Kategoriler
Sivrihisar Haberleri

Nihayet Sonuç Alınabildi

TEŞEKKÜRLER SN. NABİ AVCI

kemal-bicerliFacebook sayfamı takip eden dostlarımız benim Sivrihisar’da yıkılmak üzere olan 610 yıllık Kumacık Hamamı için verdiğim mücadeleyi yakından bileceklerdir. Bu konuyla ilgili en son Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Nabi Avcı’ya bir kere daha müracaat ederek yardımını talep etmiştim. Kendisine Sivrihisarlı ve Eskişehirli hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı sür’atli bir geri dönüş yaparak ekte göreceğiniz yazıyı bana gönderdi.

Buna göre Kumacık Hamamının istimlak işlemlerine hemen başlanılacak, restorasyon işlemleri ise ödenek durumuna bağlı olarak en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Aslında benim başvurum Yeni Hamamın da aynı şekilde istimlak edilerek restore edilmesiydi. Ancak Yeni Hamam için maalesef aynı karar verilmemiş. Ne var ki Bakanlık ‘Yeni Hamam için de bir restorasyon projesi hazırlanırsa ona destek oluruz’ diyor. Bu da hiç yoktan iyidir. Burada Belediyemize bu işleri takip etme ve Yeni Hamam için de bir restorasyon projesi hazırlama görevi düşüyor.

Bu süreci başlatarak bana önderlik eden Sivrihisar’ımızın ulu çınarı sevgili dayım Orhan Keskin’e, konuyu medyaya taşıyarak desteğini esirgemeyen Gazeteci dostumuz Sn. Murat Taşkın’a ve İstikbal Gazetesi başta olmak üzere yerel basınımıza, eserin restorasyonu ile ilgili çeşitli mahfillerde mücadele veren Sivrihisar Eğitim Vakfı, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanları ve üyelerine, hemşehrilerimize; facebook da yaptığımız çağrıları sayfasında paylaşarak sesimizi kuvvetlendiren bütün dostlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Prof. Dr. M. Kemal Biçerli

***

hamam-resmi-yazi
Belgeyi Büyük Boyda Görmek İçin Üzerine Tıklayın

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

İlgi : 05.09.2016 tarih ve 158619 sayılı Evrak Takip Formu ve ekleri.

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 410 ada. 10 no.lu parselinde yer alan tescilli Kumacık Hamamı ile Kılıç Mahallesi, 164 ada, 25, 29 ve 37 no.lu parsellerinde kayıtlı tescilli Yeni Hamamın kam ulaştırılarak restore edilmeleri hususunu konu alan ilgi Evrak Takip Formu eki başvurunuz incelenmiştir.

Kumacık Hamamının Bakanlığımızca kamulaştırılma çalışmaları devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım programında ödenekler nispetinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Ayrıca, Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi gereğince hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları için proje ve uygulama yardımı yapılmaktadır.

2017 yılı proje yardımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak başvuruların süresi 26.09.2016 tarihinde bitmiş olup uygulama yardımı talepleri ise 12.12.2016 tarihine kadar iletilebilir. 2018 Yılı yardımları için son başvuru tarihleri ise “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunun 2017 Yılı Mart ayında yapılacak toplantısında belirlenecektir.

Bu itibarla, özel mülkiyette bulunan Yeni Hamam ile ilgili restorasyon talebiniz taşınmazın mal sahibi veya hissedarlarınca son başvuru tarihlerine kadar Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığımıza iletilmesi halinde Bakanlığımızca proje veya uygulama yardımı verilmesi hususu değerlendirilebilecektir. Bilgilerinizi rica ederim.

Mustafa BOZDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı

Kategoriler
Sivrihisar Haberleri

Kumacık Hamamı Acil Restorasyon Bekliyor

Sivrihisar’da Çarşı İçinde Eski Belediye Binasının Hemen Alt Kısmında Hafuziddin Kızı Safiyetullah Adına 1407 Yılında Vakfedilmiş 350 m2 Büyüklüğündeki Tarihi Kumacık Hamamı Yıkılmak Üzere

609 yılık tarihi eser evvel emirde Vakıf malı iken sonradan özel şahısların eline geçti. Yaklaşık 30 yıldır işletilmeyen hamam hissedarlarının miras yoluyla sayısı çoğaldığı ve hamam  yıllardır işletilmediği için tarihi yapı sahipleri tarafından adeta kaderine terk edilmiş halde.

Zaman içinde sahipsizlik ve bakımsızlık hamamı iyiden iyiye yıpratmış, hamam bu mezbelelik haliyle tehlike oluşturmaya başladı. Kumacık Hamamının ve Yeni Hamamın restorasyonu ile ilgili Orhan Keskin tarafından bir girişim başlatıldı.

BAKANLIK KORUNMALI DEDİ

Küttür Bakanlığı 09.10.2012 tarihinde resmi yazı ile talebi değerlendirmiş ve her iki hamamın korunması gereken tarihi yapılar olduğunu kabul ederek Eskişehir Valiliği’ne ‘Hamamların istimlak edilerek taşınmaz kültür vakıflarının korunmasına ait katkı payları kullanılarak restorasyon işlemlerinin başlatılması talimatını verdi.

Eskişehir Valiliği başvuru sahibi Orhan Keskin’e 30.11.2012 tarihinde resmi yazıyla cevap vererek hamamın korunmasında katkı paylarının kullanılmasının reddedildiğini bildirdiği iddia edildi.

VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Sonrasında ilgili dosya Bakan Nabi Avcıya iletilirken, Vali Tuna’nın da bu konuyla özel olarak ilgileneceği ifade edildi. Ardından ise Vali Tuna Sivrihisar’ı iki kere ziyaret ederek hamamı inceledi. Ancak yapılan incelemenin ardından da konuya dair herhangi bir somut adım atılmaması Sivrihisar’da üzüntü yarattı.

Bu restorasyon yapımının kolay olduğunu ancak mutlaka kamu desteğinin olması gerektiğini söyleyen Sivrihisarlı vatandaşlar ise “Yapılacak iş basittir. Valilik bu amaçla bir dava açar mülkün değeri belirlenerek kamulaştırma yapılır. Mülk değeri bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Hissedarlar veraset ilamları ile müracaat ettiklerinde onlara hisseleri nisbetinde ödeme yapılır. Bu arada restorasyon işlemleri hemen başlatılabilir. Hamamım duvarları yıkılmakla birlikte kemerleri ve iç yapısı henüz onarılabilecek kadar sağlamdır. Duvarların ana maddesi Sivrihisar granit ka­yasıdır. Kolaylıkla onarılabilir. Seyyide Hamamı restore edildiğinde ondan daha kötü durumdaydı” diyor.

RESTORASYON KOLAY AMA…

Dernek ve vakıfların da konu ile ilgili halkı bilgilendirme faaliyetlerinin hamamın restorasyonunda önemli bir hizmet olacağını anlatan Sivrihisarlılar “Sivrihisarlı olarak Eskişehir’deki sayımızın çokluğu ile övünmekteyiz. Ancak öz-eleştiri yapmak gerekirse bu kadar büyük kitlenin siyasi partilerin aday belirleme ve karar alma süreçlerinde hemen hiç bir karşılığının olmadığını söyleyebiliriz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız müdahale eden, öneren, talep eden ve gündem belirleyen olmadıkları müddetçe siyasi bir ağırlığımızın bundan sonraki yıllarda da olması mümkün gözükmemektedir. Bunun Sivil Toplum Kuruluşlarımız için de trend değiştirme adına bir fırsat olduğu düşünülmelidir. Anlaşılan o dur ki biz zorlamazsak ne siyasi ne de bürokratik aktörler Sivrihisar’ımız ile ilgili meselelere istediğimiz ölçüde duyarlı davranmayacaklardır. Bu zorlamanın şimdiye kadar yeterince yapıldığını söylemek mümkün değildir.” Diye konuşuyorlar.  Murat TAŞKIN – İstikbal Gazetesi

* * *

Yorum: Duyarlılığından dolayı İSTİKBAL GAZETESİ’ne ve Sevgili Murat Taşkın kardeşime teşekkür ederim. Haydi Sivrihisarlılar, kıpırdayın biraz… Mustafa Kemal Biçerli

Kategoriler
Sivrihisar Haberleri

Kumacık Hamamı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan tarihi üç hamamdan biri olan “Kumacık Hamamı”, yıllardır bakımsızlık sebebiyle yıkılmaya yüz tutmuş durumuyla çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike ve risk taşımaya devam ediyor.

Cumhuriyet mahallesi Sönmez sokakta bulunan ve Selçuklu eseri olduğu belirtilen hamamın müştemilat kısım duvarının bir bölümü tamamen yıkılırken, caddeye bakan bir bölümü ise, dibindeki elektrik direğine dayalı halde yıkıldı, yıkılacak gibi tehlikeli bir şekilde yan yatmış durumda bulunuyor. Sivrihisar Belediyesi’nin “Dikkat yıkılma tehlikesi” levhası koyduğu metruk binanın, insanların ve araçların kullandığı cadde olması sebebiyle risk taşıdığı belirtiliyor.

Çevre sakinleri, geçen yıl bina içine girerek odunları çıkartmak isterken duvarın yakılması sonucu enkaz altında kalan bir vatandaşın yaralandığını belirterek, “İlgililerin, ‘SİT kapsamındadır’ diyerek binaya hiçbir tedbir almamaları ve bu duruma seyirci kalmaları yanlıştır” diye belirttiler.