Kategoriler
Mesut Kilci Yazıları

Günümüzde Gençlik Ve Problemleri

Sosyolojide şöyle bir kural vardır; Toplumsal bir olayın sebebi başka bir toplumsal olaydır. Günümüz gençliğinin problemlerinin sebebi içinde yaşadığı toplumdur. Burada kendimize şu soruları sormamız gerekiyor: Yetişkinler olarak görevlerimizin farkında mıyız? Gençlere karşı görevlerimizi yerine getirebiliyor muyuz? Gençlerin hata ve yanlışlarını tespit edebiliyor muyuz? Yanlış ve hatalarını düzeltmelerinde tahammül ve sabır gösterebiliyor muyuz? Olayları anlamada, algılamada farkındalık yeteneğimizin düzeyini biliyor muyuz?

Aile, çevre, okul üçlüsü fonksiyonlarını yeterli ölçüde yerine getirebiliyor mu? Gençlik sanal dünya girdabında kaybolurken aile, çevre, okul üçlüsü bunun farkında mı? Gençliği yetiştirmede benimsenen ölçüler, eğitim öğretim yöntemleri insan doğasına uygun mu? Eğer doğru algı yoksa doğru yorumda olmaz. Yani “vusulsüzlük, usulsüzlüktendir.” Hedefe ulaşamamak, yöntemsizliktendir.

Gençlik dönemi, bocalama, çırpınma, tökezleme, arayışlarla geçen, birçok hatanın yapıldığı, zaman zaman bunalımlarla, karamsarlıkla, isyanlarla, macera dolu bir geçiş sürecidir. Aynı zamanda bağımsızlığını ispatlama ve topluma karışma çabasının yoğun gözlemlendiği bir çağdır. Bazı gençlerde tedirginlik, kuruntulu olma, zor beğenme, çabuk tepki gösterme, kararsızlık, bencillik, savurganlık ve dağınıklığın artması, süse ve giyime düşkünlük, dilin değişmesi, müzik zevkinin başkalaşması vb. olarak ortaya çıkan davranış değişiklikleri görülmektedir.

Genç çevrenin, anne babanın davranışlarını ve beklentilerini yeniden değerlendirmeye başlar. Bu dönemde hayallerin, tutkuların, idealizmin ve akran gruplarının değerler sisteminin etkisi de söz konusudur. Genç birey özgürlük ve özgür davranma arayışı içindedir. Topluma kendini ispatlamak durumundadır. Yeniliğe ve ileriye doğru yaptığı atılım ve girişimlerin engellenmemesini ister ve bunun için mücadele eder.

Aşırı hayalcilik, refah hastalığı, özenti, kimlik bunalımı ve kendini tanımama, idealsizlik ve lakaytlık, bencillik, ahlâki ve manevi değerlerin azalması, uyuşturucular, fanatizm ve kötü alışkanlıkların kazanılması, zararlı yayınlar ve terör odaklarının varlığı, ailenin bozulması, güvensizlik, işsizlik ve gelecek kaygısı, başkalarıyla iletişim kuramama, psikolojik ve sosyal olaylar gençliğin temel problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değişen toplum düzenine bağlı olarak farklı rol beklentileri ve buna paralel biçimde değişime zorlanan gençler bir tarafta aile ve gelenekler diğer tarafta hızla batılı değerlere kayan bir yaşam tarzı arasında kimlik arayışlarını sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Yaşı gereği değer yargıları hızla değişen genç, içinde yaşadığı toplumun değerlerinin de hızla değişmesi karşısında bunalıp bocalamakta, ya hiçbir değere inanmayan, idealden yoksun, günü birlik uğraşlar ve maddi zevklerle oyalanan, kendine ve çevresine yabancılaşan bir tip haline gelmekte ya da aşırı ideolojik bağnazlığa düşmektedir.

Gençlerin topluma hazırlandığı, kendinden büyüklerle etkileşim içinde oldukları, kabiliyetlerin keşfedilmeye başlandığı ve mesleklerinin belirginleşmeye başladığı yer okuldur. Okul öğretim yeri olmaktan çok ”eğitim” yeridir. Anne-babadan farklı bir birey olduğunu ispatlamaya çalışan gencin, kendisine yapılan telkinleri kabule hazır olduğu kurum veya ortamdır.

“Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.”sözleriyle Hz. Ali ( r.a), çocukları ileriye dönül eğitimin verilmesini tavsiye ederken, eğitimin gayesinin; mükemmel insan yetiştirme ve faziletli bir toplum oluşturmak olduğunu ifade etmiştir.

Kategoriler
Kurumlar

Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu

Tarihçesi

Müdür: Prof. Dr. Doğan Erol

Açılış tarihi: 1994

sivrihisar_myoYüksekokulun açılışında hizmeti geçenler: Eskişehir Millet­vekilleri Hüsamettin Cindoruk, Yaşar Dedelek, Rektör Esat Erenoğlu, Prof. Dr. İmdat Kara, Prof. Dr. Filiz Akşit, Prof. Dr. Fazıl Tekin, dönemin belediye başkanı ve aynı zamanda okulun dernek başkanı İbrahim Demirkol, dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Yazar, Ata Gürbüz Çörtoğlu’nun da okulun açılısında ve okul kütüphanesinin kurulmasında hizmetleri geçmiştir.

Okulun Bölümleri: Okulun açılısında Bil­gisayar Programcılığı, Tarım Alet ve Ta­rım Makinaları bölümü vardı. Daha son­ra Tarım Aletleri ve Makinaları Bölümü kapanmış. Bilgisayar Destekli Muhasebe, Makine ve İnşaat Bölümleri açılmıştır.

Son olarak “İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi” Bölümü ile “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” Bölümü açılmıştır.

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Yenice Mah. Eskişehir Cad. No:140

26600/Sivrihisar -Eskişehir

Telefon: 222 712 53 05

Belgegeçer: 222 712 54 04

E-Posta: sivmyo@ogu.edu.tr

http://smyo.ogu.edu.tr

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin – 2001

GÜNCEL

Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ

Yüksekokul Müdürü

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nevzat KIRAÇ, 15.06.2009 tarihi itibariyle Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanmıştır.

***

Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN

Müdür Yardımcısı

***

M. Kazım YAZAR

Yüksekokul Sekreteri

***

YÜKSEKOKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Sivrihisar ilçemizde 1994 yılında kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Muhasebe, Makine, inşaat, iklimlendirme ve Soğutma programları ile önlisans eğitimi vermektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler; bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına ÖSYM ‘ye koşullarına uygun olarak başvurmaları halinde sınavsız olarak. Normal lise mezunları ise OSS sınavı ile okulumuza yerleştirilebilirler.
Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının, Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik koşullarına göre dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.İsterlerse, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, örgün eğitim veren fakültelerin alanları ile ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Yüksekokulumuzda 32 adet bilgisayarın öğrencilerin kullanıma sunulduğu 2 adet bilgisayar laboratuar ile CNC ve takım tezgâhlarının bulunduğu makine atölyesi ile iklimlendirme ve soğutma bölümü için de bir laboratuar bulunmaktadır. Mesleki bilgiler ve beceriler kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerle eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz mal ve hizmet sektörünün talep ettiği niteliklere sahip, teorik ve pratik bilgilerle donanmış olarak mezun olmakta ve mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

Programın amacı; iş hayatında ve toplumsal yaşamda bilgi toplama ve bu bilgilerin işlenmesi konularında, problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalıştırılacak ara insan gücünü yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz; teorik ve uygulamalı dersler ile, üzerinde çalıştığı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme bilgisi ile donatılarak iyi bir programcı olarak mezun edilmektedir. Mezunlar, “Tekniker” unvanı ile mezun olmakta ve Bilgisayar Programcısı olarak kamu ve özel sektörde görev alabilmektedir.

İNŞAAT

Programın amacı; binaların yapımında , mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirmektir. İnşaat teknikerleri mimar ve mühendislerin oluşturduğu plan ve projeleri uygulamanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir. Mezunlar ” Tekniker “unvanı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışabilir. Ülkemizde bugün olduğu kadar gelecekte de inşaat alanında yetişmiş teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

MAKİNE

Programın amacı; her türlü makinelerin kullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ve bunların ilgili tezgahlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Mezunlar “Tekniker”unvanı ile mezun olmakta kamu ve özel sektörde makine mühendisi ile teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev alabilmektedir.

MUHASEBE

Programın amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet ve üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için, muhasebe alanında ara insan gücü yetiştirmektedir. Muhasebe Programımızda teorik ve uygulamalı dersler ile, genel akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, sabırlı,dikkatli,düzenli muhasebe elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlar “Meslek Elemanı”unvanı ile kamu ve özel sektörlerde görev alabilir yada kendi muhasebe bürolarını açabilir. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilginin özverili bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA

İklimlendirme ve Soğutma programı 2005-2006 öğretim yılında 30 öğrenci ile öğretime başlamış olup. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman İhtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.Mezunlar tekniker ünvanına sahip olmakta özel ve kamu sektöründe kolayca iş bulabilmekte yada bağımsız olarak kendi işyerlerini açabilmektedirler.

* * *

YORUM

Sivrihisar’da 5 bölümle Öğrenci yetiştiren okulumuz hiç yoktan iyi denecek kadar güzel ve 20 yıla yakın hizmet veren Üniversitemiz Eskişehir’in en çok nüfusunu barındıran Sivrihisar’da bir türlü Standartların üstüne geçememiştir. Böyle köklü bir şehirde neden geri kaldı, niye istenen başarıyı sağlayamadı bu konulara değinelim istedik. Tam tamına ilk günkü kontenjanında bir türlü artırma yapamamış ve Belirlenen çıtayı yükseltememiştir.

Neredeyse üzüntü ile yazmak zorunda kalacağız ama birkaç yıla kalmaz bölüm kapanmaları söz konusu olacaktır. Bunun önüne geçmek için ivedi olarak Üniversite yerleştirme başvuruları öncesi kontenjanların artırılması ve Öğrencilerin Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunu Tercih etmelerinin sağlanması gerekiyor. Bu kontenjan artırmaları yetkililerin girişimleri ile kolaycada yapılabilir. Hiçbir işletme uzun yıllar aynı çizgide gitmemiştir. Kısır çekişmeleri bırakıp gereği yapılmalıdır.

facebook Sivrihisar Yeni Gündem