Kategoriler
Genel

Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı

Belediyeler sorumlu oldukları yörenin sadece alt/üst yapı sorunlarını değil; burada yaşayan insanların eğitim, kültür, sanat duyarlılıklarını geliştirmeli ve bu doğrultuda saptanan eksiklikleri de gidermelidir. Bu yüzden belediyeler öncelikle kendi sınırları içerisinde kalan bölgenin tarihi, kültürel değerlerini, flora ve faunasını bilimsel bilgiler ışığında ortaya çıkarılması konusunda yapılacak çalışmalara da katkı sağlamalıdır. Böylelikle somut ve somut olmayan kültürel miras ve endemik bitkiler, yöre halkının da bilgilendirilmesiyle, korunacak ve kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktarılması sağlanacaktır.

Sivrihisar Belediyesi olarak, bu düşünce ve ilkeler doğrultusunda, ilçemizin tüm değerlerini, bunların ortaya çıkmasında emek sarf edenleri akademik çalışmalar ile halkımızın bilgisine sunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, 32 bilim insanının bildirileriyle oluşturduğumuz “Geçmişten Günümüze Sivrihisar” kitabıyla antik çağdan günümüze Sivrihisar’ı tüm yönleriyle anlatmaya çalıştık. “Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı” çalışması ile de Sivrihisar’da yetişen Fatih Sultan Mehmet’e hocalık ve veziriazamlık yapmış büyük bir değer Sinan Paşa ve eserleri hakkında yapılan çalışmalardan bir seçki oluşturduk.

Bu eser ile Sinan Paşa konusunda bir ömür harcamış, onun eserlerini günümüz diline kazandırmış, bu konuda yapılacak birçok çalışmaya kaynaklık ve öncülük yapmış, aynı konuda çalışmış ve çalışacak olan birçok öğrenci yetiştirmiş, hocaların hocası sayın Prof. Dr. Mertol Tulum’a armağan kitabı hazırlayarak vefa görevimizi yerine getiriyoruz. “Mertol Tulum Kitabı” 36 akademisyenin katkısıyla iki yıl süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Kitabın hazırlanmasında yoğun zaman ve emek sarf eden editörler Prof. Dr. Ahmet Kartal ve Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum’a şükranlarımı sunuyorum.

İyi okumalar. Hamid Yüzügüllü – Sivrihisar Belediye Başkanı

***

Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Mertol Hoca

Sunuş

Türkoloji’nin Türkiye’de ve dünyada yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olup yüreği Türk kültürü, dili ve edebiyatına hizmet aşkıyla yanan Prof. Dr. Mertol Tulum, sadece akademik hayatında değil emekli olduktan sonra da birçok önemli çalışmaya imza atmış değerli ve büyük bir bilim adamıdır.

Başarılı bir üniversite öğrenciliğinden sonra, 1964 yılında kazandığı asistanlık sınavıyla akademik hayata başlayan Mertol Hoca, o dönemlerde “yüksek lisans” olmadığından dolayı doğrudan doktoraya başlamıştır. 1968 tarihinde Sinan Paşa’nın Tazarru’-nâmesinin metnini hazırlayarak doktor, 1979 yılında yine Sinan Paşanın Maârif-nâme adlı eseri üzerindeki “ki”li Birleşik Cümleler konulu çalışmasıyla doçent, 1983 ’te ise profesör unvanını almıştır.

Mertol Hocanın dikkat çeken önemli bir özelliği ise hocaların hocası olmasıdır. Öğrencilerini çok seven ve onların yetişmesi için büyük bir özveriyle gayret eden Hoca, öğretim üyeliği boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiştir. O öğrenciler arasında bürokraside olanların yanında Türkiye’deki üniversitelerde değişik idari görevlerde bulunanlar ile öğretim üyesi olarak çalışanlar bulunmaktadır. Gerek akademik hayatı sırasında gerekse emeklilik döneminde, yoğun mesaisine rağmen, kapısı gözbebeği olan öğrencilerine her daim sonuna kadar açık olmuş ve onlara desteğini ve rehberliğini devam ettirmiştir.

Mertol Hoca, maalesef meslek hayatının en tecrübeli ve verimli döneminde beklenmedik bir kararla emekliye ayrılmıştır. Ancak hocanın emeklilik yılları alışılmışın aksine meslek hayatının en verimli dönemi olmasıyla dikkat çekmektedir. Nitekim mesleğe atıldığı ilk gündeki heyecanım hiç kaybetmeden büyük bir arzu ve şevkle Türk edebiyatının önemli eserlerinden bazılarını bu süreç içerisinde yetkin bir şekilde hazırlayarak okuyucusuyla buluşturmuştur. Matrakçı Nasûh’un Târîh-i Sultân Bayezid-i, Vehbi’nin Sur-nâme’si, Hacı Ahmed Efendinin Sergüzeşt ve Ravzatü’t-tevhîd’i, akademisyen olan mahdumu Mehmet Mahur Tulum ile birlikte hazırladıkları Dede Korkut, Oğuznameler, Oğuz Beylerinin Hikâyeleri ve Elvan Çelebinin Menâkıbu’-Kudsiyyesi bu çalışmaların bir kısmıdır. Ayrıca akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer için bir kılavuz hüviyetindeki Osmanlı Türkçesi Büyük El Sözlüğü’nü de bu dönemde hazırlamıştır. Beşir Ayvazoğlu’nun ifade ettiği gibi şu an “Bursa’da Münzevi Bir Âlim” olan Mertol Hocamıza sağlıklı, uzun ve Türk edebiyatının daha nice “çetin ceviz” hüviyetindeki eserlerini Türk kültürüne kazandıracağı bereketli ömürler diliyoruz.

Ömrünü akademiye adayıp büyük bir özveriyle binlerce öğrenci yetiştirip İlmi çalışmalara imza atan her hoca için adına hazırlanan armağan kitabı bir vefa borcudur. Hocaların hocası büyük âlim Prof. Dr. Mertol Tulum için hazırlanan bu mütevazı armağan da bu düşünceden hareketle oluşturulmuştur. Çoğu Prof. Dr. Mertol Tulum hocanın dost, öğrenci ve sevenlerinin yazılarından oluşan bu armağan yaklaşık iki yılda hazırlanmıştır. Hocanın hayatına dair Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk tarafından hazırlanan bir yazıyla başlayan armağan kitabı; biyografi, dil, edebiyat ve kültür yazılarından oluşmaktadır.

Bu armağan kitabına çok değerli yazılarıyla destek verip katkı sağlayan yazarlara; kitabın oluşumu sırasında büyük emekleri geçen kıymetli arkadaşlarımız Öğr. Gör. Günay Çelikelden’e, Arş. Gör. Kenan Azılı’ya ve basımını üstlenen Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye gönülden teşekkür ediyoruz.

Ahmet Kartal – Mehmet Mahur Tulum
Eskişehir, 20.05.2017


Sivrihisar Belediyesi Kültür yayınları -4- 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir