Kategoriler
Portal Sivrihisar Portalı

Sivrihisar İnternet Sitesi

SİVRİHİSAR KÜLTÜR PORTALI

Sivrihisar’ın İnternet Sitesi

Gelişen teknoloji ile birlikte hızla ilerleyen ve etkili bir paylaşım aracı olan İnternet, geniş kitleler tarafından kullanılan en önemli iletişim araçlarının başında gelmektedir. Bir web sitesi ile tüm dünyaya hitap edebilir, milyonlarca insanın sizi tanımasını sağlarsınız.

İlçe Tanıtımı

Neden sivrihisar.web.tr sitesini yayınladık? Sivrihisar hakkında bu zamana kadar yazılmış olan kaynakların sınırlı oluşu ve bu bilgilerin yeterli derecede internete aktarılmamış olması bir web sitesi açmayı gerektirdi. Sivrihisar’ı tanıtmayı amaçlayan İnternet sitesi ile ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak, dağınık ve yayınlanmayan bilgileri tek bir yerde toplamak ve yayınlamak amacı ile sivrihisar.web.tr sitesini kurduk. Tarih ve kültürümüzün ne kadar köklü olduğunu göstermek istedik.

Facebook gibi paylaşım sitelerinde bilgiler akıp gittiğinden ve bir zaman sonra bu bilgilere ulaşmak zor olduğundan, kapsamlı bir web sitemiz olması gerekiyordu. Bu amaç doğrultusunda ulaşılabilinen kaynaklar İnternet ortamına aktarıldı.

Web sitemizde, İlçemizin tarihi ve kültürü hakkında kaynak bilgiler, güncel haberler, duyurular, etkinlikler, makale ve yazılar bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli konulara yer verdiğimiz ve faydalı bilgilerin bulunduğu Sivrihisar Blogspot sayfası da yayında >

Sivrihisar hakkında en kapsamlı bilgiler Kültür ve Haber Portalı http://sivrihisar.web.tr de.

muratMurat SEVİMBAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Bilgi İşlem Sorumlusu
ESKİŞEHİR

sivrihisar-web-tr

Kategoriler
Tarihi Eserler ve Turizm

Sivrihisar’a Gitmek için 25 Neden

sivrihisara-gitmek-icin-25-neden

Yolunuz Bir Gün Mutlaka Sivrihisar’a Düşsün

Rüzgar gibi zamanın da yabancısı olduğu mekanlar vardır. Yılların, yüzyılların ılık bir aydınlık gibi ışıttığı mekanlarda ise hareketin ve sükunun, huzurlu bir sessizliğin sinip kaldığına tanık olursunuz. Bilgeler yurdu Sivrihisar’da da kafanızı çevirdiğiniz her yerde hafızanın, hatıranın ve yaşanmışlıkların eteklerine tutunan hüzünlü hikayelerle baş başa bulursunuz kendinizi. Eskişehir-Ankara yolunun hemen kenarında, dünyanın bütün gürültülerinden koparak huzurlu bir mola vermek isterseniz, Sivrihisar tam size göre.

Sivrihisar, tarihi yolların kesişme noktasında Friglerden, Romalılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan devraldığı birçok miras ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bir uçbeyliği olan Sivrihisar, özellikle Türk-İslam dönemi eserlerle sizi geçmişe sürükleyecektir. Ünlü Kral Yolu’nun geçtiği ve Kibele Tapınağı’nın bulunduğu Pessinus, üç kıtadan kuşların konakladığı Balıkdamı Kuş Cenneti ve onlarca camii, mescit, çeşme, hamam, eski mahallelerde size zamanın donup kaldığı hissini verecektir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa için söylediğini siz Sivrihisar için söyleyeceksiniz: “Takvimle, saatle ilgisi olmayan ikinci bir zaman daha var.”   Murat KÜÇÜK

SİVRİHİSAR TURİSTİK YERLER

hizbme1- HIZIR BEY MESCİDİ

15. yüzyıla ait yapı, Kubbeli Mahallesi Hızırbey Sokak’tadır. Kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. 1963 yılına kadar Belediyenin gaz deposu olarak kullanılan mescid, yapılan aslına uygun onarımlar sonucu orjinal formuna yakın bir görünüme sahip olmuştur. Bugün ibadete açıktır.  DEVAMI >

ayr

minare

2- KILIÇ MİNARESİ: Mescitsiz Minare, Sivrihisar kılıçla fethedildiğinden ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescit olmasından dolayı bu adı aldığı söylenir. Bir başka rivayete göre Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden adını alır. Tümüyle ahşaptan yapılan yapının mescidi yıkılmış ve günümüze yalnızca minare kalabilmiştir. Mescitsiz Minare Selçuklu sanatının güzel bir örneği.

ayr

.hudaicami3- AZİZ MAHMUD HÜDAİ CAMİİ: 1591 tarihinde Azîz Mahmûd Hüdâi tarafından yaptırılan ve ismiyle anılan camiye, 1893’te yeniden yapılmasından dolayı, Azîz Mahmûd Hüdâi Camii yerine Yeni Camii denilmiştir. Ortası büyük, çevresi yarım kubbeler şeklinde, ahşap tarzda yapılmıştır. Minaresi 1894 yılında yapılmıştır. Şerefe altında iki kuşak bulunmaktadır. Yapım sırasında birinci kuşaktaki yüksekliğin yeterli görülmediği ve kuşağın yükseltildiği anlaşılmaktadır. Celvetiyye tarikatının kurucusu Azîz Mahmûd Hüdai, hem bir şeyh hem de bir şairdir. Dönemin büyük sufisi 1543-1623 arasında yaşamıştır.

ayr

akumbet4- ALEMŞAH KÜMBETİ (NAMAZGAH): Eskiden şehir dışında, kırda ve set üzerinde, mihrap konulmak suretiyle, namaz kılınmak için yapılan yere namazgâh denilirdi. Namazgah, namaz dışında bir başka işlev daha üstlenirdi; bayramlarda, yağmur dualarında, hacıları gönderirken, asker uğurlarken halk burada toplanırdı. Sivrihisar’da halk, namazgâhı “Bayram Musalla” diye adlandırıyor. Namazgâhın mihrabı, 7 basamaklı minberi ve orta yerinde müezzinliği bulunuyor. Etrafı taş duvarla çevrili olan namazgâhtaki kitabeden, yapının 1799 yılında tamir edildiği anlaşılıyor.

ayr

balcami

 5- BALABAN CAMİİ: Sofya Fatihi Balaban Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dört ahşap direkli ve ahşap örtülü caminin minaresi güzel tuğla işçiliği ile ilgi görür. Cami önündeki çeşmenin de Balaban Paşa tarafından yaptırıldığı kabul ediliyor.

ayr

hkademcami6- HOŞKADEM CAMİİ: 15. yüzyıla tarihlenen bu camii Hacı Hoşkadem tarafından yaptırılmıştır. Karacalar Mahallesi Hoşkadem Sokak 385 ada, 1 nolu parsel de Va­kıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

DEVAMI >

ayr

.yhkumbet7- YUNUS HOCA KÜMBETİ: 1274 yılında yapılmıştır. Ravzat-ül Ahbar adlı eserde, Selçuklu Bahriye Nazırı Sadreddin Hoca Yunus’un, Cimri ve Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından öldürülmesi üzerine yapıldığı yazılıdır. 6 metre çaplı kubbesi bulunan kümbetin kapı mermer sövelerinde çarkıfelekler, yaprak ve bitki motifleri ile geometrik bezemeli iki şerit arasında bir geyiği kovalayan aslan figürü görülür.

ayr

.namazgah-28- NAMAZGAH: Eskiden şehir dışında, kırda ve set üzerinde mihrap konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere namazgâh deniliyor. Namaz dışında bir başka işlev daha üstleniyor; bayramlarda, yağmur dualarında, hacıları gönderirken, asker uğurlarken halk burada toplanıyor. Sivrihisar’da halk namazgâhı “Bayram Musalla” diye adlandırıyor. Namazgâhın mihrabı, 7 basamaklı minberi ve namazgâhın orta yerinde müezzinliği bulunuyor. Etrafı taş duvarla çevrili olan namazgâhtaki kitabeden 1799 yılında tamir edildiği anlaşılıyor.

ayr

.ulucami19- ULUCAMİ: Selçuklu döneminden günümüze ulaşan, ahşap direkli camilerin nadir örneklerinden biridir. Şehrin merkezinde, kapladığı alan ve diğer özellikleri ile ulu kelimesi bu eserde tam anlamını bulur.

Geniş açıklama ve fotoğraflar için tıklayın >

ayr

akdomes10- AKDOĞAN MESCİDİ: Selçuk Bey tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Akdoğan Mescidi’nin en özgün yanı, tavan örtüsünün 2/3’ünün “tüteklikli örtü” denilen teknikle yapılmasıdır.

ayr

ihsan-erdemligil-konak
İHSAN ERDEMLİGİL KONAĞI

11- İHSAN ERDEMGİL KONAĞI: Atatürk, 7 Mart 1922’de Sivrihisar’a gelir. Kurtuluş Savaşı’nın o zor günlerinde üç gün süreyle İhsan Erdemgil’in konağında kalır. Gündüz cephedeki birlikleri denetleyen Atatürk, geceleri ise İhsan Erdemgil’in konağını karargâh olarak kullanır. 

* * *

ZAİMAĞA KONAĞI: Atatürk`ün Kurtuluş Savaşı sırasında bir süre ikamet ettiği ve Bakanlar Kurulunun, Ankara dışında, ilk kez toplantı yaptığı konağı mutlaka görmelisiniz.

Zaim Ağa Konağı detaylar için tıklayın >

ayr

kurcami12- KURŞUNLU CAMİİ: İlçe merkezindeki cami Şeyh Baba Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Kitabesine göre inşa tarihi 1492’dir. Bina, plan olarak tek kubbelidir. Üç kubbeli bir son cemaat yeri ve sağında caminin zarif bir minaresi ve önünde çeşmesi vardır. Son cemaat cephesi ve minare kesme taştan, diğer kısımları kesme taş üç sıra tuğladan inşa edilmiştir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarı uzantısıyla ve kare şeklinde iki yığma ayaktan meydana gelmiş ve üç kubbelidir. Caminin en çarpıcı özelliklerinden biri duvarlarıdır. Duvar kalınlıkları son cemaat duvarında 1.32 m diğer duvarlarda 1.48 m olarak ölçülmüştür. Bu cami 1343’te Hacı Osman oğlu Hoca İbrahim’in yaptırmış olduğu mescidin yıkılıp genişletilen yerine yaptırılmıştır. Caminin yanındaki türbede Şeyh Baba Yusuf’un babası Halil Hoca ve oğlu Veli Hamdi Baba’nın kabri bulunmaktadır.

ayr

pessinus13- PESSİNUS BALLIHİSAR: Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar’ın 13 km. güneyindeki Ballıhisar’da bulunuyor. Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerinde bugün Ballıhisar Köyü kurulmuştur. Friglerce ‘Kybele’ diye adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biri olarak biliniyor. Büyük olasılıkla bir meteor olan siyah taşın gökten inen tanrıça idolünün bulunduğu yerdi. Romalılar, Kartaca’ya karşı yapılan savaşı kazanabilmek için bu taşı MÖ 204 yılında Roma’ya götürürler ve bunu Magna Mater (Ulu Ana) diye adlandırırlar. Pessinus, ana tanrıça için yapılmakta olan törenlere sahne olur ve o dönemlerde kendini ana tanrıçaya adayanların merkezi konumuna gelir.

Pessinus’tan geçen Kral Yolu güvenilir ve kestirme olduğundan Roma ve Bizans çağlarında da kullanılır. Antik kentin yakınlarında yol kalıntıları günümüzde de görülebilir. Roma çağında Pessinus’a giden yollarda mil taşları kullanılır.
Hellenistik çağda şehirdeki tapınak onarılır, meclis binası, stoa, kanal, tiyatro ve yollar yapılır. 1967 yılında Belçika Gent Üniversitesi tarafından aralıklarla 2008 yılına kadar kazı çalışmaları yapılmıştır. 2009 yılından itibaren kazılar, Avustralya Melbourne Üniversitesi tarafından devam etmektedir. Kazılar sonucunda çıkan eserler Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nde ve Pessinus’ta kurulan açık hava müzesinde sergilenmektedir.

ayr

doasmes14- DOĞAN ASLAN MESCİDİ:II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bayraktarı Doğan Aslan Bey tarafından 1247’de yaptırılmıştır. Sekiz dilimli kubbesi ve son cemaat yeri ile bölgedeki yapılardan farklı mimariye sahiptir.

ayr

sivev15- SİVRİHİSAR EVLERİ: Sivrihisar’da zamanın ağırlığını taşıyan, dar yollar arasında birçok eski ev güzel mimarisiyle sizleri büyüleyecek.

Detaylar için tıklayın >

ayr

dogspor16- DOĞA SPORLARI: Sivrihisar’da tracking, hiking, kampçılık, kuş gözlemciliği, kaya tırmanışı için uygun birçok rota bulunuyor.

ayr

hazmesc17- HAZİNEDAR MESCİDİ: İlçenin en önemli tarihi eserlerinden biride, Anadolu’nun Kabe Minyatürlü İlk Mescidi olan Hazinedar Mescidi ilçe merkezindedir. Anadolu Selçuklularından Hazinedar (Maliye Nazırı) olan Necibiddin Mustafa’nın kendi adına 15. yüzyılda yaptırdığı mescidin içerisi minyatürlerle bezelidir.

ayr

kilise118- ERMENİ KİLİSESİ

Yapının Tarihçesi ve Mimari Özellikleri ile ilgili yazı ve fotoğraflar için tıklayınız.

ayr

saatkule19- SAAT KULESİ: Saat Kulesi 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. İlçenin her tarafından rahatça görülebilmesi için yüksek bir kaya kütlesi üzerine inşa edilmiştir. 

Detaylar için tıklayın >

ayr

karamez20- KARAKAYA MEZARI: Köy mezarlığının hemen yanı başında, toprak altındaki volkanik kaya kütlesine oyulmuş olan oda mezar, tipik Frig kaya mezarlarının en güzel örneklerinden biridir. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, arka arkaya yerleştirilen iki odadan oluşur. Arka odada ana kayadan yontulmuş, üzerine ölen kişinin yatırıldığı bir kline vardır. Köyü kuzeyden ve batıdan çevreleyen kaya kütlelerinin yüksek kesimlerinde iki mezar daha bulunmaktadır.

ayr

tekoren21- TEKÖREN KÖYÜ: Köyün hemen kuzeydoğusunda Tunç ve Demir Çağı malzemesine sahip geniş bir ören yeri; kayalara oyulmuş basamaklı sunak, oda mezarı ve üzüm ezme havuzundan oluşan Frig dönemine ait bir açık hava kutsal alanı vardır.

ayr

gelinkiz22- KARACAKAYA GELİN KIZ FRİG KAYA MEZARI: Yüksek ve kayalık Çal Tepesi’nin Karacakaya Köyü’ne bakan kuzey yüzünde, zirveye yakın bir kesimde sert mermer kayaya oyulmuştur. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, tek odalı bir mezardır. Mezar odasının içinde duvar yüzeyine işlenen figüratif kabartmaları ile son derece dikkat çekicidir. Kabartma alanında mezar girişine doğru ilerleyen ata yan oturmuş bir figür ile arkasında yaya olarak onu takip eden mızraklı bir figür vardır.

ayr

hamkarc23- HAMAMKARAHİSAR CAMİİ: Hamamkarahisar Köyü’nde Emir Seyfettin Kızıl tarafından 1259’da yaptırılır. Emir Seyfettin Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu, İzzeddin Keykavus’un danıştığı üç büyük emirden biri olduğu belirtilir. Hamamkarahisar Camii, ana mekan ve son cemaat yeri olarak bölümlerin biçimlenmesi ve bütünleşmesi açısından Osmanlı mimarisine geçiş aşamasında, kimliğini günümüze taşıyabilen özgün bir örnektir.

ayr

zeykoy24- ZEY KÖYÜ: Sivrihisar Dağları’nın kuzey eteklerinde, kayalık bir yamaçta kurulmuştur. Köyün 1 km kadar güneyinde dar bir vadiyi iki yönden sınırlandıran kaya kütlelerinin yüksek kesimlerinde on iki adet oda mezar, iki adet basamaklı sunak ve üzüm ezme havuzu bulunur. Frig kaya sanatının özgün örneklerini oluşturan bu anıtlar ve bu alanın 1 km güneyindeki Zey Kalesi Frig yerleşmesine aittir.

ayr

balkaya25- BÖĞÜRTLEN BALKAYASI FRİG KAYA ANITI: Böğürtlen Köyü’nün güneyinde, Balkayası olarak da adlandırılan yüksek kaya kütlesinin dik yüzüne oyulmuştur. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı bir yapının ön cephesini simgeler. Ortada kapıyı simgeleyen dikdörtgen sığ bir niş vardır. Bilinen aynı tip Frig anıtlarından farklı olarak alınlık ve cephedeki geometrik bezemeler, koyu kırmızı renk boya ile yapılmıştır.

Eskişehir Valiliği, EskiYeni dergisi

Kategoriler
Hava Durumu ve Yol Haritası

Sivrihisar Hava Durumu


AccuWeather Dünya Genelinde Başarılı Bir Meteoroloji Sitesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Günlük Hava Durumu

Sivrihisar Hava durumu tahminleri, accuweather ile meteoroloji genel müdürlüğü veritabanı bağlantısından sağlanmaktadır. Accuweather dünya genelinde ülke, il ve ilçe hava durumu tahminlerini yayınlayan başarılı bir meteoroloji sitesidir.

[otw_shortcode_content_toggle title=”-” opened=”closed”]

03 Aralık 2016 – Sivrihisar’a ilk kar yağdı.

22 Ocak 2016 – Okullar Tatil oldu, Diğer adı ile 15 tatil veya Sömestri tatili. Bu tatil Sivrihisar içinde Ekonominin tatili, velilerin çocuklarının sevinci ellerinde karne ile koşuşmalar. Bazıları Anne hasreti gidermeye çalışacak bazıları ise özledikleri köylerine geri döndüler.
Geçmiş Yıllarda Öğretim Yılının yarıyıl tatilinde Kar nedeni ile tatil uzar ve süresi 20-25 günleri bulurdu. Şehrin en uzak mahallesi Kurşunlu Mahallesinden Sivrihisar Lisesine yürüyerek giderken kayarak ve araçlardan yoksun sokaklarda el örmesi eldiven, Kaşkola sarınarak giderdi öğrenciyim ben diyerek. Şimdi elimizde akıllı telefon ile sokaklarda servis aracı ile cirit atanların arasında kurslarla okuyarak geçip giden günlere.
Sokaklarda Belediye İşçilerimiz kar temizliği yaparak güvenli kaldırımlar için çalışırken rahat bir kış için halkın çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava ile Sosyal Medyamızda paylaşılan Şehrimizin meşhurları içinde Arabaşı içmeye devam.
Esnafımızın bu aylarda Kira ve ısınma Maliyetini bile kurtaramaz olması durumu ile Kış nezlesinden kurtuluş yolu Hastane Acilinde hareketlilik devam ediyor.

20 Ocak 2016 – Sivrihisarda kar yağışı başladı. Okullar bir gün tatil edildi.

24 Aralık 2015 – Eskişehir genelinde ve Sivrihisar’da devam eden yoğun Sis kıra ile Kar yağmadan Beyaza bürünmüş Kart Postal Fonları meydana geldi. 0 derecenin altında geceleri yolların Buzlanması nedeni ile Büyük Şehir Belediyesi Şehirler Arası Eskişehir Ankara yolunda Tuzlama Çalışmaları yapıyor.
Enerji Hatlarında oluşan Soğuk Hava Tel çekmesi nedeni ile Sivrihisar’ın Mahallelerinde meydana gelen 2 günlük enerji kesintileri çalışanlarının ara vermeksizin gayretleri sayede akşam saatlerinde tamamen Hatlara enerji verildi.

30 Haziran 2015 – Sivrihisar Yağmur sonrası Sokakları Engelli Yarışlarda kullanılan Kulvarlara dönüştü. Uzun atlama bilmeyen yayalar ile ince lastik araç sahibi olup birde önünü göremeyen Şoförler sokaklara çıkmasınlar.

01 Haziran 2015 – Bahar görmeden yazın geldiğini sanmıştık, ancak kıştan gelme bir mevsim içinde sanki kar yağacakmış gibi oluşan soğuklar nerede ise kalorifer yakalım mı havası yarattı. Bildiğimiz tarımla uğraşan ekili alanların ihtiyacı olduğu yağmurlar bir bulut oluşur yağar ve ısınır üstümüzdeki ıslanan elbiselerimizi güneş kuruturdu. Ancak hububat için katkısı olan rahmet için Yağmur dualarına hazırlanan köylerimiz şimdi şükür dualarına başladı. Bu sene afat olmazsa güzel verimli bir yıl olacak. Geçen yılın zararlarını birazcık olsun kapatacağız.

10 Nisan 2015 – İki gün önce başlayan kar yağışı devam ediyor.
Baharı ve Nisan Yağmurları beklenirken Kömür Stokları tükenen Sivrihisar Esnafı ve Apartman yöneticileri ek Yakıt teminine başvuruyorlar.  Bol ve bereketli günler dileğimizle.

19 Mart 2015 perşembe günü sabah 06:30 ince ince kar yağıyor. Ata sözü: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Hüsnü Duman – Sivrihisar

09 Mart 2015 – Yönünü değişime çeviren Sivrihisar ve ısınmaya başlayan havalar ile durma noktasına gelen ticari hayatı hükümetin teşvik ödemeleri ile haftaya iyi girdi.
• Tarla paralarının ödenmesi ile halk cebinde paranın sıcaklığını hissederek biraz olsun borçlarını ödediler.
• Havaların ısınması ile Şehrimizde bulunan Düğün Salonları bu haftaya düğünler ile Mutluluk esintileri ile neşelendiler

10 Şubat 2015 – Tipi ve kar yağışı devam ediyor. Sivrihisar Belediyesi Yolları Tuzluyor.

08 Şubat 2015 – Sivrihisar’da sulu kar yağışı devam ediyor.

31.01.2015 – Ege ve Marmara bölgesinde olan lodos Sivrihisar’da az rüzgar ve Soğuk olarak kendini hissettirdi. Okullar Tatil Sokaklar sessiz ve sakin. Cıvıl cıvıl sokaklar sanki hüzünlü. Sivrihisar için Öğrencisiz bir hayat düşünmek istemiyoruz.

2006’lı yıllarda denenen fakat başarısızlıkla sonuçlanan Sivrihisar Belediyesi bünyesinde çalışacak Taşeron işçileri Pazartesi iş başı yapacaklar.

Şubat ayı içinde Askeri Yerleşkelerin Kamulaştırma Alanları hakkında Uzlaşma Mahkemesi oturumu olacak.

Sivrihisar Belediye Ekipleri Buzlanma nedeni ile yollarda olan tuzların Asfaltta zarar oluşmaması için yıkama çalışmaları ve Kasis ve Mahalle arasında oluşan alanlar dolgu çalışmaları devam ediyor.

* * *

[/otw_shortcode_content_toggle]

Sivrihisar ilçesi hava durumu tahmini
Kategoriler
Kurumlar

Sivrihisar Kaymakamlığı

Sivrihisar İlçe İdari Tarihçesi

Tarihte Mutasarrıflar

Sivrihisar 16. asra kadar (en son Kanuni Devrinde 1521-1566) mutasarrıflık ve vi­layet merkezi olup idarecileri hakkında bugün kesin bilgiye sahip değiliz. Arşiv­lerde yapılacak araştırmalar sonucunda geçmiş kent idarecilerinin tesbit edileceği muhakkaktır.

Ulucami minare girişindeki kitabede isimleri geçen Cemaleddin Mehmed, Cemaleddin Ali ve Akçabey ile Alemşah Kümbetinde ismi geçen büyük vali Melikşah Bey ve mezartaşı ve kitabelerde is­mi geçen Sadrül Kebir Horasan meşayihinden Hacı Mehmed Efendi ile Seydi Mahmud zaviyesindeki kitabelerden bü­yük kadı Yakub Hoca’yı biliyoruz.

Çok eski dönemler hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Yenilerinden bazıla­rı hakkında dolaylı yoldan haberdar olu­yoruz. Bunlardan birisi şair Eşrefdir. Kır­kağaç ilçesinden olan bu zat, Akhisar’ın memleketine yakınlığı dolayısı ile “Padişahım gitmek muraâ ise bir hisara Başı sivri olmasın da ak olsun” demişti.

İkincisi ise, İstiklal savasındaki katkıların­dan dolayı tanıdığımız Rıfat Börekçi olup Sivrihisar’da kaymakam vekilliğinde bu­lunmuştur.

Üçüncüsü, Sivrihisar’a yaptırdığı şadır­vanlar, saat kulesi ve yenilediği Aziz Mahmud Hüdayi Camii (Yeni Camii) ile anılan Mahmud Arif Bey’dir. Dördüncüsü, Sivrihisar’da 1310/1892’de vefat eden ve yatan (ilk Mülkiyeliler’den) Kaymakam Hayri Bey ve eşidir.

Tedkik edildiğinde görüleceği üzere, pek çok kaymakamımız mesleklerinde temayüz etmiş kimselerdir. Eski valileri­mizden biri “mesleğimin ilk yıllarında yoldan geçerken, keşke buraya kaymakam olsam diye düşlerdim” demiş; ilçemizde tesadüfi yollardan geçerek; yaptığı gezide sokakların temizliğine hayranlığını ifade etmişti.

1970-1972 yılları arasında Sivrihisar Kaymakamımız sayın Sami Sönmez, daha sonra Eskişehir Valisi olmuştur.

Sivrihisar’da görev yapanların, halkından ve halkın davranışlarından memnun ayrıldıkları bilinir.

Sivrihisar Kaymakamlığı – http://www.sivrihisar.gov.tr

KENT idarecileri

1910 yılından sonra görev yapan Sivrihisar Kaymakamları

 1- Mahmud Arif Bey     1910   1913

 2- Ali Rıza Bey  1926   1926

 3- Rüştü ÖZİL   1935   1942

 4- Cemal TARIAN        1942   1945

 5- M. Fehmi ÖNER      Görev süresi tesbit edilemedi

 6- M. Fahri CANTEL    Görev süresi tesbit edilemedi

 7- A. Şefik ERGİN        1951 – 1954

 8- A. Hüsnü ÖZKİPER            1.4. 1954 – 21.5. 1959

 9- M. Fikri YAVUZ        21. 5. 1959    6. 7. 1960

10- Turgut TİMUR          21. 7. 1960    7. 6. 1961

11- Rıfat ALKAN 1.7. 1961       3.8. 1963

12- A. Sebahattin İNEL 1.9. 1963 – 11. 11. 1964

13- Osman SEKER        1. 1. 1965      9. 8. 1965

14- Enver HIZLAN         1.9. 1965       13. 1. 1968

15- Necati ÖZKARAKAYA       13. 1. 1968    1.9. 1969

16- Necdet UCAN            8. 9. 1969      25. 9. 1970

17- Sami SÖNMEZ        25. 9. 1970    21.2. 1972

18- Vekalet                      21.2. 1972      31. 7. 1972

19- Engin SENALP        31. 7. 1972    2. 4. 1974

20- Vekalet                       2. 4. 1974 – 30. 12. 1974

21- Z. Bekir TOKSOY    1. 1. 1975      22. 6. 1978

22- İsmail ERZURUM   22. 6. 1978    9. 6. 1980

23- Saadettin GENÇ      23. 7. 1980    23.8. 1982

24- M. Doğan HATİPOĞLU      1.9. 1982       9.4. 1984

25- Hasan TÜTÜN         12. 4. 1984    10. 10. 1985

26- Veteriner Fikret KAVAK     12. 10. 1988  01.09. 1989   Vekalet

27- Fikret ÇUHADAROĞLU    01.09. 1989   06. 08. 1991

28- Yılmaz AYDIN          06. 09. 1991  11.02. 1992   Aday Kaymakam

29- Ali Galip Saral          12. 02. 1992  18. 09. 1996

30- Kemal KAHRAMAN           30. 09. 1996  30. 11. 1998

31- Sefer YILMAZ          08. 03. 1999  15. 091999    Kaymakam Vekili

32- Ayhan DURMUŞ     15. 09. 1999  – 2004

33- Ahmet KATIRCI       18. 09. 2004 – 2008

34- Abdullah ŞAHİN   2008 – 2009

35- Hüseyin Çakırtaş   2009 – 2014

36- Erdinç YILMAZ     2014 –

 * * *

İlçemizde Görev Yapan Müftüler ve Daire Amirleri

Müftü Hasan Efendi (mecmua-i maarif isimli eser müellifi)

Kıyık Hacı Ali Efendi (Bilahare Rüşdiye mektebi baş muallimi)

Müftü Hopuş Mustafa Efendi Müftü Ömer Efendi (Hattat)

Müftü Mehmet Ali Efendi 1312/1894

Müftü Rasih Efendi

Mihalıççıklı Hasan Öncel Efendi

Akşehirli Hacı Ahmet Efendi

Merzifonlu Sait Bilsel

Mehmed Emre 1954-1958

Mehmet Aksoy

Orhan Ersoy 1961-1966

Bekir Özcan Nisan 1966

Bekir Koçak Ağustos 1968

Ramazan Aslanbaba Eylül 1970

Sadettin Gürışık Haziran 1973

Halil Türken Kasım 1973

Osman Oktan Kasım 1975

Gaffar Tetik Mart 1983

Bekir Bilgin Ağustos 1985

Halil Ertem 1987

Ali Tunç 1993

Halil Özkan 1995

Mehmet Yurt 1996.

Vaizler: Gecekli Arif Efendi – Tahsin Özalp – Bekir Özcan – Ülfet Karapınar ve diğerleri.

Maarif Memurları, İlköğretim Müdürleri: Münir Çilek 1925-1960, Hasan Ayhaner (Vekaleten) 1960-1961, Hasan Ayhaner 1961-1970, Akif Yoldaş, Mümtaz Uğural, Sıtkı Apul, Canip…, Ömer Erişmiş, A. Rıza Karaca (Md. Vekili), Hakan Turgut, H. İbrahim Özbaş (Vekil), M. Kazım Yazar (Vekil), Canip Masaoğlu (Ve­kil), Mehmet Çelik (Vekil), Murat Çakıcıer (Vekil)

Özel İdare Müdürleri: Ahmet Eroglu (Askeroğlu) – Nizamettin Bey – Salim Akaoğlu – Hasan Keskiner – Hasan Akdere – Hikmet Atak – Hayrettin Gedik.

Nüfus Müdürleri: Hafız Bey – Rüştü Yüzügüllü – Ahmet Ertürk – A. İhsan Küçükaslan – İrfan İbişoğlu – İlhan Bakırcı.

Tapu Müdürleri: Taktak Hasan Efendi – İsmail Dereli – Hüseyin Solak.

Mal Müdürleri: Hicran Hikmet Ustaoğlu, Makbule Boyer, İsmail Çınar, Zülfikar Sabah, Hayri Doğan, Musa Arslan, Mehmet Demir. (Bu kadar bilgi alabildik)

Orhan Keskin
Geçmişte Kaymakamlık yapanlar
Sivrihisarda Görev Yapmış Kaymakamlar

Kategoriler
Kurumlar

Sivrihisar Belediye Tarihçesi

Sivrihisar Belediyesinin Tarihçesi

Sivrihisar Belediyesi ne zaman kuruldu

Sivrihisar Belediye Başkanları, Belediye Başkanlığı yapanlar

Günümüzde Sivrihisar Belediyesi – http://www.sivrihisar.bel.tr

Belediyenin tarifi: Eylül 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 1. maddesine göre: Şehir ve kasabalarda ve nüfusu 2000’den fazla olan köylerde oturanların mahalli mahiyette müşterek ve medeni İhtiyaçlarını sağlamak ve düzenlemek ile mükellef hükmi şahsiyeti (tüzel kişiliği) bulunan, tekemmül etmiş komün teşkilatıdır. Osmanlı Devletinde, devlet tarafından kadı tayin edilen her yere bir de muhtesip, yani Belediye Başkanı tayin edilmiştir. Bu görevi ifa edenlere, İhtisap ağası veya ihtisap emini denirdi. Görevi: Sanatkarlar arasında belli sınırlar içinde yargı yetkisini kullanmak ve diğer belediyeye ait işleri yürütmekti.

1854 yılında kurulan şehremaneti kurumu ile, kadıların belediye işlerine ait yetkileri ellerinden alınmış, belediye işleri münhasıran bu teşkilata devredilmiştir. Sultan Abdülmecid Han batılı anlamda ilk olarak belediye teşkilatını kurmuştu. Sivrihisar Belediyesi 1877 tarihinde kurulmuştur. İlk kuruluşta mahalle ihtiyar heyetlerinin seçtikleri şehremini başkanlığında, şehrin eşrafından 5 kişilik kadro ile çalışmalara başlamıştır. Memur kadrosu bir çarşı ağası (zabıta amiri), bir sandık emini (veznedar), bir katip, bir odacı ve yeter sayıda temizlik isçisi ile faaliyete geçmiştir. Belediye Reisi ve diğer 5 kişilik heyet ücretsiz olarak görev yapmışlardır. Memur ve temizlik isçilerinin aylıkları, çarsı esnaf ve tüccarlarından, çarşı ağasının uygun göreceği miktar üzerinden tahsil edilerek ödenmeye başlanmıştır. Sonraki yıllarda her haneden bir kişinin katıldığı seçimlerle, 5 senede bir, 11 kişilik heyet seçilmiş ve seçilen heyette aralarında bir reis seçmek sureti ile çalışmalarını devam ettirmişlerdir.!

26 Şubat 1340 (1921)’da belediye reislerinin tek dereceli seçimle işbasına getirilmesi hüküm altına alındı. Daha sonra Eylül 1930 tarih ve 1580 sayılı belediyeler kanunu meriyete girdi.

Edinilen bilgilere göre Sivrihisar belediyesi başkanlık makamında bulunmuş muhterem zevatın; isimleri ile hizmet süreleri şöyledir.

Hacı Veli Efendi 1883-1892

Potoğlu Mustafa Efendi 1903-1904

Sarızade Ali Ağa  1904-1906

Sölpükzade Mahmud Efendi 1906 -1907

Zaimoğlu Hasan Ağa 1907-1913

Yüzügüllü Mustafa Efendi 1913-1916

Hekimin Osman Efendi – –

Bir müddet Talat Bey vekalet etti 1916-1920

Kavali Hüseyin Efendi 1920-1922

Şevket Bey 1922-1924

Abidin Potuoğlu 1924-1945

Ahmed Çıracı 1945-1948

Kamil Çamoğlu 1948-1949

Mehmed Evcimen 1949-1950

Mustafa Çamoğlu 1950-1955

Muzaffer Potuoğlu 1955-1960

Vekaleten Kaymakam (Rıfat Alkan) 1960-1963

Muzaffer Potuoğlu 1963-1965

İrfan Gider 1965-1968

Muzaffer Atasoy 1968-1981

ihtilal sonrası vekalet

Tevfik Karakaya 1984-1986

İbrahim Demirkol 1987-1994

Fikret Arslan 1994-2004

Yaşar Yurttaş 2004-2009

Fikret Arslan 2009-2014

Hamid Yüzügüllü 2014-

Belediye Başkanlarının Dönemlerinde Yaptığı işler

Hacı Veli Efendi: Kaymakam Pertev Bey’le birlikte, 1888’de eski Tabakhane çeşmesi (şimdiki belediye düğün salonu) karşı sırasında bulunan tabakhane dükkanlarını, Seydi Hamamı yanındaki dere (Kanlık Dere)’nin sağ tarafına (batıya) naklettirdi. Arada özel yolu bulunan, aşağısında Atça (Akça) çeşmesi üzerinden başlayarak Seydi Hamam hizasına kadar 36 dükkan, bir çayhane ve bir de esnafın müşterek malı palamut öğütmeye yarayan ’’dink” vardı.

1935-1940 yıllarına kadar zikri geçen yerde tabakhanelerin dağar (havuz) kalıntılarını gözlemlemek mümkündü. Yine Hacı Veli Efendi ile Kaymakam Pertev Bey’in demiryolunun Sivrihisar’dan geçmesi için gayret ve teşebbüsleri olmuş ise de lokomotiflerde o zamanlar odun yakıldığı ve mültezimlerce odun hazırla­ma işi kolay olacağından, Porsuk – Sakarya Vadisinin Alman Şirketince tercih sebebi ile bu mümkün olmamıştır.

Potoğlu Hacı Süleyman Efendi: Zamanında belediye mevzuatı titizlikle uygulanmış, has undan ekmek yaptırılmıştır. Sarızade Ali Ağa; Zamanında Yenice mahalle cami yanındaki çeşme yaptırıldı. (1904-1906)

Kaymakam Mahmud Bey delaleti ile 1325H/1897M. de saat kulesi,

1311/1893’de çarşı meydanındaki şadır­van, 1317H. de hükümet meydanında yi­ne bir şadırvan, 1310/1892’de Aziz Mah­mud Hüdai Camii (Yeni Cami) yapılmıştır. Keza halen Ziraat Bankası binası ve bitişiğindeki Kemal Kilci’ye ait binanın bulunduğu yerde, iki mekteb (İbtida-i ve Rüştiye olmalı) ve keza ‘Tahta altı” yanındaki dükkanların yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Zikri geçen eserlerin kitabeleri Kaymakam Mahmud Bey zamanına denk gelmektedir. Keza Belediye Başkanı Potuoğlu Hacı Süleyman’ın başkanlık dönemine rastlamaktadır.

Talat Akay’ın Belediye Başkanlığına vekalet döneminde: 1918’den sonra Belediye Eczanesi ve Salhane yapılmıştır. 1924- 1945 Abidin Potuoğlu dönemidir. Belediye, ilçenin on bir mahallesinin en işlek kısımlarındaki yolları, Arnavut kaldırımlı hale getirmiştir. 1944 yılında miktar 7000 m^ Belediye çarşı meydanının, münasip yerlerini açmış maalesef bu meyanda tarihi ve mimari kıymeti olduğu Ulucami’deki minberinden anlaşılan “Kılıç Mescid Cami” yıktırılmıştır. 1935 senesinde (12) ve 1938 senesinde (10) dükkan inşa ettirilmiş keza sinema binası yaptırılmıştır. Çarşıda umumi he­la yapımı da bu tarihe rastlar. Dispanser, Yenice mahalle mezarlık alanında ofis binaları, halen Lise avlusunda mevcut, önceleri Kızılbel ilkokulunun nakledildiği ve daha sonraları 1949 yılında açılan or­taokula tahsis edilen binalar yapıldı. Abidin Potuoğlu 1946’da Eskişehir Milletvekili seçildi. Demokrat Parti gurup başkanlığı da yaptığı bu dönemde, belediye hizmetleri için kaynak temininde büyük destekler sağladı. Ofis önünden garaja kadar açılmış yolun parke taşı kaplanmasında, oğlu Muzaffer Potuoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde büyük katkı sağladı.

Kamil Çamoğlu (1948-1949) zamanında yeni mezbaha yapılmış, belediye otobüsü alınmıştı.

Mehmed Evcimen (1949-1950) zamanında, 1949 yılında Kızılbel ilkokul binasında Sivrihisar Ortaokulu tedrisata açıldı.

Eskişehir yolunun, çarşıdan tenekeli mektebe (Yenice İlkokulu, kütüp­hane olan yer) kadar uzanan kısmın is­timlak ve genişletilmesi Mustafa Ça­moğlu (1950-1955) dönemine rastlar. Yine bu dönemde Halk Partisine ait TCZB ve Kemal Kilci’nin evinin bulunduğu yerdeki iki blok halindeki okul binası belediyeye mal edildi. Hükümet meydanından Ulucami’ye kadar uzanan mahaldeki dükkanlar “sulara merbut vakıflar” cümlesinden olarak evvelce belediyeye mal edilmişti.

Muzaffer Potuoğlu’nun ilk Belediye Başkanlığı (1955-1960) döneminde, bu dükkanların arkasındaki sokak düzleştirilip oraya da cepheli dükkanlar yapıldı. 1960 İhtilâli sonrasında belediye yol seviyesini indirdiği ve han girişi yüksekte kaldığından Şevki Başayvaz’a tazminat ödemek için, belediyeye ait olup Kızılbel ilkokulu olarak kullanılan, mermer çift taraflı merdivenleri ve merdivenler arasında Yunanlıların götüremeyip bırakıp kaçtıkları tarihi taşlar bulunan iki binayı sattı. Satış sırasında Belediye Başkanlığına vekalet eden Kaymakam Rıfat Alkan’a verdiğim dilekçe üzerine, mermer merdivenler ve antik taşlar satıştan istisna edilmiş ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (kuruluşu 1958) olarak taşları, Hoşkadem yanındaki boşluğa koymuştuk. Bila­hare Prof. Lambert bizden izin alıp bunların bazılarım Ballıhisar’da tesis edilen müzeye götürmüştü.

Muzaffer Potuoğlu, 1960 ihtilali öncesinde 1957 yılında Askerlik şubesinden, oto garajı önüne kadar uzanan tarihi mezarlığı kaldırıp, küçük sanayi sitesi ve garaj yapmıştı. Mezarlığın kaldırılması sırasında Tarihi Eserleri Koruma Derneğinin teşebbüsleri ve Avukat İhsan Biçerli’nin destekleri ile tarihi mahiyetteki taşlar Yunus Hoca Kümbeti avlusunda toplatılmıştı. Bu taşlar arasında Nasreddin Hoca’nın iki oğlunun mezar taşının olduğu sonradan anlaşıldı.

Oto garajının önündeki Seyyid Nureddin’in kabri, Kumluyol mezarlığına taşın­dı. Burası ve Alemşah Kümbetinin etrafı park haline getirildi. Muzaffer Potuoğlu’nun ikinci dönem Belediye Başkanlığında (1960-1963): Başkanlığını Hacı Mustafa Uça’nın yaptığı Yeşil Sahalar İh­dası ve Ağaçlandırma Derneği’ne hapishane arkasındaki alan tahsis edildi. Sonra Muzaffer Potuoğlu’nun halasına ait, Seydi Hamamı ve cezaevi arasındaki bahçe, teberru denilecek bir bedelle alınıp, keza ağaçlandırmaya tahsis edildi. Bu derneğe halkımız ve Belediyece her türlü destek sağlandı. Belediyeden kadrolu bakıcı ve bir de bahçıvan görevlendirildi. Parklar, Akşehir’den getirilen ve kuşburnuna aşılanan güllerle bezendi. Sögütönü’nden su getirilmesi ve depolar inşaası ile su dağıtımı bu dönemde yapılmıştır. Modem İtfaiye teşkilatı ve kam­yonla çöp toplama işi Muzaffer Potuoğlu döneminde başlar. Tarihi Tabakhane çeş­mesi yıkılarak, belediye binası yapımına başlanmıştır. Salhaneden et taşımak için kamyonla çekilen bir romörk yaptırıldı. Romörkü arabacı Hafız Usta yaptı.

Yeri gelmişken şu anekdotu nakletmeden geçemeyeceğim. Abidin Potuoğlu, kendisi milletvekili ve DP grup başkanıdır. Oğlu Muzaffer Potuoğlu ise Sivrihisar Belediye Başkanı. Abidin Bey oğlunu belediyede ziyarete gelir. O sırada hazır bulunan arzuhalci Muhiddin Karaer, Abidin Bey’e hitaben ‘Abidin Ağa, oğlun Muzaffer Bey Belediye Başkanlığında senden daha başarılı” der. Buna cevaben Abidin Potuoğlu: “Bundan memnun olurum, hem benim babam mebus ve DP grup başkanı mı idi diye” cevap verir. Bazı tarihi eserlerin yok oluşundaki hataları bir tarafa bırakırsak, Potuoğluların Sivrihisarlıların minnet ve şükranlarına değer hizmetleri olmuştur.

İrfan Gider, küçük sanayi çarşısı gelişmesinde yararlı olmuştur. Tabakhane çeş­mesini yeni yerinde yaptırmış ve savak suları İçin bir depo yaparak biriken su­larla garaj karşısına bir çeşme yapmıştı. Onun zamanında, kitabın yazarının gayretleri ile Çardak Hamamı Kaplıcası, Özel idareden, Sivrihisar Belediyesi’ne alınmış ve kaplıca tesisleri için İller Bankası’ndan kredi tahsisi yaptırılmıştı. Bu kredi ileri de elektrik faslında kullanılarak, Sivrihi­sar’ın enterkonnekte sisteme geçişinde en az beşyıl kazanılmıştır.

Muzaffer Atasoy zamanına kadar, dizel motorlarla elektrik temin edilir, lambalar gece saat 12:00’de sönerdi. Hidroelektrik geldikten sonra 24 saat elektriğe kavuşul­muştu. Muzaffer Atasoy zamanında yaptırılan, yeni şehir imar planı ile Yunus Emre mahallesi, Hızırbey mahallesi. Memur evleri, Şoför evleri ve Kayadibi evleri gibi yeni yerleşim alanları doğmuştur. Tevfik Karakaya memur ve öğretmen evleri yapımında öncülük etmiş, vakıflara destek olmuştur.

İbrahim Demirkol kültürel faaliyetlere önem vermiş destek sağlamıştır. Elcikten su getirtmiş, kilit parke, tretuar tası gibi gereçlerin yapımı için araç almış, Hamamkarahisar tesislerinde belediyenin hak sahibi olmasını sağlamıştır. Sivrihisar İslami İlimler Vakfı ve Sivrihisar Eği­tim Vakfı faaliyetlerinde destek olmuş, imar faaliyetleri yanında Sivrihisar Anadolu Lisesi ve Yüksek okul açılışında müspet rol oynamıştır.

Fikret Aslan da şehrin su probleminin çözümü, organize sanayi sitesi tesisi ve şehir sokaklarının kaldırım ve asfalt yapımı, Nasreddin Hoca Park ve Dörtyol tesisleri yapımı gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Görevi devam ettiğinden değerlendirme için vakit etkendir.

Ancak belediyeler tek basına belediye başkanı demek değildir. Belediye başkanlarının başarısı kendisine her bakımdan yardımcı olma durumunda olan memur kadrosuna!, teknik personeline, belediye meclisi ve belediye encümen üyelerine hatta halkın katkılarına bağlıdır.

On yıla yakın Sivrihisar Belediye avukatlığı ve hukuk müşavirliği yapan, serbest avukatlığı yanında Belediye meclisi ve encümenin doğal üyesi durumunda olan bu eserin yazarı; personelle ve değişik parti mensupları ile Belediye Başkanı arasında çıkan pek çok uyuşmazlıklarda aracı rolü oynamak zorunda kalmıştır. Belediyelerde gerçek basan; parti, meşrep taassubu ötesinde, halkın temsilcisi, adil, hizmetten yana tavır, karşılıklı sevgi saygı sahibi olmakla, maddi manevi şahsi menfaatin önüne kamu menfaatini geçirmekle mümkündür. Halkı ve beldeyi Allah için sevmek, makam ve mevkiyi hizmet için bir fırsat telakki etmek her zorluğun çözüm yoludur.

İtfaiye Teşkilatı

Belediyenin kuruluş yıllarında emme basma tulumba ile işe başlamış, 1938 yılında 25 beygir gücünde bir moto-pomp­la takviye edilmişti. Yunan işgalinde yanmaktan kurtulan Sivrihisar, birçok kereler yangınlara maruz kaldı. Bana aktarılanlar ve benim şahit olduğum yangınların bazıları şunlardır:

1- Cumhuriyet mahallesinde bir düğün yufkası yapımı sırasında çıkan yangında, mahalle cami yanmış (camisiz minare halen ayakta) Millet Caddesini cami hi­zasından takiple Kuma hamamının karşısına kadar devam etmiş, demirci Ahmed Küçükaslan’m evi dinamitle uçurularak daha ileri devam etmesi önlenmiştir. (1920 yıh)

2- Kağnıpazar hizasında ’Tahtaaltı” dükkanlarında bir çay ocağından (çardak kahve) çıkan yangın, manifaturacı dükkanlarına sirayet etmiş başta Hacı Köse ismi ile maruf Mustafa Sönmez’in dükkanı olmak üzere birçok manifaturacı dükkanları, içindeki malları ile birlikte ve sıçrayan eyseri (döğme çiviler) Alemşah Parkının Unkapanı yönünden girişindeki “Çamhan” yanmıştı. (1936 yılı)

* Zabıta amiri merhum Mahmut Uğuralp ve İhsan Elcik belediyeyi halk nezdinde güzel temsil etmişler.

3- Şimdiki Belediye binası önünde park olan yerde, büyük dut ağacı tepesindeki varillere elle doldurulan sudan beslenen havuzdan ismini alan “Havuzlu Kahve” bitişiğindeki Nesli’nin kahveden çıkan yangın. Ulu Cami ve eski Belediyenin bulunduğu ada için büyük tehlike teşkil etmişti. Eski binalarda kullanılan “eseri” denilen dövme çiviler yangınlarda akkor haline gelip adeta sağarak (bir çeşit uçarak) uzaklardaki binalarda da yangına se­bep olabiliyordu. (1940 yılı)

4- Bir demirci dükkanından çıkan yangın Çukurhan’ı tehdit etmişti. (1948 yılı)

5- Ulu Cami bitişiğindeki dükkanlarla, karsısındaki dükkanlar arasındaki Eskişehir Caddesi çok dardı. Burada Mustafa Uça’ya ait otomobil malzemeleri satılan dükkanda, gazyağı sobası patlaması sonucu çıkan yangında. Hazinedar Caddesi başlangıç kösesine kadar tüm adayı kaldıran yangın. Ulu Cami’nin saçaklarına sıçramışsa da, damdan sarkıtılan kilimlere dökülen sularla ve halkın cansiparane gayretleri sonucu camiye sirayet etmeden söndürülebilmişti. (1954 yılı) Yukarıda saydığım yangınların söndürülmeleri itfaiye olmadığından, önceleri elle çalışan emme basma tulumba ile sonraları motor pompası ve halkın depolardan aldıkları suyu tenekelerle elden ele taşıyarak mümkün oluyordu. Bu yangınlarda minarelerden okunan salalar ve halkın yakarışları hafızamda canlılığını ko­ruya gelmiştir.

Yangınları söndürmede kullanılmak üzere su depoları yapılmıştı. Bunlar genellikle çeşme arkalarında idi. Balaban mahallesinde Balaban çeşmesi önünde bulunan depo, gereğinde Tabakhane, Nemane ve Balaban çeşmeleri isale hatlarına konulan vanalarla doldurulabilen de­po idi. Demirci çeşmesi arkasında yine yer altında su deposu yapılmıştı. Nemane çeşmesi ve (Belediye yapılırken yıktırılan) Tabakhane çeşmesi, Kağnıpazarı çeş­mesi, Hacı Mut çeşmesi ve Elmalı camii Önündeki çeşmelerin arkasında yangın halinde su alınmak üzere su depolanmıştı. 1958 yılında Tabakhane çeşmesi yıkılınca Belediye karsısındaki parkın alt kö­sesine yeni su deposu yapılmıştı. (80 tonluk)

Yukarıda zikrini ettiğim yangını söndürmekte kullanılan motor pompa, 25 beygir gücünde olup 1938 yılında alınmıştır.

1957 yılında 5 ton kapasiteli bir arazöz hizmete konulmuştu. 1966 yılında arazözle bir taksi dört yolda çarpışmış. Ke­pen deresinden su doldurmaya giden, itfaiyedeki şoför Ahmet Kılıçaslan ile iki personel ve özel taksideki iki mühendis ve iş adamı vefat etmişlerdi. Cumhuriyet mahallesi Hoşkadem yanındaki öğretmen Rüstem Bey’in evi ve Tevfik Yüzügüllü’nün evinin kısmen yanması yine bu sıradadır. Arazözün hizmet dışı kaldığı devrede, hükumet binası karsısında çıkan yangın hava alanı ve çevre belediyelerden gelen arazözlerle söndürülebilmişti. Durumu kendisine bildirdiğim o zaman bakan olan Sayın Seyfi Öztürk AİD teşkilatından belediyemize 10 tonluk ikinci arazözü temin etmişti. (Merhum İrfan Gider zamanı) Muzaffer Atasoy zamanında, itfaiyenin güçlendirildiği, nöbet tutmaya başlanıldığı personelin Eskişehir’e kursa gönderildiği bilinmektedir. İbrahim Demirkol zamanında dört yol yakınında açtırılan, derin kuyudan sağlanan su ile doldurulan sac su deposu ve Uçapark’ın büyük havuzu, arazözlere su ikmali için faydalı olmuştur. Sivrihisar kendi çapında donanımlı itfaiye teşkilatı ile birçok yangını genişlemeden söndürmede başarılı olmuştur. Hava Meydan Komutanlığı araçları her zaman Belediye’nin imdadına koşmuştur.

A-Elektrik işleri

1938 yılında ilçede elektrik tesisatı vücuda getirilmeye karar verilmiş 1940 sene­sinde başarılmıştır, 82 beygir gücünde GANJ marka dört silindirli motorla elektrik elde edilmiş 105 sokak lambası konmuştu. 1945’de takribi hususi abone sayısı 548’e baliğ olmuştu. Mustafa Çamoğlu zamanında elektrik direkleri de­mire çevrildi, şebeke ıslah edildi. Muzaffer Potuoğlu Sarıyar Baraj inşaatından temin ettiği 2. jeneratörle elektrik üretimini artırmıştı. 1962 yılında Kaymakam Rıfat Alkan’ın Belediye’ye vaziyet ettiği dönemde, Almanya’dan Deutz marka motor ve jeneratör ithal etmiş Kaymakam (Rıfat Alkan), Belediye Muhasibi, Hukuk Müşaviri ve avukatı olarak kitabın yazarı. Veteriner Fahri Bey ve Tabip Nurettin Tuncel’den müteşekkil atanmış Belediye Encümeni olarak elektrik sorununu çözmüştük. 1959 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı Muzaffer Atasoy zamanında; ilçenin elektrik şebekesi ilave ve ıslah edilerek Sarıyar Hidro Elektrik tesislerine bağlanmış, kötü hava şartlarında elektrik kesintilerini önlemek için de Kaymaz’dan Mahmudiye – Çifteler hattı ile 2. bağlantı yapılmıştı. (saat 12: 00’de elektrikler sönerken 24 saat elektrik sağlandı.)

B-İçme Suları

1945 yılından evvel Belediye, mevcut çeş­meleri ıslah etmiş ve isale hatlarına de­mir borular koymuştu. Münasip yerler­de 19 çeşme vardı. Sonraki yıllarda Söğütönü mevkiinde, sondajla açılan kuyu­lardan, 14 lt. /S ve 18/lt. su olmak üzere, temin edilen çelik borularla Sivrihisar’a getirilmiş, keza Kağnıpazar Çeşmesi ve Hacı Mut Çeşmesi suları, Baba Çeşmesi önünden itibaren ıslah edilip, Üçpınar Caddesindeki depoya getirilmişti. Su dağıtımı buradaki ve saat kulesi üzerin­deki depodan yapılıyordu. Belediye Baş­kanı Muzaffer Potuoğlu, mevcut çeşme­leri kendi kendine terk edilmesi pahasına da olsa, evlere su dağıtımı gerçekleştir­di. Hatta Yenice Mektep yanındaki Acı Çeşme’yi (aslında acı değildi.) kanalizas­yona bağlattı.

Avukat İbrahim Demirkol, artan ihtiyacı karşılamak için Elcik köyünden su getirt­ti. Bunun projelenmesi merhum Muzaffer Atasoy zamanında yapılmışa. Fikret Aslan zamanında, şehir önünde açtırılan yeni kuyularla su takviyesi sağlandı. Bu sular içilebilecek kalitededir. Yine de Siv­rihisar’ın içme su ihtiyacını çeşme bah­sinde inceleyeceğimiz tarihi çeşmeler karşılamaya devam etmektedir.

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar – Orhan Keskin

Kategoriler
Sivrihisar Tanıtımı

Sivrihisar Soy ve Boylar

Sivrihisar halkının soyu Oğuz Türkmen aşiretindendir. Miladi 1070 senesinde Alp Arslan Kayseriyi zapt edip İran ve Türkistan tarafına Türkleri götürüp iskan etti. İsrail bin Selçuk torunu ve Melikşahın amcası oğlu Doğrul (Tuğrul) bey bir kaç defa Anadolu’nun birçok yerlerini zapt ettikten sonra yerli halkın tekrar geri aldıklarını görünce Anadolu’da Türk istikrarının nasıl temin edileceğini kurultayda müşavere etti, kurultayın verdiği karar mucibince ordunun arkasına 300 bin Türkmen – ailesiyle birlikte – zapt edilen yerlerden yerli halkı tamamen çıkartmış ve bunları yerleştirmiştir. Bu suretle Anadolu da Türk istikrarı temin edilmiştir. Anadolu’da ilk zapt edilen yer Amuriye – Sivrihisar’dır.

Selçuklular devrinde millet Oğuz Türkmenidir Devleti kuran muhafaza eden onlardır. Heştübihşt de Selçuklu mülkünün kuzey-batısı doğrudan doğruya valiler tarafından idare olunurdu. Sivrihisar ve ötesi uç idi

toReşideddin’in Oğuznamesi’ne göre Anadolu’ya (Sivrihisar’a) yerleşen Oğuz boyları:

1-Karkın aşireti: Sivrihisara 20 kilometre mesafede bu köyde yerleştirilmiştir. Aynı adı taşıyan Günyüzü köylerinden Beydilli ile yörme köyü arasında Karkın denilen bir yer vardır.

2-Kınık aşireti: Sivrihisara 10 kilometredir. Aynı adı taşıyan köy oturmuştur. Bu köyün halen halkı Sivrihisardan gittiğine göre bu kabile daha evvel civar köylere yerleşmiştir.

3-İğdir aşireti: Kınık ve Aktaş arasında bu adı taşı­yan bir mevki ve büyük bir harabe vardır.

4-Alaçat veya Alaçoi: Çandır köyünde bu adı taşıyan bir mevki vardır.

5-İğdecik köyü: İğdeönü veya İğdeli adını taşıyan bir aşiret adına kurulmuştur.

6-İmralı – Imur ve Yolemir aşireti buraya oturmuştur.

7-Beydilli aşireti: Günyüzünde, Bedil köyünde iskân edilmiştir.

8-Yazır aşireti: Günyüzünde Yazır denilen yerde oturmuşlardır.

9-Büğdüz aşireti: Günyüzündaki bu namdaki aşiret oturmuştur. Halan Ayvalı köyünün yaylasıdır.

Bunların kollarından olan Türkmenler

1 – Avşar: Yermenin yaylası olan Sakarya kenarındadır. Bu aşiret buraya oturmuşlardır.

2 – Kılıç aşireti: Sivrihisarın fethinde Kılıç mahallesine Kılıç aşireti yerleştirilmiştir.. Artanıda Gecek köyüne iskân edilmiştir.

3 – Karaca Ören aşireti : siyah kıldan çadır yaptıkları için bu adı almışlardır. Türkiyede bu adda birçok köyler olduğu gibi kaza ve nahiyelerde vardır. Sivrihisarda iki Karacaören köyü mevcuttur.

4 – Kırgızlar: Kamusülâlâmda S. 3797 de Türk kavmindendir. Türkistan ile Sibirya arasında otururlar. Batı tarafında oturanlara Kırgız kazak, Çin hududundakilere Karakırgız adı verilir. Kırgız kelimesi kır kelimesinden olup kır adamı demektir. Burada kırgızlar diye birçok halk vardır.

5 – Köseler: Bu namdaki köyde iskân edilmişlerdir.

6 – Sazılar: Bu namdaki köylere yerleşmişlerdir. Sarılar ve köseler köyü balen Polatlı kazasına verilmiştir.

7 – Alayunt: Alaçatlı aşiretinden bölünmedir. Eski kayıtlarda Alayunt köyü varsa da neresi olduğu bilinemedi. Eski kayıtlama köy olan Alanda oturanlar bunlardandır. Çünkü Alayund aşiretinin bir adıda Alan aşiretidir.

Gedik aşireti: bu addaki aşiret Gedik mahallesine iskan edilmiştir. Oğuz boyları Türklerden ilk müslüman olanlardandır. Bunlara Türkmen denilir ki Türklerden ilk müslüman olan bunlar olduğu için Türklerle Türkmenler arasında fark yok­tur. Biz Anadolu halkı tamamen Türkmeniz  Rıza Nur Türk tarihinden

Eski kayıtlarda olan köyler:

Koşcağız: Kosovadan gelen muhacırlarla meskûn dur. 40-50 hane kadardır. Eski kayıtlarda burada Korcuvaz -Koçcağız yazılıdır.

Azmak: (Selimiye) Burası 1316 da gelen Türk muhacırları tarafından kurulmuştur. Eski kayıtlarda Armak köyü vardır.

Sazlar: Seslar adındaki bir aşiretin adıdır. Bu köy şimdi Polatlıya verilmiştir.

Sarıköy: Yunusemre’nin türbesi buradadır. Bu köy Mihallıçcığa verilmiştir.

Yaralı: 1316 da gelen Türk muhacirleri is­kan edilmiştir. Eski kayıtlarda da burada Yaralı köyü vardır.

Güncel Bilgilerle Sivrihisar Belde-Köy/Mahalleler için tıklayın.>

İlk islâm muhacirleri

1  — İlk muhacirler Kırımdan gelmişler – 1306 – 1316 göç yılları arasında yeniden teşkil edilen Reşadiye, Paşakadın, Karakaya, Yaverviran, Zaferhamit, Ortaklara yerleştirilmiştir. Türk muhacirlerindendir.

Reşadiye köyü dağılmıştır. Diğerleri mamurdur.

2  — 1316 dan 1318 senesine kadar Romanya ve Bulgaristandan gelen muhacirler yeniden teşkil edilen İmraniye Benlikuyu, Benli Yaverviran, Bağçacık, Hamidiyya, Naşıriyye, Kaymaz yaylası köyleridir. Bunlar da Türk muhaciri­dir. Köylerin hepsi de mamurdur.

3 — Kafkasyadan 1320 – 1321 senelerinde muhacirler gelmiştir. Yakapınar, Süleymanive köylerine yerleştirilmişler­dir. Bunlar Azerî Türklerindendır. Konuştukları dil hakiki türkçedir.

4 — Kosovadan gelen muhacirler 1316 – 1319 senelerinde gelmişlerdir, Bunlar da Hâncıidül Asar mahallesine yerleştirilmiştir.) Bir kısmıda Koccağız, Icadiyye. Serıköy yaylası, Mahmudiyye, Orhaniyye, Osmaniyye köyleri kurulmuştur. Bunlardan Koçcnğız, Sarıköy yaylası, Mahmudiyye mamurdur.

Ermeniler Rıza Nur Türkiye devleti tarihi S. 132 de Selçuklular devrinde Türkler ve Müslümanlar, Rum ve Ermeniden çok zarar görmüştür. Ermeniler, o devirden iti­baren Türk ve İslâm düşmanlarıdır. Selçuklular ve ilhanlılar devrinde de bu düşmanlığı yapmışlardır.

Hülagû tarafından ermenilerin Sivrihisara 670 göç yılında getirildiği anlaşılmaktadır.

İbni Batûta, Antalyada ve bilhassa limanın alt ta­rafında ikamet eden hıristiyan Ermeni tacirlerine tesadüf ettiği

Karamanoğlu Sivrihisara geldiğinde, Sivrihisar halkı kal’aya sığınmışlar ve kal’a dizdarı Selçuk bey ne kadar zımmi – müslüman olmayan – Ermeni varsa öne sürdüğünü,

5  — Hükümet bağçasına ait bir mezar taşı kitabesinde 1400 miladı tarihi taşıdığı,

6 — 16. asırda Karaman, Konya, Akşehir, Kalecik, Karahisar, Sivrihisar ermenilerinin padişah tarafından seçilen başkanları otururlardı. (2) Şu hallere göre ermenilerin Sivri­hisara 550-650 sene evvel geldikleri anlaşılmaktadır.600 se­ne evvel Rusyadan Kigurk Papasivanus kabileleri gelmiş ve onlar Memik ve llcik cihetlerine yerleşmişler 100 sene son ­rada gelen iki kabile hiristiyan köyü denilen yere oturturulmuş Memik ve ilcik taraflarında olan Ermenilerde bunlarla birleşmiştir.

O  zamanın âdetine göre müslümanlar şehrin içinde ve müslüman olmayanlarda şehrin dışında otururlardı.

Müslümanlardan vergi alınmaz Hırıstiyanlardan alınırdı. Ermeniler müteaddit defa müslüman olacaklarını söylemişlersede gelen kadı veya kaymakam bunlar müslüman olursa vergi alamayız diye müslümanlıklarını kabul etmemişlerdir. Tanzimattan sonra Sivrihisar içine gelmişler ve eski kili selerini yıkarak yalınız 1832 senesinde yapılan vaftiz çeşmesinin taşını yeni Kiliseye getirmişlerdir. Yeni kilise 1881 de yapılmış. Ermeniler 1915 senesinde başka yere gitmişlerdir. Memleketten giden Ermeniler 4000 nüfus dıı.

Yahudiler: Kıran harmanı denilen yerde – Sakaryanın Porsukla birleştiği yer – Tan’ın baş muharririnin yazdığı­na göre Romanyadan geldikleri ve 10/Temmuz/1339 tarihli vakıf yazısında da Almanyadan geldikleri, bunların 93 erkek ve aynı miktar kadından ibaret olduğu ve 1335 göç yılında Almanyaya gitmişlerdir.

İdari Taksimat

Sivrihisar Selçukluların ilk ve son zamanlariyle ilhanlılar devrinde ve hatta Osmanlıların ilk devrinde Büyük vilâyet merkezi ve Osmanlılardan 2. Bayezit ve Kanunî devrin­de vilâyet ve mutasarrıflık merkezi idi. 1155 göç yılından 1278 göç yılına kadar Sivrihisar, Günyüzü, Yürkan – Yörükler kazası olup, Günyüzü ve yörükler kazası Sivrihisara bağ­lı idi.

Sivrihisarda bunları teyid eden üç büyük vali kabri ki Sölpük Mecidi kitabesinde 629 göç tarihini taşıyan Büyük vali Cemaleddin Ali ve babası büyük vali Cemaleddin Mehmet ve bunun babası Akça bey 2. kitabede Melikşah künbedine ait kitabede de – 728 göç yılını taşıyan Büyük vali milkşah bey Yine büyük kadı, Sadrülkebir horasan meşayihinden Hacı Mehmet efendi, diğeride Mahmudu Sozâni Türbesi içindeki kitabede Sadrülkebir Yakup hoca yazılıdır.

Sivrihisar kal’asındaki eşkiya Sivrihisar vilayet halkını izaç ettiğinden 698 göç yılında temizlendi., kal’a bahsine bakıla.)

Varılan netice Bizanslılar ve daha evvel Romalılar ve Etiler devrinde Sivrihisar vilayet merkezidir

Selçuklular devrinde de büyük vilâyet merkezi idi. Osmanlıların ilk devrinde vilayet merkezi idi.

1260 göç yılma kadar Hüdavendigâr vilayetine bağlı idi. Bir ara Bileciğe bağlanmışsada Bilecik de Hüdavendigâr vilâ­yetine tâbi idi.

1262 de göç yılında Ankaraya verilmiştir.

1328 de Eskişehire verilmiştir.

Kaza teşkilatı

1100 göç yılına kadar Sivrihisar kaza olduğa bu tarihden 1150 tarihine kadar Sivrihisar ayrı Günyüzü ayrı birer kaza olduğu.

1155 den 1278 tarihine kadar Sivrihisar, Günyüzü, Yörkan – Yürükler kazası birer kaza isede bunlar Sivrihisara tâbi idi.

1278 göç yılında tekrar kaza teşkilatı yapılmış ve Günyüzü Sivrihisarın bir nahiyesi olmuştur.

Nahiye merkezleri, 720 göç yılı tarihini taşıyan Babadat köyüne ait bir vakfiyede Kızıl Bürkli veya Kızıl Börekti- Böğürtlen – nahiye olduğu.

Fatih devrinde Sürez köyü nahiye olup merkezinin Kürk­lüler – Kürtler olduğu.

Sivrihisarın ilk kaymakamlık olduğunda Günyüzü nahiyesine 116 köy vardı. Bilahare 1930’da Kaymaz nahiyesi kurulmuş ve muhacir köyler ile birçok köyler eklenmiştir.

1300 göç yılında, iyiceler, Çanakçı, Yıldızlı, Yenice, Etrek, Kocahacılı, Kargılı, Türk taciri köyleri

1320 göç yılında: Karahamzalı, Abdüikerim, Polatlı köy­leri ayrılarak Haymanaya verilmiş.

Ve Sarı obası, Kapulu, Gürsöğiit, Gençali Kebir, Yalınız çam, Kargı, Kah mutlar köyleri Beypazarına.

1920 senesinde Yassı Hüyük, Karacaahmet, Çekirdeksiz ve Tatlıkuyu Polatlıya ilhak edilmiştir.

1947 senesinde Sazılar,Köseler, Kıran Harmanı. Bebi, Ömerler, yine Polatlıya 1946 senesinde Adahisar, Orhaniye, Osmaniye, Sarıköy, Mecidiye Mihalıçcığa.

İki sene evvelde: Zaferhamit, Kaymaz yaylası, Yaralı Mahmudiyeye verilmiştir.

Sivrihisarda Kalan Köyler: Aktaş, İstiklâlbağı, İydecik, Ballıhisar, Dinek, Çaykoz, Oğlakçı, Ahiler, Kurtşeyh, Karaçam, Koltan, Karadat, Sağır­cık, Azmak, İlikviran, İbikseydi, Böğürtlen Devletçah, Çancık, Aşağı Kepen, Karacaören, Koçcağız, Koçaş, Kargın, Zey, İmraniye, İlyaspaşa, Buzluca, Bağçacık, Dumluca, Hortu, Yukarı kepen, Yakapınar, Kadıncık, Kanlıca, Karacakaya, Sadıkbağı, Babadad, Babulu, Benli Yaver, Demirci, Kınık, Dümrek, Elcik, Ortaklar, Memik, Kertek, Yaralı, Karadat, Karaburan ve Sarıkavaktır.

Kaymaz nahiyesine tabi köyler: İmikler, Kızılcaören, Halilbağı, Paşakadın, Erten, Gerenli, Karakaya, Kaymaz, Okçu, Doğray ve Yavervirandır.

Günyüzü nahiyesine tabi köyler: Atlas, Bedil, Kozağacı, Çardaközü, Holanta (Kayakent), Mercan, Ayvalı, Kavacık, Kuzören, Yazır, Hamam, Geçek, Beşköprü, Kabak, Çakmak, Yörme, (Gümüşkonak) Sürez ve Tutludur.

Yeniden ve eskiden ayrılan köyler: İyiceler, Yenice, Kargalı, Tatlıkuyu, Gürsöyüt, Mahmutlar, Köseler, Adahisar, Sarıköy yaylası, Çanakçı, Türk taciri Karahamzalı, Sambası, Genç Alikebir, Yassıhüyük, Öraerler, Orbaniye, Kaymaz yaylası, Yıldızlı, Kürttaciri, Abdülkerim, Şabanözü, Yalınız gam, Karacaahmet, Gençali sağır, Osma­niye, Yaralı, Etrek, Kocahacılı, Çekirdeksiz, Kapulu, Kargı, Sazılar, Kıranharmanı ve Sarıköydür.

Sivrihisar Mahalleleri

400 sene evvelki kayıtlara göre Mahalle adları: Ahi fethullah, Kayalı, Hacı Fakılı, Kırlı, Hacı Manat, Kodunoğlu, Na­mı diyeri, Umuroğlu, Şeyh Sinan, Yenice, Armağan, Melik Şah, Sonuk, Kal’a-i Sivrihisar, Kılıç, Araklı, Kethüda, Elmalı, Tatlar, Camikebir, Faruklar, Kutbuddin, İhtiyaroğlu, Namıdiyeri Eskicioğlu, Gedik, Hacıashap, Gazzaz Sinan, Çopuklu, Hazinedar, Akdoğan, Doğan, Hacıveys, Papasinanus, Orta, Demirci.

110 sene evvelki Tanzimat devrine ait taksimatda’da Tatlar, Kılıç, Araklı, Kethüda, Elmalı, Camikebir, Faruklar, Kutbuddin, Gedik, Hacı Ashap, Hacıveys, Çapaklı, Çopuklu Akdoğan, Eskicioğlu, Hamidülasar, Hazinedar, Karacalar, Kubbeli, Yenice, Demirci, Kurşunlu, Gazi Sinan, Orta, Yeni, Gayrimüslim, Akdoğan, Ay, Benli, Tahtalı

Bu Günkü mahalleler: Demirci, Kurşunlu, Cumhuriyet, Kubbeli, Yenice, Karacalar, Kılıç, Elmah Gedik, Karabaşlı, Camikebir

Yukarı ki mahallelerden; Hacı Fakılı, Kırlı mahallesindeki camii şerif için 2/1 vakıflar defterinin 15. sahifesinde vakfiye vardır. 1100 tarihinde Kal’a mahallesi camii için de vakfiye vardır. Kodun oğlu veya Umur oğlu, Umurbey camiini yaptıran zattır.

Armağan, Türk kahramanlarındandır. Hangi mahalle olduğu bilinemedi. Armağan Hızırbeyin kain pederi Molla Yekânın babasıdır. Bunun namına kurulsa gerektir.

Gedik mahallesi: Türkmen aşiretlerinden bir aşiretin adıdır. ilk fetihde bu mahalleye bu aşiret oturmuştur.

Kılıç mahallesi: bu namdaki bir aşiretin adıdır.

Sonuk mahallesi: bilinemedi. İhtimal ki şimdi hâl yapılan Sega bey mahallesidir.

Tatlar: İlhanlılar zamanında kurulmuştur.

Hacıveys, Hacıashap, Hacıhasan, Faruklar, İhtiyaroğlu veya Eskicioğlu, Kutbuddin, bu namdaki kimseler namına ku­rulmuştur.

Gazzaz Sinan, İpekçi, Bezirgân Sinan tarafından kurul­muştur. Kapucu. Kethüda mahalleleri Yazıcıoğlu Hüseyin beyin rütbesi odacı baş olmasından konulmuştur.

Doğan veya Akduğan: Mülk camiini yaptıran Doğan bey namına kurulması muhtemeldir. Eski kalıtlarda Karabaşlı mahallesi yoktur. Bunların Dinek köyünden gelmeleri muh­temeldir Dinek köyünde Karabaş mahallesi olduğu 200 se­ne evvel yozdan el yazısından öğrenilmiştir.

Kurşunlu, Demirci, Kubbeli mahalleleri 500 sene evvelki kayıtlarda yoktur. Elmalı, Araklı, Çopuk, Çapaklı, Camikebir mahalleleri eski kayıtlarda vadır. Hazinedar, Karacalar ma­halleleri bu zatlar namına kurulmuştur. Ahi Fethullah ma­hallesi Kümecik hamamı yanındaki Ahi Rüstem türbesi yanındaki mahalledir.

Heci Manat, Papasivanus, Orta, Yeni, Benli, Tahtalı Er­meni mahalleleridir.

Tahsin ÖZALP
Sivrihisar Tarihi
1960-1961
Sivrihisar Soyağacı