Kategoriler
Sivrihisar Haberleri

Osmanlı Belgelerinde Dünyanın Merkezi Sivrihisar

osmanli-belgeleri-kitap-arma

KİTAP HAKKINDA

Önsöz

osmanlı-belgelerinde-sivrihisar-arkaBu kitap Sivrihisar’a aittir. Bir şehrin, bir medeniyetin, bir kültürün ve bir tarihin hikayesi ve izlerini takdim edeceğiz sizlere.

Tarihçiler genelde savaşlar, kahramanlıklar ve biyografilere odaklanır. Oysa ki tarih insanları, şehirleri ve uzak, yakın önemli konuları bizlere aktaran kayıt ve belgelerdir.

Son dönemlerde bu hal yön değiştiriyor. Sosyal ve yerel tarih araştırmaları ciddi oranda artıyor. Bu bağlamda şehirlerin hayat hikayeleri de okuyucuların dikkatine sunuluyor.

Şehir tarihleri bize sadece geçmişi anlatmıyor. Geleceğe dair zengin malzeme sunuyor.

Bizde bu düşünceyle kendimizi daha doğru tanıtabilmek hatta pek çok bilinmeyenleri gün ışığına çıkarmak için Sivrihisar’ı seçtik.

Niçin Sivrihisar ?
İlk çağlarda Sivrihisar ve çevresinin TRAK asıllı bir kavmin yaşadığı tarihi kaynaklarda belirtilen yazılı ve belgeli bilgiler ( M.Ö. 1300-600) yıllarında, buranın Etilerden başlayarak “Salipa” , “Spalya” , “Abnustula” , “Justiniapolis” Kazvini tarihinde “Sibrihisar” daha sonra “Seferihisar” (cephelere çok asker gönderdiği için) “Amuriy” ve “Mamuriye” isimlerini almıştır. Şehrin bulunduğu coğrafyada Lidyalılar, Frigler, Hititler, Roma ve Bizanslar daha sonra 1071’de Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler tarafından uç beyliği olarak Selçuklu, İlhanlı, Orhangazi tarafından 1334 yılında Osmanlı İmparatorluğunun çok önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Özellikle Selçuklu Döneminde adeta Eyalet Merkezi gibi önemsenmiş barındırdığı imar ve eğitim değerleriyle bunu ispatlamıştır.

Dünyaca bilinen ve önemsenen Frig Vadisi, Kütahya, Afyon, Seyitgazi ve Han’dan sonra Sivrihisar bölgesinde devam eder. Adı geçen bölge aynı zamanda kral yolu olarak bilinmektedir. Sivrihisar bu güzergahta Friglerin mitolojik ana kraliçesi Kybele’nin (Manga matar) memleketi Pessinus, dönemin haç ve ticaret merkezi idi. Pessinus’tan sonra Kybele’nin oğlu olan Kral Midas’ın yerleşimi başlar ki, Sivrihisar Balkayası olarak bilinen bölge, Midas’ın yazlık yaşam yeri olarak bilinirken, bu vadide besin amaçlı at yetiştiriciliğinin yapıldığı belgeleriyle görülmektedir.

Sivrihisar ezelden bu yana eğitime verdiği önemle ünlüdür. Selçuklu ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, şehir merkezindeki 14 medresede yetişen ve döneme damga vuran ilim, bilim, filozof, halk ve hak alimleriyle ün kazanmıştır. Her biri alanında dünyaca tanınan, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca gibi büyüklerimiz, sadece yaşadıkları topraklarda değil, bütün insanlık alemine kuvvetli mesajlar vermişlerdir.

osmanlı-belgelerinde-sivrihisar-nasrettin-hocaDoğumunun 750. Yılı kabul edilen 1991 yılını UNESCO “Dünya Sevgi Yılı” ilan ederek bu toprakları onurlandırmıştır. Yunus Emre Hazretleri “Gelin tanış olalım işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.” ifadesiyle sevginin önemini asırlar öncesinde dile getirmişti. Tüm alemi güldürürken, aslında insanların düşünmelerini sağlayan dünyada benzeri olmayan filozof Nasreddin Hocamızın anayurdu da Sivrihisar’dır.

Anadolu’nun ilim ve irfan merkezi olan Sivrihisar medreselerinde yetişen, Osmanlı İmparatorluğu döneminde vezir, kadı ve İstanbul medreselerine müderris yetiştiren, varlıkları halen anılan ve ünleri sınırlarımızı aşan İrfaniye, Cafer-i Tayyar, Seyit Nureddin, Alemşah, Sofi Bey ve Aziziye Medreselerinde yetişenler devlete istikamet vererek mühim mevkilerde bulunmaktadır. İstanbul’un fethi öncesinde, Sultan Mehmet Han tarafından fetih seferine ne zaman çıkılması konusunda görüş ve fetvası (o dönemde şeyhülislam kurumu olmadığından) istenen fetihten sonra İstanbul’un ilk kadısı olan, Fatih Sultan Mehmet’i bir konuda kendi huzurunda muhakeme eden ve haksız bulan, görevi süresince hak ve adaletten taviz vermeyen başarısından dolayı Sultan tarafından kendisine arpalık olarak köy bağışlanan (günümüz Kadıköy) Nasreddin Hocanın torunlarından, Sivrihisar’daki İrfaniye medresesinin kurucusu Hızır Bey Çelebi’nin memleketi keza Sivrihisar’dır.

Sultanahmet Camisinin ibadete açılışı sırasında, padişah tarafından cami anahtarı kendisine verilen ve camiyi açan, ilk hutbesiyle Galata Kilise papazının kelime-i şehadet getirip Müslüman olmasına vesile olan, 7 padişah yönetiminde yaşayan, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin yurdu da Sivrihisar’dır.

Her biri ayrı ayrı kıymet olan Kara Hayrettin Paşa, Seyyid Şeyh Mahmud, Şeyh Abdulvehhab, Seyyid Şeyh Osman Afif Sivrihisari, Sinan Paşa, Selman-el Farisi, Şeyh Baba Yusuf, Seyyid Nureddin ve Cumhuriyet Döneminin edebiyat ustalarından Prof. Mehmet KAPLAN’m hayat hikayeleri Sivrihisar’la örtüşmektedir.

Görüldüğü gibi tarih boyunca pek çok değere ev sahipliği yapan Sivrihisar, hak ettiği yere gelememiş, kutlu mazisi yeterince tanıtılamamıştır. Bu durumda kendi vebal ve kusurlarımızın varlığını kabul ederek çalışmaya koyulduk ve Osmanlı Belgelerinden oluşan kitabımızı hazırladık. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz.

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Yönetim Kurulu

Sunuş

osmanlı-belgelerinde-sivrihisar-icTarih süresince pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivrihisar, Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden olma özelliği sonucu, yönetim, eğitim, kültür, askeri ve sosyal yönden hep ilk sıralarda yer almıştır. Anadoluyu aydınlatan Alim, Ulema, düşünür ve devlet yöneticilerinin diyarı olan Sivrihisar’ın ülke topraklarındaki yeri tartışılmaz.

Kitabımızın kapak ismini bilinçli seçtik. Hemşerimiz filozof Nasrettin Hoca’ya sormuşlar, Dünyanın merkezi neresidir diye, cevap olarak Karakaçan’ın ön ayağının bastığı yer, Dünyanın merkezidir inanmıyorsanız ölçün demiştir.

Günümüz toplumlarının ulaşmayı amaçladıkları, ancak henüz yeterince mesafe alamadıkları “farklılıklarla birlikte hoşgörü içinde yaşama” kültürünün, Sivrihisar’da hayata geçirildiği çalışmada yer alan belgelerin incelenmesiyle bir kere daha anlaşılmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel tarih çalışmalarında bir artış gözlenmektedir. Bu cümleden Sivrihisar Eğitim Vakfı olarak üstümüze düşen görevlerden biri de Sivrihisar’ımızın tarihi geçmiş ve birikimini günümüz kuşaklarına aktarmaktır. Bu görevin bir gereği olarak “Tarihin Canlı İzleriyle Sivrihisar” isimli çalışmaya başlamıştık. Elinizdeki bu çalışma ile de Sivrihisar’ın zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğuna tanıklık etmiş olacaksınız.

Belgeleri incelediğimizde Sivrihisar ve Sivrihisarlıların özellikleri hakkında üzerinde durmamız gereken birçok başlık olduğunu görmenin yanında, bilhassa hemşehrilerimizin asil özelliklerinden olan yardımseverlikleri ve hoşgörü çıtalarının yüksekliğine değinmek istiyoruz.

Eğer uygarlık, medeni olmakla ölçülüyorsa o zaman Sivrihisar’ın değeri insana saygı, mağdura ve mazluma kucak açısındaki gönül coşkusu bu şehrin tarihine işlenmiştir. Öyle ki Kurtuluş Savaş’ında cephedeki kahraman askerimizin ayağına çorap, ekmeğine katık veren ailenin, eri ayrı eşi ayrı maddi katkıda bulunan aralarında topladıkları 4000 TL. ile uçak satın alıp, şanlı ordumuza armağan eden. Ulu Önderimiz Atatürk’ün methiyesine mazhar olan benzeri pek çok hizmetleriyle ecdadımızın davranışları tarihe kazınmış olan Sivrihisarlı olmakla yerinde bir övgüyü hak etmişiz.

Elinizdeki bu çalışma Osmanlı arşivinde mevcut belge külliyatlarından özenle seçilmiş 1520-1920 yıllar arasındaki tarih dilimize ait Sivrihisar ve çevresinin ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kültürel, ticari, özellikle eğitim konuları hakkında bize heyecan verici bilgiler sunmaktadır.

Bu değerli belgeleri ortaya çıkararak ecdadımıza olan borcumuzun küçük bir kısmını ödemeyi amaçladık.

Uzun süren araştırmalar sonucu bu çalışmayı hazırlayıp, okuyucularıyla buluşması imkanını sağlayan Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma (SEV) Vakfına ve bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Doç. Mehmet TOPAL, Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Prof. Dr. M. Kemal BİÇERLİ, Prof. Dr. Ö. Adil ATASOY, Cahit ATIŞKAN, Araştırmacı İskender TÜRE, Beyhan ATMACA, Doç. Dr. M. Mahur TULUM, Ahmet Bican ATMACA, Mütevelli Temsilcimiz Orhan KESKİN, Nur Ceyda ÇINAR, Bekir KALIR, Sezgin DEMİR, Murat BARIŞ, Mustafa KARA, Hakan BESLER, Yasin ATIŞKAN, Ziya KANDİLCİ, Ali KILIÇASLAN, İrfan ÜNVER ve Yurdagül BENUĞUR’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

S.E.V. BAŞKANI – Naci ŞAKAR

İÇİNDEKİLER

osmanlı-belgelerinde-sivrihisar-on– ANKARA SALNAMESİNDE SİVRİHİSAR
– İDARİ YAPI-İMAR-ARKEOLOJİ
– DİNİ HAYAT-EĞİTİM
– HUKUKİ-SİYASİ-ASKERİ MESELELER
– SAĞLIK
– SİVRİHİSAR MUHACİRLERİ
– OSMANLI BÜROKRASİSİNDE SİVRİHİSARLILAR
– SİVRİHİSAR’DA SELÇUKLU İZLERİ
– TANINMIŞ ŞAHSİYETLER

Hazırlayan
Tuğba KERPİÇ

Transkribe
Hilal DOĞAN AKTAŞ
Sinan SATAR

Tashih
Ümmühani ÜNEMLİOĞLU

Editör
Doç. Dr. Mehmet TOPAL

Proje Yöneticisi
Alparslan TAŞKIRAN

Grafik Tasarım & Kapak
Barış Süslü be.net/barissuslu

Baskı
Seçil Ofset – 100. Yıl mahallesi Matbaacılar sitesi 4. Caddes No:77 Bağcılar / İstanbul

Dünyanın Merkezi Osmanlı Belgelerinde Sivrihisar‘ adlı kitabın tüm yayın hakları Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. İzinsiz çoğaltılamaz ve basılamaz.
ISBN 978-605-83261-0-1
Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak No:35 ESKİŞEHİR
Tel: 0.222 221 55 44 Fax: 0.222 221 00 27

Kategoriler
Etkinliklerimiz Sivrihisar Haberleri

SEV’den Kültür Hizmeti

belgeler-bu-kitapta-toplandi

SEV’den Bir Kültür Hizmeti Daha, Sivrihisar Tarihi Yeniden Yazılıyor. Osmanlı Belgeleri Günyüzü’ne Çıktı

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile İstanbul Osmanlı Arşivleri Kurumu paydaşlığında, Sivrihisar’a ait Osmanlı döneminde yer alan tüm belgeler bir kitapta toplandı.

Kısa adı SEV olan Sivrihisar Eğitim Vakfı, yaptığı kültürel ve sosyal çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. 5 aylık titiz bir çalışma neticesinde meydana getirilen “Osmanlı Belgelerinde Dünyanın Merkezi Sivrihisar” adlı eser, Sivrihisarlılar la buluştu.

Geride sadece yarım bir yüzyılı değil, verdiği burslarla bin 274 kişinin okuyarak geleceğe güvenle kucak açmasında büyük bir rol oynayan Sivrihisar Eğitim Vakfı, Sivrihisar’ın tarihini gün yüzüne çıkardı. Sivrihisar, bu çalışma ile Türkiye’de Osmanlı belgeleri kitaplaştırılan 4. ilçe oldu. Sivrihisar’ın tarihi ve kültürünü belgeleyen kaynakları bir kitap halinde derleyip özellikle de gelecek kuşaklara kalıcı eser bırakmak amacıyla 17 Nisan 2016’da çalışmalara başladıklarını ifade eden Vakıf Başkanı Naci Şakar, eserin özellikle akademik yapısının üniversitelerde kaynak eser olarak ilgi göreceğine inandıklarını savundu.

SEV Başkanı Naci Şakar “Varlığıyla gurur duyduğumuz Sivrihisar Eğitim Vakfının kuruluşunun 25. yılı nedeniyle çeşitli konularda etkinlik düzenlerken kalıcı ve anlamlı bir eser yaratmak düşüncesiyle, İstanbul Osmanlı Arşivlerindeki Sivrihisar’la ilgili binlerce belge ve bilgileri bir kitap haline getirme girişiminde bulunduk.

Arşiv müdürlüğü çalışanları, tarih bölümü hocalarımız ve SEV tarafından, titiz, uyumlu ve etkili bir çalışma sonucu 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu muhteşem eseri meydana getirerek Sivrihisar tarihine kazandırdık. Eserde; Selçuklu, Osmanlı ve yakın tarihimizde ilgili pek çok belgenin yanında özellikle coğrafyamızda yetişen ünlülerin bilinmeyen yönlerini bulacaksınız.

1520- 1920 yıllar arasındaki tarih dilimize ait Sivrihisar ve çevresinin ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kültürel, ticari, özellikle eğitim konuları hakkında heyecan verici bilgiler sunduğunu belirten Başkan Şakar “Dünyanın Merkezi Sivrihisar” isimli eserin var olmasını sağlayan ve emeği geçen kıymetli hemşehri ve dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Şakar, kitabın içeriği ve basım aşaması ile ilgili yapılan çalışmaları ise şu sözlerle aktardı:

“İstanbul’da Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivleri diye bir kurum var. Bu kurumda da Eskişehir’de eğitimini almış bir bayan kardeşimiz, oradaki belgeleri incelerken Sivrihisar ile ilgili binlerce belgeye rastlıyor. Bize ulaştı bu arkadaşımız buraya geldiler. Kendileri ile bir protokol imzaladık ve bu belgelerin gün yüzüne çıkması için çalışmalara başladık. Bu belgeler 348 sayfalık bir kitapta toplandı ve hepsi de orijinal şekilleri ile yayınlandı. Bu kitapta Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden başlayarak günümüze kadar Osmanlı döneminde Sivrihisar’ın askeri, ekonomik, sosyal ve bünyesinde yetiştiren devlet büyüklerini tanıtan belgeler var. Düşünün ki Eskişehir bile daha böyle bir esere sahip değil. Türkiye genelinde sadece 4 ilçe bu esere sahip olmuş bunlardan biri de Sivrihisar oldu. Eser özellikle Selçuklu, Osmanlı ve yakın tarihimizin ilginç konu ve kişilerini derlemiş olup, hiçbir şekilde kurum ve kişilerin ilave bir hususu yoktur. Kitabı temin etmek isteyen vatandaşlarımız vakfımıza gelerek alabilirler.”

KİTAP HAKKINDA ÖNSÖZ YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >

Kategoriler
Sivrihisar Haberleri

Medeniyetler Kavşağında Sivrihisar

DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR

gazetelerde-sivrihisarSivrihisar’ı Nasreddin Hoca’nın bu sözleriyle anlatan Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, “Türkiye’nin neresinde olursanız olun ulaşımı en kolay yer burasıdır. Medeniyetler kavşağında olan bir ilçeyiz”  dedi.

Turizmin başkenti olacağız

♦ Sivrihisar, konaklama ve otel olarak da turizme hazır mı?
Şu anda vakıflara ve resmi kurumlara taleplerimizi ilettik. Butik otellerimiz var. Ayrıca yeni otel çalışmalarımızla yatak sayımızı hızla arttıracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Sivrihisarımız turizmin başkenti olacak.

Eğitime katkı yapıyoruz

♦ Turizmin dışında neler yapıyorsunuz?
Okullaşma açısından hiçbir sıkıntımız kalmadı. Üniversitemiz ve Anadolu Liselerimiz ile eğitim açısından bir çok ilçeden daha şanslıyız. Göreve başladığımızdan bugüne eğitime ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlçeye bakın, park bahçe ve reakrasyon alanları ile yemyeşil bir Sivrihisar’ı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz.

Eskişehir’in tarihi ilçelerinden birisindeyiz… Bugüne kadar tarihe ışık tutan çok önemli insanları yetiştiren Sivrihisar günümüzde ise tarihle turizmi iç içe tutuyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün büyük uğraşları ve hayata geçirdiği projeler sayesinde Eskişehir’in en uğrak yerlerinden birisi haline gelen Sivrihisar denilince akla hiç şüphesiz olarak Nasreddin Hoca geliyor. Sivrihisar’ı turizmin başkenti haline getirmek için kolları sıvayan Yüzügüllü, projelerini ve gelecekle ilgili planlarını Milliyet gazetesine anlattı.
Dilerseniz sözü fazla uzatmadan Sivrihisar’ı en iyi tanıyan ve emeği geçen isimlerin başında gelen Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’den dinleyelim:

İLERI TAŞIMAK İÇİN BURADAYIM

♦ Biraz kendinizi anlatır mısınız?
1973 yılında Sivrihisar Demirci Mahallesinde doğdum. 1993 yılında ağabeyimle ticarete başladım. Kuyumculuk, akaryakıt, inşaat nakliyat, otomotiv, gıda ve piliç üretimi gibi ticari alanlarda ticaret yapmaktayım. Sivrihisar’daki okul aile birlikleri, Sivrihisarspor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı, Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulunda görev aldım ve halen Sivrihisar Belediye Başkanlığını sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım Belediye Başkanı olmak gibi hiçbir fikrim olmadı. Bir sabah partiden arandım ve başkan adayımız sensin denildi. Doğup büyüdüğüm ilçemi ileri, en ileriye taşımak adına buradayım. Allah beni ve ekibimi başarılı kılacak inşallah.

HOCANIN DOĞDUĞU YER

♦ Sivrihisar denince aklınıza ne geliyor?
SİVRİHİSAR her şeyiyle tarih kokan bir ilçe… Buraya dışarıdan baktığınızda tablo, içeri girdiğinizde tarih kokar… Biz burada doğduk. Sivrihisar’a aşığım. Çocukluğumuz burada geçti, ticarete burada başladık. İstanbul, Eskişehir’de ticaret yaptığımız halde genel merkezimiz hala burada. Oralardan kazandıklarımızı buraya yatıran bir zihniyet taşıyoruz. Ama Sivrihisar’ın durumu şuan ki bulunduğu yer değil. Sivrihisar Nasrettin Hocanın doğduğu bir ilçe. Hızır Bey’in doğduğu bir yer. Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin doğup büyüdüğü bir ilçe burada medresesi, camisi olan bir zatın mekanı. Hocamızın da dediği gibi dünyanın merkezi Sivrihisar’dır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun en yakın en ulaşımı kolay ilçe burası. Medeniyetler kavşağında olan bir ilçe demek daha doğru.

Nasrettin Hoca’ya sahip çıkacağız

♦ Nasrettin Hocaya gerektiği kadar sahip çıkıyormusunuz?
Bugüne kadar çıkamadık.
Konya Akşehir Nasrettin Hoca Festivali yapıyor. Oysa hocamız ve kızının mezar taşı bizde çıktı ve onaylandı. Şu an Anadolu Üniversitesinde bekliyor kemikleri ve anıtını yaptırıyoruz. Biter bitmez yeniden defnederek burasını hizmete açacağız. Hocamız adına henüz önemli etkinlikler yapamadık Ama önümüzdeki yıl başlamak üzere ulusal bazda Nasreddin Hocamıza yakışan kültürel fikri icraatları olacak Sivrihisar’ın simgesi olan Nasreddin Hocanın heykeli de ilçenin meydanında bulunuyor.

OSB çalışmaları yeni yılda başlıyor
“Organize sanayi bölgemizi kurmak için girişimlerimize hız kazandırdık. Şimdiye kadar adı olan ama kendisi olmayan OSB’nin somut adımlarını attık ve 2016 yılının İlk ayında kazmayı vuracağız.”

♦ Başkan olduktan sonra ilk icraatınız ne oldu?
İlk olarak organize sanayi bölgemizi kurmak için girişimlerimize hız kazandırdık. Şimdiye kadar adı olan ama kendisi olmayan organize sanayimizin somut adımlarım attık ve nasip olursa 2016 yılının ilk ayında kazmayı vuracağız. Selçuklu dönemine ait Ulu Camimiz var. Surp Yerortutyun Kilisesi Anadolu’nun en ihtişamlı Ermeni Kilisesi olma özelliğini göstermektedir. Sivrihisarımız hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemine ait eserleri, yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Tarihi yapılarımızın restorasyon işlerine başladık hızla yapıyoruz. Şu anda Ulu Camii ve Ermeni kilisesinde çevre düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar tarihi doku ile alakalı hiçbir çalışma yapılmadığından; bir taraftan bu yapıların gün yüzüne çıkartılması, restorasyon ve sokak sağlıklaştırmalarıyla yeniden var etmeye çalışıyoruz.

900’DEN FAZLA BİNA!
Sivrihisarımız yakınımızdaki Beypazarı, Safranbolu gibi tarihi mekanlardan daha eski bir tarihe ve kültüre ev sahipliği yapmaktadır. O yüzden doğal yapısı, kültürü ve tabiatı ile bambaşka bir yerdedir. Bölgemizdeki Balıkdamı Kuş Cenneti ile ilgili; çalışmalarla yerli ve yabancı bir çok kuş gözlemcisini Sivrihisar’ımızda ağırlamaktayız. İlçemizde 900’ün üzerinde tescilli binamız var ve bizim tarihi sorumluluğumuzdan kaynaklı tüm bunların yeniden diriltilmesi asıl boynumuzun borcu. Bu dokuyu, bu gizli kalmış hazineyi hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

31 Ekim 2015 – Miliiyet Gazetesi Eskişehir Eki sh.19

Kategoriler
Necmi Günay Yazıları

Dünyanın Merkezi Sivrihisar

dunya-merkezi-sivrihisarSaygıdeğer Hemşehrilerim, Değerli okurlarım, hepinizi saygıyla selamlarım. Bu yazımda sizlere “DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR” konusunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım

Anadolu’daki bazı şehirler ve kasabalar vardır ki, oraya adım attığınız andan itibaren sizi birkaç yüzyıl geriye götürür. Gördükleriniz, orada yaşanmış tarih ve kültürü bildiklerinizle birleştirdiğinizde filmin karelerinde gibi gezinir, o zamana dönerek orada yaşarsınız.

Sivrihisar’da yukarıda anlattığımı birebir yaşayacağınız nadir güzellikte mekânlardan biridir. Tarihi dokusunu korumuş,. Osmanlı ve Selçuklu mimari eseri ile geçmişin tadını alabileceğiniz çok farklı bir yerdir. Kısaca tarihe dokunabileceğiniz, zaman tüneline girebileceğiniz bir kenttir.

Sivrihisar; Ankara’dan Ege, Marmara ve Akdeniz’e karayolu ile gidenlerin zorunlu kullandığı bir kavşak noktasıdır. Sivrihisar’a gelince Eskişehir yolunun sağında Sivrihisar’ı işaret eden Nasreddin Hoca’nın heykelini görürsünüz. Heykelin üzerinde:”DÜNYANIN MERKEZİ BURASIDIR” yazar.

Nasreddin Hoca, Dünyanın merkezinin ” TÜRKİYE”, Türkiye’nin merkezinin de “SİVRİHİSAR” olduğunu bundan 800 yıl önce söylemiştir. Kimse de bunun aksini ispat edemediğine göre, Sivrihisar dünyanın merkezidir.

Dönemin Belediye Başkanı Sayın Yaşar YURTTAŞ Bey, Nasreddin Hocanın kıvrak zekâsından olsa gerek “Patent Enstitüsü” nün 2008 00705-Ticaret Ve Hizmet marka numarası ile “DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR’ olarak “MARKA TESCİL BELGESİNİ“almış, Paten Enstitüsü kurumuna onaylatarak belgelemiştir. Bundan böyle kimse bu polemiklere giremeyecektir. Hem onaylı, hem de belgelidir. Bu konuya gösterdiği duyarlılık konusunda dönemin Belediye Başkanı Sayın Yaşar YURTTAŞ Bey’e teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Nasreddin Hoca’nın o mizahi ve irfani derinliği buradan yükselen o engin kültürdür. Üstünden inmediği karakaçanın bastığı yeri dünyanın merkezi olarak işaretleyen, kazanları doğurtan hocanın bu topraklara ve bu topraklarda yaşayanlara bıraktığı miras çok büyük ve bir o kadar da önemlidir.

Sivrihisar özel mimariye sahip, kültürümüzün tüm güzelliklerini bünyesinde toplamış, geçmişte ilim ve irfan sahibi bilge insanlar yetiştirmiş muhteşem bir okuldur. Bu okulun öğrencileri, Yunus Emre’nin sevgi dolu yüreğine, Nasreddin Hoca’nın ince ve kıvrak zekâsına, Hızır bey’in ilmi adaletine, Aziz Mahmut Hüdai’nin edep ve hikmet dolu mirasına sahip çıktıkları takdirde, “Sivrihisar dünyanın merkezi” olmaya devam edecektir.“Yunus Emre’ler, Nasreddin Hoca’lar, Hızır Beyler, Aziz Mahmut Hüdai’ler… Yetiştirmiş bir kentin ‘DÜNYANIN MERKEZİ’ olmaması için hiçbir sebep yoktur.

Nasreddin Hoca’nın “Dünyanın merkezi burasıdır.” diye işaret ettiği Sivrihisar’ı aranır bir yerleşim merkezi yapma azim ve kararında olan “Sivrihisar sevdalıları ”nın sayıları arttıkça Sivrihisar’da yaşam daha da kolaylaşacaktır.

İşte bu noktada yapmamız gereken İzmir, Eskişehir ve Ankara’dan gelen yollar üzerine çok büyük tanıtım panolarıyla “Dünyanın Merkezi Sivrihisar’a Hoşgeldiniz” yazılarak tanıtımda bu argümanı kullanmaktan kaçınmamalıyız.

Nasreddin Hoca tesislerindeki”Dünyanın Merkezi Burasıdır” yazan heykelinin altı doldurularak yükseltilmeli, hatta gerekli teknik donanımlarla tüm yol yönlerine uygun hale getirilerek “DÖNERLİ OLMASI” sağlanmalı, gecede projektörlerle aydınlatılarak “Sivrihisar’ımızın simgesi “haline getirilmelidir.

Her türlü “izm’,”hizip” ve “hasedin” olmadığı Sivrihisar insanı her şeyin en iyisine layıktır. Başka Nasreddin Hoca ve Sivrihisar olmadığına göre onu sahiplenmek ve yaşatmak bizim başlıca görevlerimizden biri olmalıdır.

Bu duygularla hepinize saygılar sunar işlerinizde kolaylıklar dilerim.

SAYGILARIMLA Necmi GÜNAY