Kategoriler
Duyurular Gazete Yazıları

Sivrihisar’a Ait Tarihi Eser ve Belgeler Sivrihisar’a Dönmelidir

Sivrihisar’daki tarihi yapılardan biri olan Eski Askerlik Şubesinin Sivrihisar Belediyesi tarafından “Sivrihisar Müzesi” haline getirileceğine dair Sayın Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’den aldığımız bilgi ve “Sivrihisar’ın Sesi” Gazetesinde yayınlanan haber bizi ziyadesiyle sevindirdi. Sivrihisar’ımız için hayırlı olsun.

Belediyemiz tarafından teşkil edilecek Sivrihisar Müzesine tarihi değeri olan eski eşya ve belgelerin tevdi edilmesi konusunda Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çağrıyı çok hayırlı ve önemli bulduğumu belirtmek isterim.

Değerli Sivrihisarlıların bu konuda gerekli duyarlığı göstereceklerinden eminim.

Sivrihisar’ımızın tarihi zenginlik ve şanına yakışır bir “Sivrihisar Müzesi” teşkil edilmesini canı gönülden arzumuzdur. Müzenin teşkilinde özellikle Sivrihisar’a ait olduğu bilinmekle beraber her nasılsa Sivrihisar dışına çıkmış veya çıkarılmış başka yer ve müzelerde bulunan, Sivrihisar’a ait tarihi belge ve eserlerin vatanı aslisine, çıktıkları yere, yani Sivrihisar’a dönmesini sağlamak gerektiğine inanıyorum.

Bu konudaki görev ve sorumluluk, Sivrihisar’ı ve Sivrihisar halkını temsilen, ilçemizin değerli iki temsilcisi olan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza aittir. Bu konuda bir ön araştırma ve tespit yapılmasının, bir envanter çıkarılmasının çok doğru ve yerinde olacağına inanıyorum.

Bu cümleden olarak, Eskişehir Arkeoloji Müzesi Envanterinde kayıtlı olduğunu bildiğimiz. Kadim Yunus Emre Vakfının Mütevellisi ailemiz büyükleri tarafından, Sivrihisar Yunus Emre Dergahı Belgelerine dayanarak Yunus Emre’ nin gerçek hayatı ve Sarıköy’deki kabri konusunda kitap telif etmek maksadıyla ve emanet olarak, zamanın Vakıflar Genel Müdürü Halim Baki Kunter’e verilen, Sivrihisar Yunus Emre Dergah ve Vakfına ait dört adet Tarihi Berat, Ferman ve muhasebe kayıt ve belgeleri söz konusu kitabın telifinden sonra kitabın basımını Sağlayan “Eskişehir Yunus Emre ve Turizm Derneği” Başkanı, Prof. Dr. Orhan Oğuz tarafından korunmak üzere Eskişehir Müze Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. Bu durum, Sayın Prof.Dr. Orhan Oğuz’un, imzalı ve bir örneği bizde mevcut, Eskişehir Valiliğine vermiş olduğu dilekçede açıklanmaktadır.

Şu anda Sivrihisar’da modern müzecilik anlayışına uygun, her türlü güvenlik önlemleri alınmış bir müze Belediyemiz tarafından oluşturulmakta olduğuna göre, Sivrihisar’a ve onun en eski tarihine ait bu belgelerin Sivrihisar Müzesine kazandırılması ve ait olduğu yerde muhafaza ve teşhir edilmesi en tabii hakkımızdır.

Bu hususun Sayın Milletvekillerimiz, Valimiz ve özellikle Sayın Kültür Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız nezdinde dile getirilerek Sivrihisar’a ait tarihi eser ve belgelerin Sivrihisar’a geri dönüşünü sağlamak, Sivrihisar’ımızın değerine değer katacak, ziyaretçi sayısının artmasına, tüm Türkiye ve dünya tarafından tanınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Ömer Adil ATASOY

Sivrihisar’ın Sesi” Gazetesi

Kategoriler
Sivrihisar Tanıtımı

Sivrihisar Müzesi

Müze için başvuru yapıldı

Sivrihisar’ın, tarihsel ve yöresel değerlerini “giyim, kuşam, kilim, halı” gibi eserlerini toplayıp resmi müze oluşması için yıllardır uğraş verdik… Sonuç olumsuz… En son bir ay önce Sivrihisar Belediyesi aracılığı ile yaptığımız son başvurunun ilgililer nezdinde dikkate alınıp olumlu karşılanacağını ümit etmekteyiz.

Sivrihisar’a resmi bir müze açılması halinde; evlerde, köylerde ve dükkanlarda yüzlerce eserin bulunduğu, bunlar toplanarak iç Anadolu bölgesinde emsalsiz bir müze oluşacaktır. Yer hususunda eski tenekeli mektep ve kapanan Cezaevi gibi boş bulunan yerler değerlendirilmelidir.

Müze açılması için karar verilirse “Sivrihisar Müzesini Geliştirme ve Yaşatma” ismi altında bir dernek kurulup, yöresel ve antik değerlerin toplanması için kampanya başlatılacaktır. isteriz ki böyle bir müzenin açılmasına engel oluşmasın. İlgililer ilgisiz kalmasın. -Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi-

Büyükşehir Yasası ve Zorluklar

Büyükşehir yasası, 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinden sonra yürürlüğe girdi. Alt yapısı olmayan bu yasa, Büyükşehir’e bağlı ilçe ve kasaba belediyelerini sıkıntıya soktu. Uygulamalar ilçe belediyelerinin hizmet alanını daraltıp, bir keşmekeşin içine soktu. İtfaiye, Altyapı (su, kanalizasyon) mezarlıklar, mezbahaneler ve köy (mahalle) ana yolları gibi birimler Büyükşehir Belediyesinin insiyatifinde kaldı. Bu hal, ilçe belediyelerinin hizmet önünü kesti.

Bir kanalizasyon patlağının yapılması için Büyükşehir onay verecek de, ekipler patlağı kapatacak. Sormak lazım bu beş ana birimin hizmetini Büyükşehir yapacak da ilçe belediyeleri ne iş tutacak? Bu hizmetleri yapacak ilçe belediye elemanları ne iş yapacak? Bu keşmekeşin düzeltilmesi lazım. Büyükşehir Belediyeleri kendi işlerini doğru dürüst yapamazken, Büyükşehir yasası ile ilçe Belediyelerinin ve bağlı mahallelerinin işinin yüklenmesi mantık dışı uygulama, aklın alacağı iş değildir. Ahmet ATMACA

sivrihisar-muze sivrihisar-muze-2

Müze; Kültürel veya tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünlerini, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

SİVRİHİSAR çok sayıda medeniyete ev sahiplik yapmış bir yer, tarihin her sayfasında olan bir bölgedir. Yeri gelmiş ilim, irfan yurdu olmuş, yeri gelmiş sancak ve uç beyliği olmuş, yeri gelmiş tarihe ve kültüre kucak açmıştır. Daha da önemlisi Cumhuriyet kurulurken birçok önemli görüşmelere ev sahipliği yapmış, SİVRİHİSAR halkının kahramanca ve vefakarca durumu ordumuza güç vermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı SİVRİHİSAR’ da bir “ŞEHİR MÜZESİ” olması adeta bir zorunluluktur.

Aslında ilçemiz tam bir “AÇIK HAVA” müzesidir. Ama tarihi eserler ve kültür varlıkları tam koruma altında değildir. İlçe halkının iyi niyetinden ve güveninden dolayı tüm bu kültür varlıkları ve tarihi eserler bu güne kadar ayakta kalmayı başarmıştır.

Burada yaşayan medeniyetlerin yok olmasını önlemek ve her zaman tarihle yüzleşmek açısından “SİVRİHİSAR MÜZESİ” çok önemli bir kaynak olacaktır. Nitekim SİVRİHİSAR’ a gelen yerli ve yabancı turistler gezecekleri yerleri ilk önce müzeden görerek, daha sonrada yerinde görüp olayı pekiştireceklerdir. Bu eserlerin değeri ve ifade ettikleri anlam, ancak SİVRİHİSAR’da kurulacak bir müzede saklanmaları durumunda anlaşılabilir.

Müzemiz olsaydı bu güne kadar bölgede bulunan ya da çıkarılan tarihi eserler bu müzede sergilenecekti ve dolayısıyla SİVRİHİSAR’ın dünyadaki evrensel önemi daha da artacaktı. Bugün ilçemizden çıkarılan pek çok tarihi eser İl kültür müdürlüğü ve Eskişehir müzesinde korunmaktadır. Bu da ilçe sevdalısı olan beni derinden yaralamaktadır. Oysa yıllar önce yapımına başlanan ve henüz tamamlanmayan Belediye ye ait kültür merkezi binasında ilk etapta bu eserlerin korunması gerçekleştirilebilir.

SİVRİHİSAR’ da Kültür Bakanlığıyla koordineli olarak yaptırılacak karma bir müzede, buradan çıkarılan ve halen başka müzelerde sergilenen materyallerin getirilerek sergilenmesi halinde, özellikle dış dünyanın ilçemize olan ilgisi çok daha artacaktır. Çünkü Etnografya, Tarih ve Güzel Sanatlar gibi kültürel izlerin önem ve anlamı, bulundukları bölgeye saygınlık kazandırmakta ve turizmi de büyük ölçüde teşvik etmektedir.

Sivrihisar’ın çağ atlamaya ihtiyacı vardır ve o atlatacak malzeme vardır. Bu meseleye ciddi yaklaşarak profesyonelce çözümler üreten ekip ve yönetimler sayesinde bunun en kısa zaman da gerçekleşeceğine olan inancımı hala muhafaza etmekteyim.

Bu duygularla başta Eskişehir ve Ankara’da bulunan hemşehrilerim, yerel ve ulusal basın olmak üzere tüm SİVRİHİSAR sevdalılarının müze konusuna katkı yapmaları gerekir. Hepinize saygılar sunar, işlerinizde kolaylıklar dilerim. 15.6.2010 – Necmi Günay