14-16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sokak No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:29 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:34 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:36 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:38 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:46 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:5-7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok. No:50 Taşınmaz Sivil Mimarlık Örneği Taşınmaz
SİVRİHİSAR Kadem Sok. No:3, Cırcır Sok No: 2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kadem Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kadem Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kafes Sok. No:1-3-5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:10 Taşınmaz Sivil Mimarlık Örneği Taşınmaz
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:5 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Çıkmazı Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:36 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:38, Kevser Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kağnı Sok. No:7-9-11-13-15 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karanlık Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karanlık Sok. No:4,Kayık Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:2,Şemsettin Sönmez Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:5-5-A-7, Sinan Paşa Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Karlı Sok. No:8, Sinan Paşa Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kartal Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Çıkmazı No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sok. No:2, Üçpınar Cad. No:43 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sok. No:5-5A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kaval Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kaval Sok. No:2, Tütün Sok. No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kaya Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kayık Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kayık Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kayık Sok. No:8 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kepçe (Akdoğan Sok. No:1, Unkapanı Cad. No:41 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kepçe (Akdoğan Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:1, Ceviz Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kerpiç Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kevser Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kevser Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıvrım Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıvrım Sok. No:3-3A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıyık Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıyık Sok. No:3-3A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıyık Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kıyık Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:1-1A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:19 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:21 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:22 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:23 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Kuma Sok. No:24 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutbiddin Dede Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:10-10A-12-12A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Leylek Sok. No:3-3A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Maslak Sok. No:2-4-4A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Maslak Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:1, Alemşah Cad. No:25 Konut+Ticaret Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:18-18A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:23-23A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:29 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:32 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:36 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:15/A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:34, Meydan Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Medrese Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mehmet Kaplan Cad. No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mehmet Kaplan Cad. No:19-19A-19B Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mehmet Kaplan Cad. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mehmet Kaplan Cad. No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Menekşe Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Meydan Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Meydan Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Meydan Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Meydan Sok. No:6, Ş. İsmail Kılıçaslan Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:14-14A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:17, Tayyar Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Mısır Sok. No:6, Deniz Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Millet Cad. No:1-3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Millet Cad. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Millet Cad. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Millet Cad. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:18, Söğüt Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:1B Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muhtar Kemal Çakır Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Çıkmazı No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Musalla Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Muzaffer Atasoy Sok. No:1, Üçpınar Cad. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:12-12B, Düden Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:18, Nemane Cad. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:3 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:8-8A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Müftü Tahsin Özalp Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nar Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nar Sok. No:3, Orman Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nar Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nasreddin Hoca Cad. No:6-6A, Nurettin T. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:31 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:37 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nemane Cad. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Nurettin Tuncel Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ofis Sok. No:2-6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:45-45AB Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:48 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:49 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:51A Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:53 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:72 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:74 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ordu Cad. No:78 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:12-14 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:4-6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orhan Keskin Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:23-23A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:25-27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Orman Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Çıkmazı No:4, Çınar Çıkmazı No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:24, Pazar Çıkmazı No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pazar Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Posta Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Posta Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Posta Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Posta Sok. No:7-9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Posta Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Salkım Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Santral Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Santral Sok. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Santral Sok. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Santral Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:32-32A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:38 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:4-4A-4B Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Sinan Paşa Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Söğüt Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:10 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:11 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:13 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:14-14A Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:16 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:6 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:7 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:9 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şadırvan Meydanı No:9A Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:11-11ABC Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:6-6A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:7-7A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şahin Sok.No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:13 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:15 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:17 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:21 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:23 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şemsettin Sönmez Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Şeref Sok. No:2, Üçpınar Cad. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:29 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:37 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tütün Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:1 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:18 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:22 Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:31 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:32 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:34 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:3-5 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:44 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:45 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:52 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:54 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:56 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:58-58A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:60 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:8-12 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:9A-9B-9C Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad. No:9D-9E-9F Ticaret+ Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:22 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:29 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:30 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:32-34 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:36-36A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:38 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Uzun Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:13 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:23 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:3 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Gedik Mahallesi Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:34 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:36 Müştemilat Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:37 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:39 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:41 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:44-44A-44B Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:46 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:47, Köprü Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:7-7A, Şeref Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Üçpınar Cad. No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yakup Hoca Sok. No:8-10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:10 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:11 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:12 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:13 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:14 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:15 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:16 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:17 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:18 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:19 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:2 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:20 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:21 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:22 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:23 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:24 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:3 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:4 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:5 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:6 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:7 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:8 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Yemenici Sok. No:9 Ticaret Endüstriyel ve Ticari Yapılar Ticaret
SİVRİHİSAR Zafer Cad. No:25 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Zümrüt Çıkmazı No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Zümrüt Sokak No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Zümrüt Sokak No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ateş Sokak No:10 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ateş Sokak No:12-14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ateş Sokak No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ateş Sokak No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Ateş Sokak No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Badem Sokak No:15, Kara Sok. No:9 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Çukur Sokak No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:10-10A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:17 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:18 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:20-20B Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Edilcik Sokak No:9-9A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Elmas Sokak No:36 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Elmas Sokak No:38 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Elmas Sokak No:40-40A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sokak No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sokak No:19 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sokak No:21, Edilcik Sok. No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sokak No:24-24A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Hamdi Baba Sokak No:28 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Harman Sokak No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Harman Sokak No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Harman Sokak No:4 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Harman Sokak No:8 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sokak No:12 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Kavakdibi Sokak No:14 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Köprü Sokak No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Maden Sokak No:2-2A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Meydan Sokak No:24 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pamuk Sokak No:11 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pamuk Sokak No:3 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pamuk Sokak No:5 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Pamuk Sokak No:7 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Prof. Dr. Mehmet Kaplan Cad. No:37, Edilcik Sok. No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Prof. Dr. Mehmet Kaplan Cad. No:27 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Prof. Dr. Mehmet Kaplan Cad. No:33 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Prof. Dr. Mehmet Kaplan Cad. No:35 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Söğüy Sok. No:26 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Taşlık Sok. No:1, Pamuk Sok. No:1A Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tekke Sok. No:2 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Tekke Sok. No:6 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Zafer Cad. No:20 Konut Sivil Mimarlık Örneği Konut
SİVRİHİSAR Aydınlı Köyü Toprakin ve Taşin Kaya Kiliseleri (I. derece arkeolojik sit alanı) Arkeolojik Sit Alanı Kaya Kilisesi
SİVRİHİSAR İsmet Çağlar Paşa Sok.No:24 Türbe Dinsel Yapılar türbe
SİVRİHİSAR Kutluçeşme Sok.No:11 Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Orman Sok.No:32 Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad.No:14-16 Han Kültürel Yapılar han
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad.No:52A Yatır Mezarlıklar yatır
SİVRİHİSAR Abidin Tosun Cad.No:18A Kuyu Kültürel Yapılar kuyu
SİVRİHİSAR Söğüt Sok.Acı Çeşme Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Zafer Cad.No:4 Sağlık Meslek Lisesi İdari Yapılar okul
SİVRİHİSAR Ceviz Sok.No:12 Türbe Dinsel Yapılar türbe
SİVRİHİSAR Mavikadın Sok.No:6-6A B C Han Kültürel Yapılar han
SİVRİHİSAR Unkapanı Cad.No:59 Akdoğan Mescidi Dinsel Yapılar mescid
SİVRİHİSAR Badem Sok. Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Badem Sok. Çeşme Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Çağlayan Sok.No:1 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Hoşkadem Sok.No:16 Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Kağnı Pazarı Konut Sivil Mimarlık Örneği konut
SİVRİHİSAR Memik Köyü,Aslandoğmuş Mev. Aslandoğmuş Mevkii Roma Yerleşimi ve Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR Memik Köyü Memik Höyük 1.derece Arkeolojik Sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Aşağıkepen Köyü Küçük Höyük 1.derece Arkeolojik Sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Zeyköy köyü,Tepecik Mev. Tepecik Höyük 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Selimiye Köyü Azmak Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Selimiye köyü Kazıklıpınarı Mezarlığı 1.derece arkeolojik sitalanı Mezarlıklar mezarlık
SİVRİHİSAR Kargın köyü Gerdekkaya Frig Kaya Mezarı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı kaya mezarı
SİVRİHİSAR İlören Köyü Akyar Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Kaldırım köyü, Kaldırım Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Dümrek Beldesi Kızılburun Roma Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Sarıkavak Köyü Yumruyer Düz Yerleşimi 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik yerleşme
SİVRİHİSAR Bahçecik Köyü Bahçecik Höyük ve Antik yerleşim alanı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Benlikuyu ve Buzluca Köyleri Benlikuyu Höyük,Antik Yerleşim ve Yörük Mezarlığı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik yerleşme
SİVRİHİSAR Kaymaz Beldesi Kaymaz III Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit ) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR İstiklalbağı köyü Antik Mermer Ocağı 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik sit
SİVRİHİSAR Karaburhan Köyü Özlerin Ağılı Frig Kaya Mezarı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı kaya mezarı
SİVRİHİSAR Karaburhan Köyü Habib Pınarı Özü Frig Kaya Mezarı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı kaya mezarı
SİVRİHİSAR Gerenli köyü Gerenli Höyük 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Demirci Köyü Akpınar Tümülüsü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı tümülüs
SİVRİHİSAR Aktaş köyü Ağaçköy Mahallesi Mezarlığı 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Çandır Köyü ve Aktaş Köyü Çandır Höyük 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Çaykoz köyü Çaykoz Höyük ve Bizans Yerleşimi 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Aktaş köyü Kızılcaköy Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Kaymaz Beldesi Tilke Höyük 1.derece Arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Dinek Köyü Yörük Mezarlığı ve Antik Yerleşimi 1.ve.3.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik yerleşme
SİVRİHİSAR İlören Köyü İlören Köy Mezarlığı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Aktaş Köyü,Ağaçköy Mah. Ilıcak Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Tekören Köyü Akpınar Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Zeyköy köyü Zeyköy Frig Nekropolü 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Karkın köyü,Tavşanlı Tepe Mev. Alakilise Yamaç Yerleşimi 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik yerleşme
SİVRİHİSAR Yeniköy köyü, Cele(Çile)Höyük 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Ahiler Köyü Tekke Mevkii Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Kurtşeyh köyü Kıyı Mevkii Yörük Mezarlığı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Ahiler köyü Ahiler köyü Yörük Mezarlığı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Kurtşeyh köyü Kurtşeyh Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Yenidoğan ve Göktepe köyleri Değirmenkaya Mevkii Yerleşim ve Nekropolü 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Kurtşeyh köyü Kurtşeyh Yörük Mezarlığı-II 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Kurtşeyh köyü Kıyı Mevkii Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı nekropol
SİVRİHİSAR Kurtşeyh köyü Kurtşeyh Yörük Mezarlığı-I 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Aşağıkepen köyü Bostanlar Çiftliği Yörük Mezarlığı 1.derece arkeolojik sit alanı Arkeolojik Sit Alanı mezarlık
SİVRİHİSAR Kadıncık köyü Hacı Ahmet Çeşmesi Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR Karacaören Köyü
Çayköz Köyü Hamamtepe Kale Yerleşimi Arkeolojik Sit Alanı Kale Yerleşimi
SİVRİHİSAR Dutluca köyü Bakırlı Mev. Dutluca Höyük
(I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Kaymaz Beldesi Kaymaz Höyük-1
(I.Derece Arkeolojik Sit alanı) Arkeolojik Sit Alanı Höyük
SİVRİHİSAR Babadat Köyü Kurupınar Yamaç Yerleşimi
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik sit
SİVRİHİSAR Nasreddin Hoca Mahallesi Saracık Yamaç Yerleşimi
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı arkeolojik sit
SİVRİHİSAR Yenice Mahallesi
Süpürgelik Mev. Süpürgelik Mevkii
(III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Hamamkarahisar Köyü
Örenbağları Mevkii Örenbağları Antik Yerleşmesi
(I.ve III.Derece Arkeolojik Sit alanı)
(öncesi I.derece ark.sit) Arkeolojik Sit Alanı antik kent
SİVRİHİSAR Hızırbey Mahallesi Garipçe Çeşmesi Kültürel Yapılar çeşme
SİVRİHİSAR İbikseydi Mahallesi İbikseydi Höyük
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR İstiklalbağı Mahallesi İstiklalbağı-Ballıhisar Antik Yolu
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR Babadat Mahallesi Mesut Çiftliği Örenliği
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Bahçecik Köyü Bahçecik Höyük
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı höyük
SİVRİHİSAR Tekören Mahallesi Tekören Arkeolojik Alanı
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR Kaymaz Mahallesi Park Alanı-Şehit Çeşmesi Arkeolojik Siti
(III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR Hamamkarahisar Mahallesi Hamam Höyük
(I. Derece Arkeolojik Sit) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Alanı
SİVRİHİSAR Yenice Mahallesi Süpürgelik Mevkii
(III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit
SİVRİHİSAR Nasreddin Hoca Mahallesi Nasrettin Hoca Kentsel Siti Kentsel Sit Alanı Kentsel Sit
SİVRİHİSAR Karacakaya Mahallesi Hisarlık Öreni
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Örenyeri
SİVRİHİSAR Karacakaya ve Dümrek Mahallesi Kaya Mezarı
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Kaya Mezarı
SİVRİHİSAR Zey Mahallesi Kale Höyük
(I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Alanı Höyük

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

* Bilgi Amaçlıdır. Resmi Evrak Niteliğinde Değildir. 19.07.2016

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz